• Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • Stutteri Laser 600x110 2023 (003)
  • Derby25
  • Michaelturn 600x110px
  • Enssnapshot 600x110px

Fik Klaus Storm den afsked han fortjente?

Efter 18 år i spidsen for Dansk Travsports Centralforbund er Klaus Storm blevet sagt op – officielt er opsigelsen sket  i forbindelse med den ændring af organisationen, der er sket inden for travsporten.

DTC takker Klaus Storm for samarbejdet og indsatsen i dansk travsport siden ansættelsen i DTC tilbage i 2003.

Sådan står der afslutningsvis i den pressemeddelelse som DTC udsendte i går om opsigelsen af Klaus Storm, 67.

Normalt ville en sådan meddelelse vel også have omfattet nogle linjer, hvor man trak det positive arbejde som personen havde lavet i de 18 år, han har været ansat.

Men det står der altså ikke noget om – og nogen undrer sig – andre forstår.

Klaus Storm har til alle tider været en kontroversiel person, der til tider har udvist en nidkærhed i sit arbejde i dansk travsport, der grænsede til det maniske.

Klaus Storm har gennem årene truet folk til tavshed og skabt en stemning af frygt hos de aktive i dansk travsport.

Det er i øvrigt ikke første gang Klaus Storm er opsagt i DTC.

Det blev han også i 2014, hvor han blev opsagt som direktør, men skulle fortsætte på konsulent basis.

Klaus Storm har altid været dygtig til at placere sig i centrum og fik bibragt den opfattelse, at han var uundværlig hos de travpolitikere, der udgjorde bestyrelsen i DTC.

Og derfor har Klaus Storm overlevet i DTC lige indtil torsdag den 30. december 2021, hvor opsigelsen skete.

Uroen fortsætter på Lunden

Fyring af direktør og bestyrelsesmedlemmer, der nedlægger deres hverv – uroen på landets største væddeløbsbane fortsætter desværre.

Vi har for længst opgivet at tælle antallet af direktører, der har været på Charlottenlund Travbane siden legendariske Carl Andersen forlod posten i 1986.

Men det er nok over 20 – og nu er Christian Sørensen blevet den næste i rækken af forhenværende!

Christian Sørensen blev ansat for at sælge sponsorater, skiltereklamer etc.  og her han ikke levet op til de forventninger, som bestyrelsen har haft til ham.

Derfor har et flertal i bestyrelsen valgt at opsige Christian Sørensen.

Beslutningen har tilsyneladende været dråben, der har fået bægeret til at flyde over for nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Allerede 2. Juledag  – inden eftermiddagens løb på Lunden –  blev det på banens hjemmeside meddelt, at næstformanden, træner Alex Haagensen trak sig fra bestyrelsen med denne begrundelsen : Årsag til beslutningen skyldes manglende motivation og for lidt tid.

I stedet skulle Jørgen Iversen, der er formand for den hæderkronede forening, Dansk Trav Klub – indtræder i bestyrelsen, men det ønskede han ikke.

I forbindelse med opsigelsen af Christian Sørensen blev det også – via banens hjemmeside – meddelt, at Theodor Nielsen udtræder af bestyrelsen.

Dermed er der kun tre bestyrelsesmedlemmer tilbage – formanden Michael Juul Nielsen, Pål M. Tung og John Sørensen.

Ifølge vedtægterne i Det Danske Travselskab er bestyrelsen herefter ikke beslutningsdygtig, og for mig at se skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Der har været talt om en ekstraordinær generalforsamling i de kredse, der udgør oppositionen til Michael Juul Nielsen og hans fløj.

Nu opstod der en situation som denne opposition kan udnytte til at få den ekstraordinære generalforsamling man har ønsket sig idet såvel Theodor Nielsen som Jørgen Iversen hhv. udtræder og ikke ønsker at indtræde i Travselskabets bestyrelse.

Det er jo en smart på at få sin ekstraordinære generalforsamling på, men det er desværre også et udtryk for den misstemning, der er omkring Travselskabet.

Det fælles mål med henblik på at få skabt en bæredygtig travsport i Hovedstadsregionen er afløst af personfnidder.

