• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • easy foal
  • Wishingstone 600x110px
  • Michaelturn 600x110px
  • Enssnapshot 600x110px

Indlæg markeret med ‘Karsten Lauritzen’

Vigtige høringssvar om sportens fremtid

I de høringssvar, der er indkommet til Skatteministeriet med bemærkninger til lovforslaget, der vil liberalisere spil på hestevæddeløb, bliver der påpeget flere vigtige ting, som man må håbeder bliver taget højde når, når loven skal endelig vedtages.

Det forslag, der næste torsdag bliver fremsat af Skatteminister Karsten Lauritzen, er fuldkomment og vil i sin form ikke kunne danne grundlag for en positiv udvikling for hestevæddeløbssporten.

Skatteminister Karsten Lauritzen,

Det påpeger Morten Rønde, der er direktør i DOGA (Danish Inline Gambling Association) i sit høringssvar.

Her står bl.a. :

Det er dog DOGA’s bekymring, at den foreslåede model ikke vil kunne øge interessen for dansk hestevæddeløb og at væddemål på danske hestevæddeløb ikke vil blive ligestillet med væddemål på øvrige sportsgrene.

Det er især det særlige bidrag på 8%, der skal betales af licenstagere (altså andre spiludbydere) til hestevæddeløbssporten som afgift for spil på danske hestevæddeløb.

-Det vil gøre, at det ikke er økonomisk attraktivt for spiludbyderne at udbyde spil på danske hestevæddeløb, skriver Morten Rønde endvidere, og illustrerer det bl.a. med et tænkt eksempel på et fastodds-spil, hvor et fast-odds på heste med 8% afgift vil give odds 1,47 mod et sports-odds på 1.60.

I stedet for bidragssatsen på 8% foreslår Morten Rønde, at hestevæddeløbssporten enten får dækket sine omkostninger gennem TV-aftaler og aftaler om levering af data fra løbene til spiludbyderne eller afgiften ændres til 10% af BSI (bruttospilindtægten).

Netop dette med det særlige bidrag på 8% er også noget, som Danske Spil finder uheldigt i deres høringssvar.

-Det vil gøre det vanskeligt for hestevæddemål at konkurrere med andre væddemålstyper, skriver Danske Spil bl.a. og henviser som DOGA til den britiske model med afregning efter BSI.

En ting, der mangler at blive medtaget i lovforslaget forholdet om spil på heste fra Danmark til udlandet.

I dag, hvor Danske Spil har monopol på hestespillet, har netop spillet til udlandet ikke blot langt den største omsætning, men det er også det mest lønsomme.

Skal dansk hestevæddeløb overleve, er det bydende nødvendigt, at det bliver et spilleselskab i hestesportens regi, der har rettighederne til spil til udlandet.

Men som nævnt fremgår det ikke af lovforslaget, og Danske Spil skriver bl.a. om dette i sit høringssvar:

Vi antager ikke, at lovforslaget er til hinder for, at der også fremadrettet frit kan indgås aftaler med samarbejdspartnere om spil på f.eks. danske hestevæddeløb.

(Mon ikke de mener spil til udenlandske hestevæddeløb??)

Og netop dette med en afgift til hestevæddeløbssporten af spil fra Danmark til udenlandske hestevæddeløb omtaler den samlede hestevæddeløbssport også i sit høringssvar.

Her foreslår man, at hestevæddeløbssporten sikres min. 3% af spil foretaget i Danmark til udlandet.

Til gengæld foreslår hestevæddeløbssporten at en bidragssats som foreslået bibeholdes, men ændres til at være minimum 8%

I høringssvaret skriver sporten også, at man mener, at DanToto A/S atter skal overdrages til hestevæddeløbssporten, og at det bør ske vederlagsfrit.

Samtidig beder Hestevæddeløbssporten om, at få understreget, at rettighederne og ansvar, som påhviler Hestevæddeløbssporten på spillemarkedet. Herunder at hestevæddeløbssporten har rettighederne til at etablere puljer, udveksling af data til liberaliserede udbydere samt rettighed til at udbyde udenlandske væddeløb i puljer.

