• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • Yearling sale
  • Enssnapshot 600x110px
  • Wishingstone 600x110px
  • Michaelturn 600x110px

Indlæg markeret med ‘Spil på heste’

Den nye fremtid er over os

Nu er Unibet på banen med spil på heste ligesom Oddset hos Danske Spil tilbyder fast odds på heste og greyhoundløb.

Med liberaliseringen af spil på heste er der blevet åbnet op for en helt ny verden.

Den nye lov, som Folketinget vedtog i fjor, åbner nemlig mulighed for at udbyde Fast Odds spil – ellers skal vi kalde det Bookmaker-odds – på det danske spillemarked.

Det betyder f.eks. at det i dag er muligt at spille på udfaldet af bl.a. Prix d’Amerique på Vincennes den 28. januar.

De odds man kan få i dag er forventelige større end på løbsdagen, men til gengæld er der også den mulighed, at hesten ikke kommer til start – eller at den formmæssigt er dårligere end på dette aktuelle tidspunkt.

Foreløbig er det tilsyneladende kun Unibet, der har taget hestespillet til sig, og hos Unibet kan man i dag spille til fire udenlandske baner ligesom man har en række ante-post odds – altså odds til løb på en senere dato.

Bet25.dk, der er Dansk Hestevæddeløbs nye samarbejdspartner har et link på sin forside, der hedder hestevæddeløb, men denne side er endnu ikke opdateret med hestespil.

DanToto og Danske Spil udbød allerede på årets første dag bookmaker-odds på sydafrikanske, irske og engelske galopløb samt til engelske greyhound-løb på Oddset, og vil gøre det fremadrettet.

Odds til internationale hestevæddeløb forventes af blive udbudt i slutningen af ugen.

Rikstotos omsætning stabil

Norsk Rikstoto har offentliggjort deres omsætningstal for første halvår 2017, og de ligger på niveau med tallene fra i fjor.

Man kan ikke undgå at blive lidt beskæmmet over, hvor lille omsætningen på spil på heste herhjemme er i forhold til Norge.

Herhjemme omsættes der for under en halv milliard kroner om året, mens der alene i første halvår af 2017 er omsat for 1.896 millioner kroner i Norge.

Det er  altså små fire gange så meget, som vi spiller for på et helt år!!

RiksToto har overført 260 millioner kroner til trav- og galopsporten til væddeløbspræmier i første halvår –  det er sådan cirka 5 gange mere end det samlede danske præmieniveau på årsbasis.

Den norske Stat har fået 70,2 millioner kroner i afgifter, og så har Norsk RiksToto desuden ydet et tilskud på 14,8 millioner kroner til et Norsk Hestecenter.

Udover præmiekronerne til trav- og galopsporten er der også overført midler til drift af sportsforbundene – det fremgår ikke af den udsendte pressemeddelelse, hvor meget det totalt er – kun at der  er overført 3,7 millioner kroner mere i år end i fjor.

Og på toppen af det hele har Norsk Rikstoto et overskud på 8.8 millioner kroner

Kan vi bruge dette til noget?

Ja, så absolut, for der må være potentiale i Danmark til at få øget omsætningen på spil på heste.

Om den nye liberaliserede toto-lov, der træder i kraft fra årsskiftet,  så vil være det rigtige instrument for dansk trav- og galopsport må fremtiden så vise.

Positiv stemning for lovforslag

Lovforslaget, der vil liberaliserer spil på heste i Danmark og give hestevæddeløbssporten mulighed for at stå på egne ben, fik en positiv modtagelse i Folketinget, da Skatteminister Karsten Lauritzen sent torsdag eftermiddag fremlagde det i Folketinget.

Da der foreligger en aftale mellem et bredt flertal af Folketingets parter om lov L196
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten)
var det ikke den store overraskelse, at ordførerne fra aftale-partierne var positive i deres indlæg i forbindelse med fremlæggelsen af lovforslaget torsdag eftermiddag

Enhedslisten er ikke med i aftalen, der også omfatter en liberalisering af On Line Bingo, og  ordføreren Rune Lund mente at en yderligere liberalisering på spillemarkedet blot ville føre til en øget og aggressiv markedsføring – bl.a. TV. Derfor mente Rune Lund, at lovforslaget trak i en forkert retning.

Alternativets Rene Gade anede faktisk ikke hvad lovforslaget indebar, og oplyste at Partiet endnu ikke havde taget stilling til forslaget.

Men Rene Gade lovede, at han ville slå ørene ud og lytte til debatten i Skatteudvalget og vende tilbage med sin stilling ved 2. behandling eller evt. senere endnu.

Fælles for aftale-parterne var ønsket om at hjælpe Hestevæddeløbssporten, og man mente, at man med dette forslag har lavet en konstruktion, der er hjælp til selvhjælp.

