• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • Yearling sale
  • Michaelturn 600x110px
  • Wishingstone 600x110px
  • Enssnapshot 600x110px

Indlæg markeret med ‘Skatteminister Karsten Lauritzen’

På Biddet – 05.07.2018

Om Skats nidkærhed overfor hesteejere

Det har længe været kendt at flere hesteejere har været i søgelyset hos Skat, og efter Rene Mammen onsdag i et indlæg i Talerstolen på travservice har beskrevet sine oplevelser med Skat, så er emnet for alvor kommet i fokus.

Det er efterhånden 6 år siden det banebrydende styresignal i Skat blev indført, hvorefter det blev muligt at drive ejerskabet af trav og galopheste professionelt- altså som en forretning med mulighed for momsrefusion samt fradrag for udgifter.

Det lå dog allerede dengang fast i Styresignalet, at det at eje en væddeløbshest ikke skulle være et tag-selv bord, men kun hvis man drev sit hestehold professionelt – det vil sige brugte professionelle trænere og søgte at optimere driften til et overskud – ville fradrag kunne opnås.

Det er sådan formuleret i Styresignalet:

Hold af væddeløbsheste anses for erhvervsmæssig, hvis virksomheden efter en teknisk-faglig vurdering kan anses for professionelt drevet og efter udløbet af etableringsfasen, der typisk er på 5-7 år, er overskudsgivende (rentabel) eller i hvert fald på længere sigt kan forventes blive overskudsgivende.

Med udgangspunkt i teksten i Styresignalet er det svært at forstå, at Skat ikke vil anerkende Rene Mammens regnskab for hans hestehold.

Mammen har altid haft sine heste i professionel træning, og han har benyttet anerkendte stutterier.

Hvad der også er interessant er, at kun i et enkelt år har Rene Mammens hesteregnskab givet underskud!!

Underskuddet fremkom, fordi det var nødvendigt at aflive Roxie Lavec efter en alvorlig skade!

Skatteminister Karsten Lauritzen må på banen, for følger Skat ikke Styresignalet og dets intentioner, så er det en bombe under professionalismen i dansk trav- og galopsport.

Positiv stemning for lovforslag

Lovforslaget, der vil liberaliserer spil på heste i Danmark og give hestevæddeløbssporten mulighed for at stå på egne ben, fik en positiv modtagelse i Folketinget, da Skatteminister Karsten Lauritzen sent torsdag eftermiddag fremlagde det i Folketinget.

Da der foreligger en aftale mellem et bredt flertal af Folketingets parter om lov L196
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten)
var det ikke den store overraskelse, at ordførerne fra aftale-partierne var positive i deres indlæg i forbindelse med fremlæggelsen af lovforslaget torsdag eftermiddag

Enhedslisten er ikke med i aftalen, der også omfatter en liberalisering af On Line Bingo, og  ordføreren Rune Lund mente at en yderligere liberalisering på spillemarkedet blot ville føre til en øget og aggressiv markedsføring – bl.a. TV. Derfor mente Rune Lund, at lovforslaget trak i en forkert retning.

Alternativets Rene Gade anede faktisk ikke hvad lovforslaget indebar, og oplyste at Partiet endnu ikke havde taget stilling til forslaget.

Men Rene Gade lovede, at han ville slå ørene ud og lytte til debatten i Skatteudvalget og vende tilbage med sin stilling ved 2. behandling eller evt. senere endnu.

Fælles for aftale-parterne var ønsket om at hjælpe Hestevæddeløbssporten, og man mente, at man med dette forslag har lavet en konstruktion, der er hjælp til selvhjælp.

Især det faktum, at hestevæddeløbssporten vil få 8% i bidrag fra andre spiludbydere, der  udbyder spil til danske væddeløb, så man som meget positiv.

Orla Hav (s)

Kun Orla Hav havde supplerende spørgsmål til Skatteminister Karsten Lauritzen efter ordførerrunden.

Han ville gerne vide, hvordan man sikrede sig, at det nu også var Hestevæddeløbssporten, der kom til at stå i spidsen for hestespillet!

Karsten Lauritzen mente, at det var op til sporten selv at sørge for. Nu var værktøjet der. Man nedlægger HFF efter ønske fra sporten og pengene fra HFF går til hestevæddeløbssporten som startkapital.

-Jeg håber på, det at bliver en succes, sagde Karsten Lauritzen afslutningsvis.

 

 

Vigtige høringssvar om sportens fremtid

I de høringssvar, der er indkommet til Skatteministeriet med bemærkninger til lovforslaget, der vil liberalisere spil på hestevæddeløb, bliver der påpeget flere vigtige ting, som man må håbeder bliver taget højde når, når loven skal endelig vedtages.

Det forslag, der næste torsdag bliver fremsat af Skatteminister Karsten Lauritzen, er fuldkomment og vil i sin form ikke kunne danne grundlag for en positiv udvikling for hestevæddeløbssporten.

Skatteminister Karsten Lauritzen,

Det påpeger Morten Rønde, der er direktør i DOGA (Danish Inline Gambling Association) i sit høringssvar.

