TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

På Biddet – 12.01.2019

af | 12. jan 2019 | Nyheder, På Biddet

Omsætningstallene for 2018 foreligger nu og viser en svag fremgang i den samlede omsætning, og endda lidt bedre i den danske andel af spillet.

Dansk Hestevæddeløb har opgjort den samlede omsætning på danske trav- og galopløb i 2018 til 342.520.672 kroner – det er en fremgang på 3.6 millioner kroner i forhold til året før.

Hovedparten af denne omsætningsfremgang, 2.7 millioner kroner er – ret positivt – kommet fra danske spillere, der har indskudt i alt 124.179.448 kroner.

Det er den højeste danske omsætning siden 2014 ifølge en statistik udarbejdet af Spillemyndigheden!

Til den danske del af omsætningen på de 124,2 millioner kroner kommer så det spil, der er foretaget som ”fast odds-spil”, og her foreligger endnu ikke noget endeligt tal.

-Det eneste vi har fået at vide fra Spillemyndigheden er, at vi kan forvente at få omkring 200.000 kroner, som er den 8% afgift som betting-firmaerne skal afgive for spil til danske løb. Så kan vi regne baglæns og se, at der er omsat for omkring 2.5 millioner kroner, der skal lægges oveni de danske toto-tal, oplyser Henrik Friis, Dansk Hestevæddeløb.

At den rene danske omsætning er steget til de danske løb, er lidt en af en overraskelse, når man ser på hvordan det gik på de store løbsdage på Lunden i 2018.

Her dykkede omsætningen i såvel Copenhagen Cup-weekenden og ikke mindst i Derbyweekenden og alene Lundens baneomsætning er gået ned med 9% – svarende til 1.3 millioner kroner i 2018!

Hvis ikke Jydsk Væddeløbsbane havde fået en V75-dag mellem Jul og Nytår, så havde landets næststørste travbane haft den samme procentuelle tilbagegang, 9% – men nu blev banen delvist reddet og dykker ”kun” med 4% i forhold til i fjor – i kroner er det 229.657 kroner.

Procentuelt er Billund Trav gået mest tilbage, idet banen har mistet 247.564 kroner i baneomsætning, svarende til et fald på 14%

På den positive side er Nykøbing Falster helt i top med en fremgang på 343.281 kroner (18%) – en fremgang der utvivlsomt kan tilskrives den store spilleklub, The Jackpot Club.

At banespillet i Danmark ikke har det godt rent generelt, er ingen overraskelse, for sådan er udviklingen overalt i verden.

Selv om der er mange besøgende, så er beløbene på gennemsnits-bonnerne mindre end tidligere, og desuden spilles mere og mere på mobil eller IPad – også når man er på banen.

Den samlede baneomsætning blev i 2018 på 46.479.782 kroner – det er 2% ned i forhold til 2017.

Baneomsætningen udgør 37.4% af den samlede danske omsætning, og det er faktisk ikke så dårligt, når vi, måler os med nabolandene.

For mig er der ingen tvivl om, at vi vil se en større totalomsætning på de danske trav- og galopløb i 2019.

Fremgangen vil primært komme fra udlandet, men jeg tror – med baggrund i den positive udvikling, der var i spil uden for banerne i Danmark i 2018 – at denne udvikling vil fortsætte, når det længe ventede samarbejde med ATG vil blive mere effektivt med starten på spilleselskabet Derby25, der afløser Bet25.

Det må betyde en øget markedsføring, og da Danske Spil/DanToto fortsat er på banen og utvivlsomt vil forsøge at sikre sin andel af markedet, så kan det kun komme til at give fremgang i 2019.

Fra mange spillere efterlyses en fast aftale med norske RiksToto om spil til alle danske løbsdage – hvis det skulle lykkes at få det, ja, så vil det give et ekstra løft i den totale omsætning, samtidig med at det også øger incitamentet til at spille mere hos danske storspillere.

Hvor meget spil på heste, der egentlig blev gjort i Danmark i 2018 vides ikke.

Udover de 124,2 millioner kroner, der blev spillet til danske løb, så blev der omsat endnu et sekscifret millionbeløb til udenlandske løb – fortrinsvis gennem Danske Spil/DanToto.

Her ønsker man ikke at offentliggøre omsætningstal.

Denne omsætning, der skønnes at ligge på op mod det dobbelte af den samlede omsætning i Danmark til danske løb, modtager Dansk Hestevæddeløb ingen procentdel af.

Det første År 1 med liberalisering af spil på heste blev vel ikke den dans om guldkalven vi havde håbet.

Et transport-år er det blevet kaldt, og lad os håbe, det var et enligt transport-år.

Dansk trav- og galop er sportsligt rustet til den nye virkelighed – nu mangler vi bare, at der kommer fuld fart på spil-delen og med både Derby25 og Danske Spil/DanToto som lokomotiver, så må der kommer gang i en positiv udvikling af dansk trav- og galopsport.