Jeg har svært ved at tro, at en kommende ekstraordinær generalforsamling kun ved handle om at få indvalgt to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter, men styrkeforholdet mellem de to fløje  vil igen blive testet og uanset udfaldet vil spliden fortsætte.

Jeg skrev for et stykke tid siden et indlæg med overskriften  ”Lunden er som Palæstina og Israel”

Det passer desværre fortsat alt for godt.

– Der bliver aldrig fred!

Lunden ønsker Derbyauktionen flyttet

På grund af lørdagens Derbyauktion må Dansk Hoppe Derby afvikles tidligere på løbsdagen, og det finder Travselskabets direktør Christian Sørensen uheldig.

Dansk Hoppe Derby 2021 blev afviklet som 8. løb i et program, der omfattede i alt 12 løb.

-Vi kan se, at når et hovedløb er kørt, så siver publikum, og derfor vil vi gerne, at Hoppe Derbyet lå senere som f.eks. 10. løb, sagde direktør Christian Sørensen på Det Danske Travselskabs medlemsmøde mandag den 29. november.

Og dermed er der forhåbentlig taget hul på en diskussion om, hvorvidt der skal være en auktion lørdag aften i derbyweekenden.

Jeg har i flere år plæderet for at auktionen som minimum skal flyttes til fredag, men eventuelt også helt væk fra Derbyweekenden.

Som det er i dag tager Derbyauktionen noget af fokus væk fra Hoppe Derby-dagen ligesom auktionen er med til at stresse de professionelle trænere og andre potentielle købere, der har startheste samme dag, men som også gerne vil have tid til at gennemgå de åringer, der fremstilles.

Og hvorfor skal en dansk åringsauktion partout ligge i forlængelse af en løbsdag?

Det er jo også tilfældet med Opdrætterforeningens auktion i Aalborg!

Sådan var det faktisk ikke i gamle dage.

Da blev åringsauktioner holdt på hverdage – jeg kan huske, jeg har været til Opdrætterforeningens auktion på Jydsk Væddeløbsbane og do. på Charlottenlund Travbane i 70-erne midt i ugen.

Inden for galopsporten holdes den årlige åringsauktion en fredag eftermiddag – og det går rent salgsmæssigt ganske godt – ja, gennemsnitspriserne er generelt højere end hos traverne.

Det gik da også meget godt, da Jens og Jeanette Glud Hansen holdt deres Selected Sales på Falster en onsdag eftermiddag for et par år siden!

At en fysisk auktion er på vej ud til fordel for en auktion over internettet er en anden sag.

I Sverige er der nu stort set auktioner på internettet mindst én gang om ugen.

Hidtil har det været Dansk Travsports Centralforbund, der har arrangeret Derbyauktionen.

Med den nye organisering af trav -og galopsporten i Danmark var det måske også en overvejelse værd, om åringsauktionerne – både inden for trav som for galop – skal arrangeres af sporten selv!

DTCs gode intentioner, der blev væk

For et år siden udsendte bestyrelsen i Dansk Travsports Centralforbund en nyhedsbrev, som man fortalte skulle være det første af flere, men de gode intentioner holdt ikke.

Dansk Travsports Centralforbund vil fremadrettet give sportens interessenter et indblik i nogle af de emner, der er på dagsordenen i bestyrelsen. Du vil kunne finde information om overordnede processer og fokusområder i bestyrelsens arbejde, men der kan i sagens natur også være detaljer, som ikke kan offentliggøres.

Sådan stod der i det nyhedsbrev, som DTC’s bestyrelse udsendte den 21. oktober 2020.

I morgen er det altså et år siden!

Siden da er der udsendt yderligere tre nyhedsbreve omkring bestyrelsens arbejde – under titlen Nyt fra DTC’s bestyrelse.

Det sidste nyhedsbrev er dateret den 30. marts 2021 – det er altså mere end et halvt år siden!

Der er godt nok et gammelt ordsprog, der siger: Den der lever skjult, lever godt – men det er som om det ikke passer på en medlemsorganisation som Dansk Travsports Centralforbund.