Og netop det sidste vil være alfa og omega for hestevæddeløbssportens overlevelsesmuligheder.

Torsdag den 4. maj skal lovforslaget til 1. behandling i Folketinget.

Politisk løsning haster!

Hvordan ser fremtiden ud for dansk hestevæddeløbssport? Vil der blive løb på alle baner i 2017? Kulturarven – dansk trav – og galopsport venter fortsat på en afklaring fra politisk side – og det haster! Nu vil Folketingsmedlem Erling Bonnesen, Venstre søge at få sat en løsning højt på dagsordenen.

Hvor ville det have været skønt, hvis Skatteminister Karsten Lauritzen havde holdt sit løfte og fremkommet med et forslag om liberalisering af Spil på Heste inden sommerferien, men intet er sket!

Foto Martin Timm Holmstav

Foto Martin Timm Holmstav

Den samlede hestevæddeløbssport med sine tusinder af direkte og indirekte arbejdspladser venter fortsat på et udspil, der kan danne grobund for en positiv udvikling af et stykke gammelt dansk kultur, der fortsat er attraktiv i et moderne samfund.

I forbindelse med Idrætsforliget i 2014 – det var her Hestevæddeløbssporten blev beskåret kraftigt – tilkendegav forligspartierne – og det var samtlige partier i Folketinget –  at man ville arbejde på at finde en økonomisk bæredygtig model for trav – og galopsporten.

Og nu melder Venstres Erling Bonnesen sig igen under fanerne for at fortsætte kampen for at få en politisk løsning gennemført snarest muligt,

-Der er fortsat bred opbakning i Folketinget til at der skal findes en løsning, der kan betyde at trav- og galopsporten får mulighed for at udvikle sig på samme positive måde, som det er sket i de øvrige nordiske lande, siger Erling Bonnesen, Folketingsmedlem for Venstre.

-Nu er sommerferien overstået, og jeg vil sammen med andre Folketingsmedlemmer nu lægge pres på, at vi får en politisk løsning for trav og galop snarest. Vi skal have sat denne sag højt på dagsordenen, for det haster for sporten at få en afklaring.

Erling Bonnesen, Venstre

Erling Bonnesen, Venstre

-Nu er det gået tid nok, og jeg vil lægge maximalt pres på, at der komme en løsning på bordet snarest muligt, fastslår Erling Bonnesen.

Erling Bonnesen er meget bevidst omkring den samfundsmæssige betydning som trav- og galopsporten har.

-Det er jo en sport som hele familien kan samles om og deltage i. Lige fra den yngste, der kan køre eller ride ponyløb til det ældste familiemedlem, der kan deltage i sporten som f.eks kusk, hesteejer eller opdrætter, siger Erling Bonnesen videre.

-Trav- og galopsporten har også en stor samfundsmæssig betydning med mange afledte arbejdspladser inden for veterinær, hesteskoning, transport, foder etc. Derfor skal vi også nu have en læsning på bordet, således at alle de trav -og galopinteresserede kan få en tro på en god fremtid for den sport de holder så meget af, slutter Erling Bonnesen, der ikke vil komme ind på hvilke løsningsmodeller, der er i spil.

At der er tale om en liberalisering af loven om Spil på Heste, synes dog klart på baggrund af den udmelding som Skatteminister Karsten Lauritzen tidligere på året kom med.

I dag har Danske Spil(DanToto) monopol på at udbyde spil på heste, men hvis en liberalisering indføres vil det sandsynligvis blive sådan, at spillefirmaer, der allerede tilbyder sportsspil eller andre former for spil på det danske marked, kan tilkøbe en licens, der giver dem ret til at modtage spil på heste.

Hvor meget de skal betale for det, og hvor stor del af kagen som Hestevæddeløbssporten vil modtage kan vi af gode grunde ikke vide – det må fremgå af det forslag, der ventes på bordet i løbet af september måned.

Men afgørende er det, at det forslag der gennemføres politisk, giver Hestevæddeløbssporten mulighed for at udvikle sig og blive økonomisk uafhængig af overførsler fra Staten. (Tips/Lotto).

  • partout