• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • Yearling sale
  • Enssnapshot 600x110px
  • Wishingstone 600x110px
  • Michaelturn 600x110px

Indlæg markeret med ‘Kulturminister Bertel Haarder’

Vi venter og venter og …..

Der siges, at bare man venter længe nok, så bliver man Konge af Sverige! – Men det har dansk trav og galopsport ingen ambitioner i retning af. Man vil bare have et nyt og bæredygtigt økonomisk grundlag for fremtiden – udarbejdet af Folketinget, men trods gentagne løfter, sker der tilsyneladende ikke noget. Så vi kan bare vente og vente og vente og….

Fredag den 7. oktober kunne være blevet en god dag for dansk trav- og galopsport.

Da kom der pludselig en pressemeddelelse fra selveste Kulturministeren Bertel Haarder

REGERINGEN VIL FORENKLE STØTTEN TIL HESTEVÆDDELØBSSPORTEN

Kulturminister Bertel Haarder har på møde om ændring af udlodningsloven og liberalisering af hestevæddemål foreslået at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne selv administrerer midlerne.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

“Jeg foreslår at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne på området selv kan fordele pengene imellem sig – ligesom på det øvrige idrætsområde. For jeg mener, at sporten bedst selv ved, hvad der er godt for sporten. Det betyder, at HFF bliver nedlagt, så det i stedet bliver sporten selv, der træffer beslutning om fordeling af tilskuddene på området. Besparelsen kommer hestevæddeløbssporten til gode. Den endelig model vil skulle udvikles i dialog med organisationerne på området.”

Nå, nu sker det, tænkte man.

Nu får trav – og galopsporten at vide, hvordan det økonomiske grundlag vil blive fremover.

Om mulighederne for at udvikle spillet på hestevæddeløb til et højere niveau med deraf følgende sportslig fremgang – og den for politikerne glædelige effekt – en større skatteindbetaling!

Men der skete bare ikke så meget mere.

Og en opringning til Kulturministeriets pressetelefon – som der var henvist til i pressemeddelelsen – afslørede, at den her sag ikke var noget man kendte ret meget til.

Ja, man skulle lige undersøge det og ringe tilbage.

Men det bragte intet nyt under solen.

Og der er fortsat intet officielt nyt endnu!

Ganske vist har det forlydt på vandrørene inden for sporten, at nu var den politiske aftale i hus på Christiansborg, og ville blive offentliggjort sidst på ugen.

Ikke i denne uge, men i en tidligere uge.

Men intet er sket endnu,

Så vi venter og venter og venter og …..

Nu er det ikke kun Kulturministeriet, der skal ind over den aftale, der skal sikre trav- og galopsporten en forhåbentlig bedre fremtid.

Skatteministeriet har bebudet en liberalisering af loven om Spil på Heste.

Det vil kort sagt sige, at det monopol som Danske Spil (DanToto) har haft vil blive afskaffet og en ny model, som man kan forestille sig ligner den man har på det øvrige spillemarked (Oddset, casino, spillemaskiner) med licenstagere, skal søsættes.

Om en sådan model er en fordel for trav- og galopsporten kan umiddelbar være vanskelig at gennemskue, men hvis store bookmakerfirmaer kan se en forretning i spil på heste i Danmark, kan det i hvert fald være med til at øge interesse for trav- og galopsporten.

I et liberaliseret spillemarked vil det i øvrigt blive Hestevæddeløbssporten, der skal stå for de ting, som Danske Spil (DanToto) i dag gør – bl.a. TV-produktion – og det er som bekendt omkostningstungt.

En henvendelse til Skatteministeriet tidligere på ugen for at høre om nyt i sagen gav intet resultat.

Så vi venter og venter og …..

På mandag mødes den nye 10 mands bestyrelse i Dansk Travsports Centralforbund for første gang.

Her skal man ikke blot vælge en formand, men man skal nok så vigtigt fastlægge Løbskalenderen for 2017.

Oplægget er lavet ud fra et forventet HFF budget i 2017 på 75 millioner kroner.

Tallet er ikke helt tilfældigt, for det er et tal, der ”har summet” gennem meget lang tid som den garantisum, som Hestevæddeløbssporten skulle blive garanteret ved det nye lovindgreb, som vi går og venter på.

Udover de 75 millioner kroner skulle en ny virkelighed for trav- og galopsporten også baseres på licensindtægter fra licenshavere samt  procenter af spil fra udenlandske spiloperatører.

Men det er altså dette færdig oplæg, der skal lovfæstes, som vi fortsat går og venter på.

Løbskalenderen omfatter løb på alle otte travbaner, men efter hvad vi erfarer, er der ikke udelt tilfredshed rundt omkring på banerne med planlægningen og antallet af løbsdage.

Nu skal det blive spændende at høre om, hvordan samarbejdet i den nye store DTC-bestyrelse kommer til at fungere.

Når så mange forskellige interesser mødes vil det kræve en ualmindelig stærk ordstyrer for at kunne få bestyrelsesmødet til at fungere og nå resultater.

Forhåbentlig får DTC en ny stærk formand.

Den hidtidige formand, Lindhardt Jensen er en flink mand, men han har ikke vist nogen gennemslagskraft.

Det ser nogen dog som en stor fordel, og vi erfarer, at han kan være i spil til formandsposten igen!