Det er fuldt forståeligt, at der er ting, der ikke kan offentliggøres, men der er så sandelig også mange andre ting, der kunne det.

Men den gode intention man lagde frem for et år siden er altså forsvundet.

Vi har siden ”den hemmelige generalforsamling” tirsdag forgæves forsøgt at komme i kontakt med DTCs formand, Egon Jensen for at få hans syn på den nye struktur, så trav- og galopinteresserede kan få mere at vide om baggrunden for de ændringer, der nu kommer, og hvordan og hvornår man har tænkt sig det skal iværksættes.

Men det har altså hidtil været forgæves!

Hvordan ser i øvrigt de nye vedtægter ud for Dansk Travsports Centralforbund?

Det kan vel ikke være en hemmelighed længere!

DTC-generalforsamling: Er der enighed om ny struktur?

Dagens lukkede ekstraordinære generalforsamling i Dansk Travsports Centralforbund (DTC) kan blive afgørende for hvordan trav- og galopsporten i Danmark fremover organiseres.

En ny struktur for organisationen af hestevæddeløb i Danmark har været undervejs i meget lang tid, og der er ingen tvivl om, at mange sten er vendt og drejet for at finde frem til noget, der kan være spiseligt for alle parter.

Men om det så er sket, er spørgsmålet, siden bestyrelsen i Dansk Travsports Centralforbund i dag vil foreslå generalforsamlingen, at denne skal være lukket for pressen!

Det har ellers været kutyme at alt har været afstemt – ja, klappet og klart – når der har været generalforsamlinger i DTC.

Ofte har generalforsamlingerne været overstået på lidt over en time!

Meget tyder på, at det ikke er tilfældet til denne ekstraordinære generalforsamling, hvor indholdet på forhånd synes stemplet HEMMELIGT!

Så kan man stille spørgsmålet: Hvis der ikke er enighed i bestyrelsen (der jo har repræsentanter fra alle baner og fra tilsluttede foreninger) hvorfor så holde en ekstraordinær generalforsamling?

Et kvalificeret gæt kan være, at det er udsigten til den nye økonomiske virkelighed, der venter dansk trav og galopsport efter 2023, hvor tilskuddet fra Kulturministeriet begynder at blive nedskåret med 20% om året.

Samtidig viste det dokument, der blev lækket på en svensk hjemmeside om den dansk/svenske aftale, at der næppe er udsigt til en dans om guldkalven fremover.

Kort sagt – der skal findes besparelser i dansk trav- og galopsport samtidig med, at der skal findes andre indtægtskilder.

Og det alene er jo noget af en opgave!

Af regnskabet 2020 fra Dansk Trav og Galop Union A/S, der er det selskab, der modtager og er ansvarlig for den korrekte brug af penge fra Kulturministeriet, fremgår det, at der i fjor var ”udgifter til ledelse og administration af forbund og væddeløbsbaner” for i alt 29.350.540 kroner.

Læg hertil ”udgifter til sportslig administration” – 5.537.225 kroner – så er vi oppe på lidt over 35 millioner kroner for bare administrativt at holde gang i butikken,

Udover de omkostninger er der udgifter til baneanlæg, maskiner og bygninger på 20,45 millioner kroner, markedsføringsudgifter på 3.5 millioner kroner, kommunikationsudgifter på 2.9 millioner kroner, udgifter vedr. samarbejdsaftaler og sponsoraktiviteter 2 millioner kroner, udgifter til arrangementer og events 2.5 millioner kroner osv.

Ja, der var i 2020 – inklusive løbspræmier og unghestesatsning – udgifter ”af fælles interesse” som det hedder i DTGUs regnskab på i alt 167.1 millioner kroner – det er 1.7 millioner kroner mere end, der kom ind i kassen.

DTGU – der afløste Hestesportens FinansieringsFond og overtog midlerne fra denne – havde ved årsskiftet en egenkapital på 22 millioner kroner.

De holder ikke mange år.

Der er mange millioner at jonglerer rundt med, men alligevel ikke nok til i fremtiden at kunne udvikle trav- og galopsporten.

