TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Overskud i Opdrætterforeningen

af | Nyheder

Opdrætterforeningens regnskab for 2013 udviser et overskud på 171.000 kroner før afskrivningerne, men så har foreningens arbejdende formand, Mikkel Stub ikke fået løn for sit sekretariatsarbejde!

Engang var Foreningen af Traveropdrættere i Danmark en guldfugl.

Pengekassen bugnede – foreningens hingste var de mest efterspurgte i Danmark.

Ja, går vi langt nok tilbage, så var der ligefrem kamp om at komme til foreningens hingste, og der blev afholdt fordelingsmøder allerede i november/december før bedækningssæsonen.

Det var da man havde hingste som Pay Dirt. Frosty Hanover og Lord Valentine.

Men den tid er ovre.

Selv om Opdrætterforeningen i dag har så populær en hingst som Great Challenger, er den ikke et økonomisk lokomotiv for foreningen.

Da hingsten blev købt fra USA for 300.000 dollars blev en del af købet finansieret ved at sælge bedækningsretter.

GreatChallenger2006

Great Challenger er foreningens mest populære hingst, men giver ikke mange penge i kassen.

Det betyder, at mange af de føl, som der fødes efter Great Challenger i dag, ikke medfører en indtægt for Opdrætterforeningen.

Bestyrelsen i foreningen har vist rettighed omhu, og besluttede i fjor at skære ikke mindre end 54% af de oprindelige budgetterede administrationsomkostninger.

Det har bl.a. medført, at foreningens arbejdende formand, Mikkel Stub ikke har modtaget løn fr sit arbejde i 2013.

Men måske får foreningens økonomi det bedre i 2014.

Her er den nemlig udsigt til at få flere følpenge i kassen – bl.a. på grund af Blue Mac Lad.

– Igennem de seneste uger er der afholdt regionsmøder rundt om i Danmark. Det sidste afholdes på Bornholm i aften, og hidtil er der ikke sket ændringer i de respektive bestyrelser, siger Mikkel Stub.

Foreningen afholder sit delegeretmøde lørdag den 26. april i Fredericia.