Især det faktum, at hestevæddeløbssporten vil få 8% i bidrag fra andre spiludbydere, der  udbyder spil til danske væddeløb, så man som meget positiv.

Orla Hav (s)

Kun Orla Hav havde supplerende spørgsmål til Skatteminister Karsten Lauritzen efter ordførerrunden.

Han ville gerne vide, hvordan man sikrede sig, at det nu også var Hestevæddeløbssporten, der kom til at stå i spidsen for hestespillet!

Karsten Lauritzen mente, at det var op til sporten selv at sørge for. Nu var værktøjet der. Man nedlægger HFF efter ønske fra sporten og pengene fra HFF går til hestevæddeløbssporten som startkapital.

-Jeg håber på, det at bliver en succes, sagde Karsten Lauritzen afslutningsvis.

 

 

Vigtige høringssvar om sportens fremtid

I de høringssvar, der er indkommet til Skatteministeriet med bemærkninger til lovforslaget, der vil liberalisere spil på hestevæddeløb, bliver der påpeget flere vigtige ting, som man må håbeder bliver taget højde når, når loven skal endelig vedtages.

Det forslag, der næste torsdag bliver fremsat af Skatteminister Karsten Lauritzen, er fuldkomment og vil i sin form ikke kunne danne grundlag for en positiv udvikling for hestevæddeløbssporten.

Skatteminister Karsten Lauritzen,

Det påpeger Morten Rønde, der er direktør i DOGA (Danish Inline Gambling Association) i sit høringssvar.

Her står bl.a. :

Det er dog DOGA’s bekymring, at den foreslåede model ikke vil kunne øge interessen for dansk hestevæddeløb og at væddemål på danske hestevæddeløb ikke vil blive ligestillet med væddemål på øvrige sportsgrene.

Det er især det særlige bidrag på 8%, der skal betales af licenstagere (altså andre spiludbydere) til hestevæddeløbssporten som afgift for spil på danske hestevæddeløb.

-Det vil gøre, at det ikke er økonomisk attraktivt for spiludbyderne at udbyde spil på danske hestevæddeløb, skriver Morten Rønde endvidere, og illustrerer det bl.a. med et tænkt eksempel på et fastodds-spil, hvor et fast-odds på heste med 8% afgift vil give odds 1,47 mod et sports-odds på 1.60.

I stedet for bidragssatsen på 8% foreslår Morten Rønde, at hestevæddeløbssporten enten får dækket sine omkostninger gennem TV-aftaler og aftaler om levering af data fra løbene til spiludbyderne eller afgiften ændres til 10% af BSI (bruttospilindtægten).

Netop dette med det særlige bidrag på 8% er også noget, som Danske Spil finder uheldigt i deres høringssvar.

-Det vil gøre det vanskeligt for hestevæddemål at konkurrere med andre væddemålstyper, skriver Danske Spil bl.a. og henviser som DOGA til den britiske model med afregning efter BSI.

En ting, der mangler at blive medtaget i lovforslaget forholdet om spil på heste fra Danmark til udlandet.

I dag, hvor Danske Spil har monopol på hestespillet, har netop spillet til udlandet ikke blot langt den største omsætning, men det er også det mest lønsomme.

Skal dansk hestevæddeløb overleve, er det bydende nødvendigt, at det bliver et spilleselskab i hestesportens regi, der har rettighederne til spil til udlandet.

Men som nævnt fremgår det ikke af lovforslaget, og Danske Spil skriver bl.a. om dette i sit høringssvar:

Vi antager ikke, at lovforslaget er til hinder for, at der også fremadrettet frit kan indgås aftaler med samarbejdspartnere om spil på f.eks. danske hestevæddeløb.

(Mon ikke de mener spil til udenlandske hestevæddeløb??)

Og netop dette med en afgift til hestevæddeløbssporten af spil fra Danmark til udenlandske hestevæddeløb omtaler den samlede hestevæddeløbssport også i sit høringssvar.

Her foreslår man, at hestevæddeløbssporten sikres min. 3% af spil foretaget i Danmark til udlandet.

Til gengæld foreslår hestevæddeløbssporten at en bidragssats som foreslået bibeholdes, men ændres til at være minimum 8%

I høringssvaret skriver sporten også, at man mener, at DanToto A/S atter skal overdrages til hestevæddeløbssporten, og at det bør ske vederlagsfrit.

Samtidig beder Hestevæddeløbssporten om, at få understreget, at rettighederne og ansvar, som påhviler Hestevæddeløbssporten på spillemarkedet. Herunder at hestevæddeløbssporten har rettighederne til at etablere puljer, udveksling af data til liberaliserede udbydere samt rettighed til at udbyde udenlandske væddeløb i puljer.

Og netop det sidste vil være alfa og omega for hestevæddeløbssportens overlevelsesmuligheder.

Torsdag den 4. maj skal lovforslaget til 1. behandling i Folketinget.

  • Hamburg Grand Prix