For dansk travsport håber vi ikke det er tilfældet!

Sporten har brug for en person med overskud og visioner.

Talerstolen: HFF’s fremtid

Fra den fynske hesteejer Ole Lund Lund Christensen har vi modtaget følgende indlæg  omkring Bertel Haarders udmelding om en nedlæggelse af HFF.

HFF’s fremtidtalerstolen

Det er forståeligt, at Travservice imødegår kulturministerens forslag om at nedlægge HFF i forbindelse med den politiske frisættelse af hestevæddeløbssporten.

Sagt uden verbal frottering: Det er næppe sandsynligt, at sporten (DHV-DTC-DG) i nuværende regi – hverken organisatorisk eller m.h.t. bemanding – evner at løfte opgaven efter HFF.

Denne mistro bygger på flere såvel historiske som aktuelle forhold. Travservice har påpeget forskellige historiske kalamiteter, og som aktuelt illustrativt eksempel  skal her fremføres vedr. Sport & Event med hele 3 medarbejdere – som i en krise- og sparetid og med moderne hurtige EDB-løsninger in mente – er en alt for dyr og i dobbelt forstand ægte Aarhushistorie. I Væddeløbsbladet 3/2016 s. 37/38 oplister sportschefen en sand syndflod af detaljerede arbejdsopgaver, som en ældre karsk matematiker ville kalde for kvadratroden af røv og nøgler.

Andre uheldige inkompetancer kunne nævnes – eksemplernes tal er legio.

Derfor ville det være en megabrøler at ophæve HFF uden øremærkning og båndlægning af formuen.

Overtagelse af HFF og (det er vigtigt!) frakobling af dets ministerielle kommissiorium, som jo har været en del af den politiske omklamring, alle gerne har villet være foruden, kunne være en god løsning.

Så har sporten en fond med midler til udlodning efter præcise og fastlagte bestemmelser – men uden at skulle tage hensyn til skiftende politiske flertals vejrhanemanerer.

En sådan konstruktion bidrager til fremtidssikret kontinuitet vedr. investeringer.

Ole Lund Christensen

5690 Tommerup

 

Stadig intet nyt fra Christiansborg!

Skatteminister Karsten Lauritzen havde lovet hestevæddeløbssporten at fremkomme med et forslag til en model for en økonomisk bæredygtig fremtid for kulturarven dansk trav- og galopsport inden sommerferien. Men det er ikke sket. Og i den ikke så få fjerne fremtid lurer truslen om banelukninger!

Danmark er gået på sommerferie- og trav- og galopsportens situation er fortsat uafklaret.

Kun Christiansborg har løsningen på trav og galopspprtens problemer!

Kun Christiansborg har løsningen på trav og galopsportens problemer!

Uret tikker frem mod 2017 – og kommer der ikke en økonomisk håndsretning i million-størrelsen til sporten, så er det ikke urealistisk, at tre eller fire baner må lukkes ned fra årsskiftet.

Idrætsforliget fra 2014 står ved magt, og i 2017 er der kun 67 millioner kroner at fordele fra HFF’s side – og året efter 62 millioner kroner.

Efter Kulturminister Bertel Haarder på et åbent samråd så at sige gav stafetten med løftet om en løsning af hestevæddeløbssportens økonomiske situation videre til kollegaen i Skatteministeriet, Karsten Lauritzen er der ikke sket andet, end at Skattemisteren på et tidspunkt har tilkendegivet, at han ville søge at liberalisere spillemarkedet og at han ville fremlægge en plan for dette inden sommerferien.

Folketinget gik officielt på sommerferie for en lille måned siden. Skolerne gjorde det i sidste uge.

Men Karsten Lauritzen har ikke meldt noget ud endnu, og henvendelser til Skatteministeriet har ikke givet noget resultat.

Dansk Trav- og galopsport befinder sig således i det tomrum, hvor ingen ved, hvordan sporten kan drives videre i 2017!

Politikerne kan simpelthen ikke være det bekendt!

Politisk løsning for travsporten på vej!

Den nye Venstre-regering er knapt sammensat og kommet i arbejde, før der kommer en melding om,  at man hurtigt vil se at finde en løsning på de økonomiske problemer som Hestevæddeløbssporten blev kastet ud i, da det lykkedes Radikale Marianne Jelved at få kørt et idrætsforlig igennem sidste år, der betød en markant forringelse af sportens økonomiske vilkår.

Kulturminister Bertel Haarder, Venstre.

Kulturminister Bertel Haarder, Venstre.

I en artikel som dagbladet Politiken i dag bringer med den nye Kulturminister, Bertel Haarder fremgår det, at en løsning af trav- og galopsportens problemer har høj prioritet.

I artikel står der bl.a.

 I denne uge skal Bertel Haarder sammen med de øvrige ordførere blandt andet kigge på nogle problemer inden for travsporten.

»Et vigtigt og kontroversielt emne, som ikke har min store interesse, men det er noget, jeg er nødt til at sætte mig ind i, for der er nogle konflikter, der skal løses«, siger han.

Meget tyder således på, at det ikke har været tomme løfter om at se på Hestevæddeløbssportens situation som fremtrædende Venstre-politikere som Lars Chr. Lilholt og Hans Chr. Schmidt, der begge er blevet udnævnt til minister i den nye regering, har tilkendegivet både før og under valgkampen.

  • Hamburg Grand Prix