TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

UET – med større indflydelse

af | Nyheder

Det europæiske travforbund UET ser ud til at få større indflydelse på regelsættet for travsporten i medlemslandene.

I forbindelse med de tre store UET-løb, der blev afviklet i lørdags på Solvalla, blev der holdt flere møder i de forskellige arbejdende komiteer i UET.

Fra dansk side deltog bl.a. Klaus Storm, som vi kontaktede for at høre, hvad det er der arbejdes på.

-Det ser ud til, at det lykkes UET at få større indflydelse på de regelsæt, de enkelt lande har for travsporten, og har er det specielt dopingområdet, der er fokus på, siger Klaus Storm.

-På mødet i Technical Comite enedes man om at indstille til generalforsamlingen i januar, at medlemslandene fremover skal respektere de enkelte landes doping-domme. Samtidig blev der fastlagt nærmere regler for, hvordan overtrædelser af dopingreglementet skal dømmes.

-Man vil også indstille til at en hest udelukkes fra løbsdeltagelse i forbindelse med en positiv dopingprøve, siger Klaus Storm videre.

Klaus Storm

-Det vil sige, at når A-prøven findes positiv for et kategori 1-præparat udelukkes hesten op til 120 dage fra løbsdeltagelse, mens den kan udelukkes min. seks måneder eller for livstid for et kategori 2-præparat.

-Der er også enighed om, at indstille til generalforsamlingen, at en bedækket hoppe slet ikke må starte længere. Hidtil har vi f.eks. her i Danmark tilladt at starte en bedækket hoppe op til 120 dage efter sidste bedækningsdato, siger Klaus Storm.

Fra UET-mødet kan Klaus Storm også fortælle, at franskmændene lemper lidt på sine regler for diskvalifikation for urent trav i opløbet.

-Hidtil har det været fem ”hjælpetag”, der har været afgørende for en diskvalifikation for urent trav, men når Vintermeetinget starter i november, så forhøjes grænsen til syv.

-Desuden forbydes den hidtidige pisk i monté-løb, og i stedet vil det kun være tilladt at bruge en pisk med et kortere skaft og af et blødere materiale. Det er bl.a. den debat, der internationalt har været omkring piske-brugen i monté-løb, der har fået franskmændene til at ændre sig, siger Klaus Storm.

-Også på verdensplan er der fokus på brugen af pisk i travløbene, og på Verdenskongressen, der blev holdt i august i Canada, har 10 ud af 11 lande meddelt, at man vil indføre strammere regler for piskebrug og bl.a. ikke tillade at kusken hæver armen over skulder, slutter Klaus Storm.