Vi skal have såvel trav- og galopsport i Danmark, der kan drives på eliteplan, men bredden skal være med – og ungdommen lige så.

Opgaven ligger der, men hvordan udføres den – og er det i det hele taget en mulighed?

Det er nok det store spørgsmål, der er på dagsordenen på den ekstraordinær generalforsamling i DTC i dag!

Nu er navnet pludselig kendt!

Et indtil i dag hemmeligholdt navn på en licenshaver, der blev udelukket, er nu blevet offentliggjort i forbindelse med en afgørelse i DTCs Overdomstol.

Den 30. maj offentliggjorde DTC at en licenshaver havde fået tiltrædeforbud på staldterrænnet på alle landets væddeløbsbaner i seks måneder på grund af ”tilsidesættelse af hensynet til dyrenes trivsel og velfærd.

Men hvem var det, der havde optrådt på en måde, så vedkommende skulle straffes med et halvt års udelukkelse?

Det meldte historien ikke noget om dengang, og det forekom mærkeligt al den stund, der var tale om en licensindehaver.

Nu kunne gisningerne så om, hvem det mon  var, starte – og det er egentlig urimeligt for alle andre licenshavere.

Nogen vidste det selvfølgelig – flertallet gjorde det ikke!

Men vedkommende appellerede sin straf – det har taget tid at få den til Overdomstolen, men denne har nu været trådt sammen den 5. oktober, men altså først en uge efter kommer  Overdomstolen med sin afgørelse.

Licenshaveren, der var amatørtræneren Michael Drewsen, har udstået halvanden måned af sin udelukkelse.

Resten af dommen gøres betinget!

Læs hele dommen på dette link – klik her

Og her den første meddelelse om udelukkelsen – klik her

Igen ser vi et tilfælde af lukkethed i DTC – det burde selvfølgelig fra start have været meldt ud, hvem den pågældende licenshaver var.

Nu er det så sket – omsider!

Hesten var Gentleman – det var kusken ikke!

Efter 3. løb på Racing Arena Aalborg blev Gentleman med Dennis Kristiansen diskvalificeret fra andenpladsen på grund af trængning med indflydelse på løbets resultat. En diskvalifikation, der efterfølgende er blevet debatteret meget.

Episoden, der fik dommerkomiteen til at diskvalificere Gentleman med Dennis Kristiansen skete ved udgangen af opløbssvinget.

Dennis Kristiansen trak Gentleman ud fra positionen i andet par udvendigt, men efter dommerkomiteens opfattelse, trængte han sig ud og generede Cjela Nordal med Freja Klitgaard, der lå udvendigt.

Det var dommerkomiteens opfattelse, at der ikke var plads til Gentleman og Dennis Kristiansen og det parret opnåede en fordel ved at køre ud.

Gentleman var nummer to over mål og diskvalificeredes og Dennis Kristiansen blev udelukket fra løbsdeltagelse i syv dage samt fik en bøde på 750 kroner.

-Jeg indrømmer gerne, hvis jeg har begået en fejl, men det gjorde jeg ikke i det tilfælde. Der var plads, da jeg trak ud, siger Dennis Kristiansen til travservice.

Diskvalifikationen har sat gang i debatten på Facebook, hvor man bl.a. sammenligner episoden med en episode fra Fyens Væddeløbsbane fredag, hvor Steen Juul midt i opløbet trækker ud fra inderbanen med Gaby Cloc, og her kommer meget tæt på Gucci Bork med Morten Friis.

Var der plads, da Steen Juul trak ud?

Det mente dommerne.

Episoden blev pådømt med 200 kroner i bøde til Steen Juul for snæver passage – Steen Juul nåede frem og vandt løbet!

Jeg kan godt forstå, at sådanne episoder skaber debat på Facebook – og det er let at sige, at nu er der gang i Facebook-politiet igen og trække på skulderen.

Men dansk travsport skal også tage den slags debat alvorligt, for de, der diskuterer, er baggrunden for at der er spil på heste og økonomi i sporten.

Der må tilstræbes en større ensartethed i domme.