Her står bl.a. :

Det er dog DOGA’s bekymring, at den foreslåede model ikke vil kunne øge interessen for dansk hestevæddeløb og at væddemål på danske hestevæddeløb ikke vil blive ligestillet med væddemål på øvrige sportsgrene.

Det er især det særlige bidrag på 8%, der skal betales af licenstagere (altså andre spiludbydere) til hestevæddeløbssporten som afgift for spil på danske hestevæddeløb.

-Det vil gøre, at det ikke er økonomisk attraktivt for spiludbyderne at udbyde spil på danske hestevæddeløb, skriver Morten Rønde endvidere, og illustrerer det bl.a. med et tænkt eksempel på et fastodds-spil, hvor et fast-odds på heste med 8% afgift vil give odds 1,47 mod et sports-odds på 1.60.

I stedet for bidragssatsen på 8% foreslår Morten Rønde, at hestevæddeløbssporten enten får dækket sine omkostninger gennem TV-aftaler og aftaler om levering af data fra løbene til spiludbyderne eller afgiften ændres til 10% af BSI (bruttospilindtægten).

Netop dette med det særlige bidrag på 8% er også noget, som Danske Spil finder uheldigt i deres høringssvar.

-Det vil gøre det vanskeligt for hestevæddemål at konkurrere med andre væddemålstyper, skriver Danske Spil bl.a. og henviser som DOGA til den britiske model med afregning efter BSI.

En ting, der mangler at blive medtaget i lovforslaget forholdet om spil på heste fra Danmark til udlandet.

I dag, hvor Danske Spil har monopol på hestespillet, har netop spillet til udlandet ikke blot langt den største omsætning, men det er også det mest lønsomme.

Skal dansk hestevæddeløb overleve, er det bydende nødvendigt, at det bliver et spilleselskab i hestesportens regi, der har rettighederne til spil til udlandet.

Men som nævnt fremgår det ikke af lovforslaget, og Danske Spil skriver bl.a. om dette i sit høringssvar:

Vi antager ikke, at lovforslaget er til hinder for, at der også fremadrettet frit kan indgås aftaler med samarbejdspartnere om spil på f.eks. danske hestevæddeløb.

(Mon ikke de mener spil til udenlandske hestevæddeløb??)

Og netop dette med en afgift til hestevæddeløbssporten af spil fra Danmark til udenlandske hestevæddeløb omtaler den samlede hestevæddeløbssport også i sit høringssvar.

Her foreslår man, at hestevæddeløbssporten sikres min. 3% af spil foretaget i Danmark til udlandet.

Til gengæld foreslår hestevæddeløbssporten at en bidragssats som foreslået bibeholdes, men ændres til at være minimum 8%

I høringssvaret skriver sporten også, at man mener, at DanToto A/S atter skal overdrages til hestevæddeløbssporten, og at det bør ske vederlagsfrit.

Samtidig beder Hestevæddeløbssporten om, at få understreget, at rettighederne og ansvar, som påhviler Hestevæddeløbssporten på spillemarkedet. Herunder at hestevæddeløbssporten har rettighederne til at etablere puljer, udveksling af data til liberaliserede udbydere samt rettighed til at udbyde udenlandske væddeløb i puljer.

Og netop det sidste vil være alfa og omega for hestevæddeløbssportens overlevelsesmuligheder.

Torsdag den 4. maj skal lovforslaget til 1. behandling i Folketinget.

Stadig intet nyt fra Christiansborg!

Skatteminister Karsten Lauritzen havde lovet hestevæddeløbssporten at fremkomme med et forslag til en model for en økonomisk bæredygtig fremtid for kulturarven dansk trav- og galopsport inden sommerferien. Men det er ikke sket. Og i den ikke så få fjerne fremtid lurer truslen om banelukninger!

Danmark er gået på sommerferie- og trav- og galopsportens situation er fortsat uafklaret.

Kun Christiansborg har løsningen på trav og galopspprtens problemer!

Kun Christiansborg har løsningen på trav og galopsportens problemer!

Uret tikker frem mod 2017 – og kommer der ikke en økonomisk håndsretning i million-størrelsen til sporten, så er det ikke urealistisk, at tre eller fire baner må lukkes ned fra årsskiftet.

Idrætsforliget fra 2014 står ved magt, og i 2017 er der kun 67 millioner kroner at fordele fra HFF’s side – og året efter 62 millioner kroner.

Efter Kulturminister Bertel Haarder på et åbent samråd så at sige gav stafetten med løftet om en løsning af hestevæddeløbssportens økonomiske situation videre til kollegaen i Skatteministeriet, Karsten Lauritzen er der ikke sket andet, end at Skattemisteren på et tidspunkt har tilkendegivet, at han ville søge at liberalisere spillemarkedet og at han ville fremlægge en plan for dette inden sommerferien.

Folketinget gik officielt på sommerferie for en lille måned siden. Skolerne gjorde det i sidste uge.

Men Karsten Lauritzen har ikke meldt noget ud endnu, og henvendelser til Skatteministeriet har ikke givet noget resultat.

Dansk Trav- og galopsport befinder sig således i det tomrum, hvor ingen ved, hvordan sporten kan drives videre i 2017!

Politikerne kan simpelthen ikke være det bekendt!

  • Hamburg Grand Prix