• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • Yearling sale
  • Enssnapshot 600x110px
  • Michaelturn 600x110px
  • Wishingstone 600x110px

Indlæg markeret med ‘Skatteministeriet’

Vigtige høringssvar om sportens fremtid

I de høringssvar, der er indkommet til Skatteministeriet med bemærkninger til lovforslaget, der vil liberalisere spil på hestevæddeløb, bliver der påpeget flere vigtige ting, som man må håbeder bliver taget højde når, når loven skal endelig vedtages.

Det forslag, der næste torsdag bliver fremsat af Skatteminister Karsten Lauritzen, er fuldkomment og vil i sin form ikke kunne danne grundlag for en positiv udvikling for hestevæddeløbssporten.

Skatteminister Karsten Lauritzen,

Det påpeger Morten Rønde, der er direktør i DOGA (Danish Inline Gambling Association) i sit høringssvar.

Her står bl.a. :

Det er dog DOGA’s bekymring, at den foreslåede model ikke vil kunne øge interessen for dansk hestevæddeløb og at væddemål på danske hestevæddeløb ikke vil blive ligestillet med væddemål på øvrige sportsgrene.

Det er især det særlige bidrag på 8%, der skal betales af licenstagere (altså andre spiludbydere) til hestevæddeløbssporten som afgift for spil på danske hestevæddeløb.

-Det vil gøre, at det ikke er økonomisk attraktivt for spiludbyderne at udbyde spil på danske hestevæddeløb, skriver Morten Rønde endvidere, og illustrerer det bl.a. med et tænkt eksempel på et fastodds-spil, hvor et fast-odds på heste med 8% afgift vil give odds 1,47 mod et sports-odds på 1.60.

I stedet for bidragssatsen på 8% foreslår Morten Rønde, at hestevæddeløbssporten enten får dækket sine omkostninger gennem TV-aftaler og aftaler om levering af data fra løbene til spiludbyderne eller afgiften ændres til 10% af BSI (bruttospilindtægten).

Netop dette med det særlige bidrag på 8% er også noget, som Danske Spil finder uheldigt i deres høringssvar.

-Det vil gøre det vanskeligt for hestevæddemål at konkurrere med andre væddemålstyper, skriver Danske Spil bl.a. og henviser som DOGA til den britiske model med afregning efter BSI.

En ting, der mangler at blive medtaget i lovforslaget forholdet om spil på heste fra Danmark til udlandet.

I dag, hvor Danske Spil har monopol på hestespillet, har netop spillet til udlandet ikke blot langt den største omsætning, men det er også det mest lønsomme.

Skal dansk hestevæddeløb overleve, er det bydende nødvendigt, at det bliver et spilleselskab i hestesportens regi, der har rettighederne til spil til udlandet.

Men som nævnt fremgår det ikke af lovforslaget, og Danske Spil skriver bl.a. om dette i sit høringssvar:

Vi antager ikke, at lovforslaget er til hinder for, at der også fremadrettet frit kan indgås aftaler med samarbejdspartnere om spil på f.eks. danske hestevæddeløb.

(Mon ikke de mener spil til udenlandske hestevæddeløb??)

Og netop dette med en afgift til hestevæddeløbssporten af spil fra Danmark til udenlandske hestevæddeløb omtaler den samlede hestevæddeløbssport også i sit høringssvar.

Her foreslår man, at hestevæddeløbssporten sikres min. 3% af spil foretaget i Danmark til udlandet.

Til gengæld foreslår hestevæddeløbssporten at en bidragssats som foreslået bibeholdes, men ændres til at være minimum 8%

I høringssvaret skriver sporten også, at man mener, at DanToto A/S atter skal overdrages til hestevæddeløbssporten, og at det bør ske vederlagsfrit.

Samtidig beder Hestevæddeløbssporten om, at få understreget, at rettighederne og ansvar, som påhviler Hestevæddeløbssporten på spillemarkedet. Herunder at hestevæddeløbssporten har rettighederne til at etablere puljer, udveksling af data til liberaliserede udbydere samt rettighed til at udbyde udenlandske væddeløb i puljer.

Og netop det sidste vil være alfa og omega for hestevæddeløbssportens overlevelsesmuligheder.

Torsdag den 4. maj skal lovforslaget til 1. behandling i Folketinget.

Vi venter og venter og …..

Der siges, at bare man venter længe nok, så bliver man Konge af Sverige! – Men det har dansk trav og galopsport ingen ambitioner i retning af. Man vil bare have et nyt og bæredygtigt økonomisk grundlag for fremtiden – udarbejdet af Folketinget, men trods gentagne løfter, sker der tilsyneladende ikke noget. Så vi kan bare vente og vente og vente og….

Fredag den 7. oktober kunne være blevet en god dag for dansk trav- og galopsport.

Da kom der pludselig en pressemeddelelse fra selveste Kulturministeren Bertel Haarder

REGERINGEN VIL FORENKLE STØTTEN TIL HESTEVÆDDELØBSSPORTEN

Kulturminister Bertel Haarder har på møde om ændring af udlodningsloven og liberalisering af hestevæddemål foreslået at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne selv administrerer midlerne.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

“Jeg foreslår at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne på området selv kan fordele pengene imellem sig – ligesom på det øvrige idrætsområde. For jeg mener, at sporten bedst selv ved, hvad der er godt for sporten. Det betyder, at HFF bliver nedlagt, så det i stedet bliver sporten selv, der træffer beslutning om fordeling af tilskuddene på området. Besparelsen kommer hestevæddeløbssporten til gode. Den endelig model vil skulle udvikles i dialog med organisationerne på området.”

Nå, nu sker det, tænkte man.