Indrømmet – det er svært for to episoder ligner ikke hinanden.

Men det må ikke blive sådan, at det opfattes som om at nogen er mere lige for loven end andre – læs slipper billigere med domme!

Den opfattelse er desværre blevet almindelig blandt mange, der følger travsporten – enten som spillere, hesteejere eller interesserede.

Det er ikke let at være dommer, men mere åbenhed omkring afgørelser vil hjælpe på forståelsen.

Vis optagelser fra dommerkamera – lave en forklaring til løbsrapporten og offentliggør den.

Det gør man inden for galopsporten i Danmark, hvor dommerkomiteen (det hedder så Voldgiften) laver en fyldig rapport om de ting, der er blevet behandlet under en løbsdag.

Og det er heller ikke godt nok at skrive på løbsrapporten, som man gjorde forleden efter King Slayer med Jeppe Juel havde præsteret under isen: Forklaring noteret!

Jamen, hvad var forklaringen??

Var flytningen af Aalborg Store Pris en succes?

For første gang blev et stort dansk årgangsløb, Aalborg Store Pris afviklet en lørdag aften. Var det en succes – eller skal man gå tilbage til det gamle koncept?

Hoppe Championat fredag eftermiddag – åringsauktion fredag aften – Store Pris lørdag aften.

Sådan var konceptet for Racing Arena Aalborgs største løb i 2021, og det var nyt i forhold til tidligere, hvor Hoppe Championatet blev kørt lørdag eftermiddag, auktion om aftenen og Aalborg Store Pris søndag eftermiddag.

Og hvordan gik det så?

Jo, rent omsætningsmæssigt var flytningen en kæmpesucces med en samlet omsætningsfremgang på ikke mindre end 77.8%!

Det er udregnet i forhold til 2019, for i fjor blev der ikke afviklet et dobbeltarrangement på grund af Corona-pandemien!

Fredag blev den samlede omsætning på 1.556.508 kr. og lørdag 2.696.498 kr. – og lørdagens omsætningen kunne let være blevet en million højere, hvis Norge havde spillet 100% med ind i puljerne i Aalborg.

Det gjorde man nemlig ikke – norske spillere fik ikke lejlighed til at spille med i V65-puljen, men kun i V4 og i de enkelte løb.

Men 77.8% – det er en bemærkelsesværdig stor fremgang i omsætningen, og det viser, hvor vigtigt det er, at danske løbsdage bliver placeret på dage og tidspunkter, hvor spillerne er klar.

Der er ingen tvivl om, at hovedparten af omsætningen kommer fra udenlandske spilleselskaber, men deres penge er med til at skabe mere attraktive puljer for danske spillere, og derved får vi en positiv spiral med øget dansk opmærksomhed på danske løb.

Der var pænt besøg på væddeløbsbanen i Aalborg begge dage, men lørdag aften til hovedløbet, Aalborg Store Pris var der nok ikke så mange, som der ville have været, hvis løbsdagen havde været afviklet søndag eftermiddag.

Jeg tror bestemt på konceptet med fredag og lørdagsløb i Aalborg, men auktionen bør flyttes fra fredag aften til lørdag middag.

Derved giver man en bedre samlet oplevelse for udenbys gæster.

Endnu en hest med skjult form fra Rutineløb!

I eftermiddagens 3. løb – V5-2 på Racing Arena Aalborg starter en hest, der har leveret en stærkt præstation i et Rutineløb, der ikke fremgår nogen steder!

Henrik Will med Ken Ecce har præsteret 1.17.5/2020 m volte, men det fremgår ikke af programmet til eftermiddagens løb. Foto Burt Seeger

Hvis dansk travsport og spil på danske løb skal have nogen form for troværdighed, så skal enten alle præstationer i Rutineløb offentliggøres i programopstillingerne – eller også skal muligheden for at starte i Rutineløb afskaffes.

Vi har tidligere påpeget dette problem og nu er der et nyt et i forbindelse med løbsdagen i eftermiddag på Racing Arena Aalborg.

