TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Talerstolen: Travsporten skal drives professionelt

af | 22. nov 2017 | Nyheder

Peter B. Wilhelmsen, tidligere formand for Det Danske Travselskab, mener at den eneste vej frem for dansk travsport er at man skal bort fra de foreningsdrevne væddeløbsbaner og lave en professionel organisation med et fælles driftsselskab.

Det Danske Travselskab har altid været drivkraften i Dansk Travsport og den organisation, som historisk hjalp andre baner i Danmark, når de var i nød.

Igennem de senere år er der kommet mere ligevægt i sporten, hvor Nordjylland avler (producerer) hestene og spillerne kommer fra København. Dermed er det tydeligt for enhver, at vi har brug for hinanden, da den skævhed med stor sandsynlighed ikke ændres.

Det Danske Travselskab har altid haft til opgave at agere professionelt og fremstå som den hovedstadsbane, hvor storløbene i Danmark blev afviklet og der var historisk respekt omkring banen og ledelsen.

Jeg var ikke selv til stede på medlemsmødet, som blev afholdt i Det Danske Travselskab i sidste uge, men jeg forstår bestyrelsen valgte at lække fortrolige oplysninger, og agere utrolig uprofessionelt.

Man udviser utålmodighed fordi man ikke forstår, at spillet i kulisserne ofte kan tage tid og kræver sit mod for at sikre Dansk Travsport det bedst mulige resultat.

I stedet vælger man illoyalt at skade denne proces og skabe uro.

Jeg forstår desuden, at man er tilfredse med årets resultat i Det Danske Travselskab, hvilket kun kan glæde os alle, at det går så godt.

Men – manipulere man ikke lidt med virkeligheden?

Faktum er, at det ikke er ret mange år siden Det Danske Travselskab havde overskud efter afskrivninger, hvor det blev henvist til under mødet var mange år siden.

Man forventer et overskud i 2017 efter afskrivninger, men det kommer vel ikke, fordi man har forbedret driften og skaffet større indtægter?

Overskuddet skyldes vel tilbagebetaling af 1-2 millioner fra Skat i ejendomsskatter som er indtægtsført i 2017 og derfor bliver resultatet så positivt.

Denne Skattebetaling stammer fra en tidligere klage over ejendomsskatten, som går tilbage til 2012.

Nu var jeg som nævnt ikke tilstede ved mødet, men forstår fra andre, at der manglede en vision for, hvorledes driften bliver bedre fremover uden at man sparer sig til overskuddet.

Der bør være fokus på at udvikle selskabet i stedet.

Jeg er af den overbevisning, at skal Dansk Travsport flytte sig i en professionel retning, skal vi gøre op med foreningslivet.

Det hører fortiden til og er ikke anvendeligt i sporten længere, da det medfører, at der sidder for mange personer rundt omkring på de forskellige baner, som ikke ser helheden i sporten, men kun tænker på sit eget ”kongerige” og det vil altid være en ødelæggende kraft for sporten.

De gør det ikke af ond vilje, det er ildsjæle og vil det bedste for deres bane, det er bare ikke fordrende for helheden.

Lad i stedet disse mennesker bruge kræfterne omkring frivilligt arbejde på de enkelte baner, hvilket alle vil værdsætte højt.

Sporten er en størrelse, hvor den skal topstyres, drives ensartet og ikke have selvstændige organisationer. Man kommer aldrig til at kunne lave en fælles strategi for sporten medmindre der gøres op med fortiden, da alle langt hen ad vejen alligevel gør, som det passer dem i den daglige drift eller mangel på samme.

Hvad driver os hesteejere – store som små?

Det er drømmene!!

Drømmene kan være forskellige, men for de fleste er det drømmen om en stjernetraver, som kan give en mange oplevelser og tjene penge til ens stald. Desværre er det kun meget få hesteejere, der får den oplevelse med at have overskud i stalden, da vores præmiegrundlag simpelthen er for lavt.

Jeg selv er illoyal overfor Dansk Travsport, da jeg har købt ind rundt om i udlandet, da jeg simpelthen ikke længere kan acceptere strukturen i sporten samt det præmieniveau vi har i sporten.

Muligt det kan accepteres for amatører, men for os der prøver, at drive det professionelt og indirekte er med til at skabe arbejdspladser, er det uacceptabelt.

Personligt har jeg for længe siden besluttet, at jeg aldrig kommer tilbage i noget bestyrelseslokale så længe sporten er drevet på foreningsniveau, og jeg er sikker på, at der sidder flere, som jeg, ude i sporten, som har den nødvendige erfaring til at drive forretning.  Men de ser for mange udfordringer, hvor der kæmpes internt og her må man sige Det Danske Travselskab netop har bekræftet dette – desværre.

Min klare anbefaling til hele Trav Danmark er, at man gør op med fortidens foreninger som styrer landets travbaner og i stedet for indfører en moderne struktur med et fælles driftsselskab, som driver banerne.

Det er umuligt at tro på at Dansk Hestevædeløb kan udføre denne rolle med nuværende struktur omkring sig.

Vi savner alle en større optimisme med større præmier, bedre forhold til de professionelle trænere, opdrættere og hesteejere – dette bliver meget svært at opnå med nuværende forældet struktur.

/Peter Wilhelmsen

Hesteejer