TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Politisk løsning haster!

af | 26. aug 2016 | Nyheder

Hvordan ser fremtiden ud for dansk hestevæddeløbssport? Vil der blive løb på alle baner i 2017? Kulturarven – dansk trav – og galopsport venter fortsat på en afklaring fra politisk side – og det haster! Nu vil Folketingsmedlem Erling Bonnesen, Venstre søge at få sat en løsning højt på dagsordenen.

Hvor ville det have været skønt, hvis Skatteminister Karsten Lauritzen havde holdt sit løfte og fremkommet med et forslag om liberalisering af Spil på Heste inden sommerferien, men intet er sket!

Foto Martin Timm Holmstav

Foto Martin Timm Holmstav

Den samlede hestevæddeløbssport med sine tusinder af direkte og indirekte arbejdspladser venter fortsat på et udspil, der kan danne grobund for en positiv udvikling af et stykke gammelt dansk kultur, der fortsat er attraktiv i et moderne samfund.

I forbindelse med Idrætsforliget i 2014 – det var her Hestevæddeløbssporten blev beskåret kraftigt – tilkendegav forligspartierne – og det var samtlige partier i Folketinget –  at man ville arbejde på at finde en økonomisk bæredygtig model for trav – og galopsporten.

Og nu melder Venstres Erling Bonnesen sig igen under fanerne for at fortsætte kampen for at få en politisk løsning gennemført snarest muligt,

-Der er fortsat bred opbakning i Folketinget til at der skal findes en løsning, der kan betyde at trav- og galopsporten får mulighed for at udvikle sig på samme positive måde, som det er sket i de øvrige nordiske lande, siger Erling Bonnesen, Folketingsmedlem for Venstre.

-Nu er sommerferien overstået, og jeg vil sammen med andre Folketingsmedlemmer nu lægge pres på, at vi får en politisk løsning for trav og galop snarest. Vi skal have sat denne sag højt på dagsordenen, for det haster for sporten at få en afklaring.

Erling Bonnesen, Venstre

Erling Bonnesen, Venstre

-Nu er det gået tid nok, og jeg vil lægge maximalt pres på, at der komme en løsning på bordet snarest muligt, fastslår Erling Bonnesen.

Erling Bonnesen er meget bevidst omkring den samfundsmæssige betydning som trav- og galopsporten har.

-Det er jo en sport som hele familien kan samles om og deltage i. Lige fra den yngste, der kan køre eller ride ponyløb til det ældste familiemedlem, der kan deltage i sporten som f.eks kusk, hesteejer eller opdrætter, siger Erling Bonnesen videre.

-Trav- og galopsporten har også en stor samfundsmæssig betydning med mange afledte arbejdspladser inden for veterinær, hesteskoning, transport, foder etc. Derfor skal vi også nu have en læsning på bordet, således at alle de trav -og galopinteresserede kan få en tro på en god fremtid for den sport de holder så meget af, slutter Erling Bonnesen, der ikke vil komme ind på hvilke løsningsmodeller, der er i spil.

At der er tale om en liberalisering af loven om Spil på Heste, synes dog klart på baggrund af den udmelding som Skatteminister Karsten Lauritzen tidligere på året kom med.

I dag har Danske Spil(DanToto) monopol på at udbyde spil på heste, men hvis en liberalisering indføres vil det sandsynligvis blive sådan, at spillefirmaer, der allerede tilbyder sportsspil eller andre former for spil på det danske marked, kan tilkøbe en licens, der giver dem ret til at modtage spil på heste.

Hvor meget de skal betale for det, og hvor stor del af kagen som Hestevæddeløbssporten vil modtage kan vi af gode grunde ikke vide – det må fremgå af det forslag, der ventes på bordet i løbet af september måned.

Men afgørende er det, at det forslag der gennemføres politisk, giver Hestevæddeløbssporten mulighed for at udvikle sig og blive økonomisk uafhængig af overførsler fra Staten. (Tips/Lotto).