I 3. løb . V5-2 starter 4 Henrik Will med Ken Ecce, der i programmet kun er opført med en prøveløbstid fra Nykøbing Falster på 1.23.4/2140 m fra den 7. august.

Imidlertid har denne Great Challenger-søn fredag den 27. august startet i et Rutineløb på Charlottenlund Travbane, hvor den gik alene over banen og sejrede i 1.17.5/2020 m for Ken Ecce.

Det er ret så væsentlig en præstation, og ville utvivlsomt have placeret Henrik Will i programtipsene, og hesten må med  baggrund i den præstation være en af løbets klare favoritter!

En god præstation i et Rutineløb er selvfølgelig ingen garanti for en god præstation når hesten starter, men præstationen indikerer at Henrik Will kan meget mere end de 1.23.4 han er godkendt i.

Dansk travsport vil gerne have spil fra udlandet til at understøtte puljerne i vore løb.

Ja, udenlandsk spil – især i puljespil som V4 og V5 – boostes af spil fra især Norge.

Derfor må udenlandske spillere – og selvfølgelig også alle danske – have krav på at få alle statistiske oplysninger på en hest som grundlag for at kunne gøre indsatser.

Joakim Løvgren ramt af skrivebordsgeneral!

Den svenske toptræner Joachim Løvgren er blevet frataget retten til at medbringe en pisk i travløb i det næste år – en konstateret overtrædelse koster 30.000 kroner i bøde!

En opsigtsvækkende og foruroligende sag er opstået i Sverige, hvor Länsstyrelsen i Skåne har forbudt Jägersro-træneren Joakim Løvgren at køre med pisk i et løb og samtidig indskærpet, at en konstateret overtrædelse koster 30.000 kroner i bøde hver gang!

Det var i et V75-løb i april måned på Jägersro, hvor Løvgren besatte en tæt andenplads med egentrænede Piccadilly, at det efter løbet – i forbindelse med en dopingprøve – blev konstateret, at hesten havde mærker efter pisken på bagkroppen.

Dommerkomiteen havde ikke bemærket nogen overtrædelse af brugen af pisk – det var udelukkende på grund af dyrlægens observationer, at der nu blev idømt en bøde på 4.000 kroner – og som det skal ske i sådanne tilfælde – sagen blev indberettet til Länsstyrelsen.

Her har man behandlet sagen, og i den afgørelsen man har fremsendt til Løvgren hedder det bl.a. at man overvejede at forbyde ham at have med dyr at gøre med baggrund i, at han havde pisket et flugtdyr i et væddeløb for at vinde penge!

Hele sagen er helt ude af proportion og vidner om et eklatant magtmisbrug af en skrivebordsgeneral, der ikke forstår, hvordan væddeløbsheste omhyggeligt behandles, trænes og passes.

Se løbsfilmen –  og du vil undres over at en dyreværnssag overhovedet kan komme på tale!

Joakim Løvgren kører 7 Piccadilly og angriber i tredje spor ind i opløbet – klik her

Men det er for svensk hestevæddeløb – ja, måske for hele verdens hestevæddeløbssport –  en meget farlig situation, der nu er opstået, for dyreværnsaktivister over hele jorden vil kunne gribe denne dom og bruge den for at få andre myndigheder til at kopiere den.

Svensk Travsport har været foregangsland for at indføre stramme regler for piskebrug i såvel løb som træning.

En pisk er nødvendig at have med for en kusk bag en hest.

Ikke til at slå den, men for at korrigere og for at mane den i farlige situationer.

Pisken er så at sige en speeder i visse situationer, og akkurat som når du kører bil, så træder du ikke speederen helt i bund, men træder let.

Og sådan skal det også ske med brugen en pisk fra kuskens side.

At Joakim Løvgren appellerer den helt urimelig kendelse er oplagt, men hans appel har ingen opsættende virkning, så Løvgren må ikke køre med pisk i løb fremover.

Forhåbentlig er der trods alt fornuftige mennesker i Länsstyrelsen i Skåne, der kan se, at den kendelse, der er afsagt er helt ude af proportion med det, der i virkeligheden er foregået.

  • Stutteri Laser 600x110 2023 (003)