Nu får trav – og galopsporten at vide, hvordan det økonomiske grundlag vil blive fremover.

Om mulighederne for at udvikle spillet på hestevæddeløb til et højere niveau med deraf følgende sportslig fremgang – og den for politikerne glædelige effekt – en større skatteindbetaling!

Men der skete bare ikke så meget mere.

Og en opringning til Kulturministeriets pressetelefon – som der var henvist til i pressemeddelelsen – afslørede, at den her sag ikke var noget man kendte ret meget til.

Ja, man skulle lige undersøge det og ringe tilbage.

Men det bragte intet nyt under solen.

Og der er fortsat intet officielt nyt endnu!

Ganske vist har det forlydt på vandrørene inden for sporten, at nu var den politiske aftale i hus på Christiansborg, og ville blive offentliggjort sidst på ugen.

Ikke i denne uge, men i en tidligere uge.

Men intet er sket endnu,

Så vi venter og venter og venter og …..

Nu er det ikke kun Kulturministeriet, der skal ind over den aftale, der skal sikre trav- og galopsporten en forhåbentlig bedre fremtid.

Skatteministeriet har bebudet en liberalisering af loven om Spil på Heste.

Det vil kort sagt sige, at det monopol som Danske Spil (DanToto) har haft vil blive afskaffet og en ny model, som man kan forestille sig ligner den man har på det øvrige spillemarked (Oddset, casino, spillemaskiner) med licenstagere, skal søsættes.

Om en sådan model er en fordel for trav- og galopsporten kan umiddelbar være vanskelig at gennemskue, men hvis store bookmakerfirmaer kan se en forretning i spil på heste i Danmark, kan det i hvert fald være med til at øge interesse for trav- og galopsporten.

I et liberaliseret spillemarked vil det i øvrigt blive Hestevæddeløbssporten, der skal stå for de ting, som Danske Spil (DanToto) i dag gør – bl.a. TV-produktion – og det er som bekendt omkostningstungt.

En henvendelse til Skatteministeriet tidligere på ugen for at høre om nyt i sagen gav intet resultat.

Så vi venter og venter og …..

På mandag mødes den nye 10 mands bestyrelse i Dansk Travsports Centralforbund for første gang.

Her skal man ikke blot vælge en formand, men man skal nok så vigtigt fastlægge Løbskalenderen for 2017.

Oplægget er lavet ud fra et forventet HFF budget i 2017 på 75 millioner kroner.

Tallet er ikke helt tilfældigt, for det er et tal, der ”har summet” gennem meget lang tid som den garantisum, som Hestevæddeløbssporten skulle blive garanteret ved det nye lovindgreb, som vi går og venter på.

Udover de 75 millioner kroner skulle en ny virkelighed for trav- og galopsporten også baseres på licensindtægter fra licenshavere samt  procenter af spil fra udenlandske spiloperatører.

Men det er altså dette færdig oplæg, der skal lovfæstes, som vi fortsat går og venter på.

Løbskalenderen omfatter løb på alle otte travbaner, men efter hvad vi erfarer, er der ikke udelt tilfredshed rundt omkring på banerne med planlægningen og antallet af løbsdage.

Nu skal det blive spændende at høre om, hvordan samarbejdet i den nye store DTC-bestyrelse kommer til at fungere.

Når så mange forskellige interesser mødes vil det kræve en ualmindelig stærk ordstyrer for at kunne få bestyrelsesmødet til at fungere og nå resultater.

Forhåbentlig får DTC en ny stærk formand.

Den hidtidige formand, Lindhardt Jensen er en flink mand, men han har ikke vist nogen gennemslagskraft.

Det ser nogen dog som en stor fordel, og vi erfarer, at han kan være i spil til formandsposten igen!

For dansk travsport håber vi ikke det er tilfældet!

Sporten har brug for en person med overskud og visioner.

Stadig intet nyt fra Christiansborg!

Skatteminister Karsten Lauritzen havde lovet hestevæddeløbssporten at fremkomme med et forslag til en model for en økonomisk bæredygtig fremtid for kulturarven dansk trav- og galopsport inden sommerferien. Men det er ikke sket. Og i den ikke så få fjerne fremtid lurer truslen om banelukninger!

Danmark er gået på sommerferie- og trav- og galopsportens situation er fortsat uafklaret.

Kun Christiansborg har løsningen på trav og galopspprtens problemer!

Kun Christiansborg har løsningen på trav og galopsportens problemer!

Uret tikker frem mod 2017 – og kommer der ikke en økonomisk håndsretning i million-størrelsen til sporten, så er det ikke urealistisk, at tre eller fire baner må lukkes ned fra årsskiftet.

Idrætsforliget fra 2014 står ved magt, og i 2017 er der kun 67 millioner kroner at fordele fra HFF’s side – og året efter 62 millioner kroner.

Efter Kulturminister Bertel Haarder på et åbent samråd så at sige gav stafetten med løftet om en løsning af hestevæddeløbssportens økonomiske situation videre til kollegaen i Skatteministeriet, Karsten Lauritzen er der ikke sket andet, end at Skattemisteren på et tidspunkt har tilkendegivet, at han ville søge at liberalisere spillemarkedet og at han ville fremlægge en plan for dette inden sommerferien.

Folketinget gik officielt på sommerferie for en lille måned siden. Skolerne gjorde det i sidste uge.

Men Karsten Lauritzen har ikke meldt noget ud endnu, og henvendelser til Skatteministeriet har ikke givet noget resultat.

Dansk Trav- og galopsport befinder sig således i det tomrum, hvor ingen ved, hvordan sporten kan drives videre i 2017!

Politikerne kan simpelthen ikke være det bekendt!

  • Hamburg Grand Prix