TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Keld Gregersen: Russisk roulette med hestesporten

af | 8. maj 2020 | Nyheder

Den nordjyske stutteriejer uddyber for første gang sin beslutning om at trække sig fra formandsposten i Dansk Hestevæddeløb.

Det kom som noget af en bombe, da Keld Gregersen i fredags, efter et bestyrelsesmøde i Dansk Hestevæddeløb, med omgående virkning trak sig – både fra formandsposten og fra alt bestyrelsesarbejde i øvrigt i travsporten.

I en kortfattet “pressemeddelelse” begrundede han sin beslutning med manglende tillid til DTC’s formandsskab og delvis bestyrelse samt manglende enighed om fremtidig strategi – men hvad ligger der egentlig helt konkret i dét?

Keld Gregersen efter Dumbos Derbysejr i fjor. Foto: Burt Seeger

-Der var flere årsager til, at jeg valgte at trække mig, men overordnet set handler det om, at man med de beslutninger, man træffer i sportens øverste ledelse, spiller russisk roulette med hestesporten, siger Keld Gregersen, som i det efterfølgende giver sin version af de seneste ugers forløb frem mod genåbningen af dansk hestesport.

-Da Statsministeren kom med en udmelding om en gradvis genåbning af samfundet, nedsatte Dansk Hestevæddeløb et udvalg, som skulle se på, hvordan hestesporten kunne begynde at afvikle løb igen. Udvalget bestod af Klaus Storm fra DTC, Peter Knudsen fra Dansk Galop samt René Jensen og Uwe Bredahl fra Dansk Hestevæddeløbs sportsekretariat.

-Udvalget fremkom med to modeller: Model A, der omfatter den rene professionelle sport, dvs. personer med A- og C-licens, og en Model B, der omfatter alle licenstyper.

-Det skal i den forbindelse understreges, at Model A ikke gav mulighed for at amatørtrænede heste kunne starte, uanset om de ville blive kørt af professionelle eller ej.

-Vi lavede derefter en forespørgsel til Sundhedsministeriet, der meddelte, at de betragtede os som “Sport & Fritid” og derfor var der ikke mulighed for, at vi kunne begynde at køre løb igen.

-Vi viste dem derfor Model A, som udelukkende omfatter de professionelle, og så stillede situationen sig pludselig anderledes. Vi blev i stedet henvist til Erhvervsministeriet, som i første omgang sagde god for den model og viste os tilbage til Sundhedsministeriet, der også var positivt indstillet, når vi ønskede at afvikle løb udelukkende med professionelle kuske og heste trænet af professionelle trænere.

-Den model ville de gerne sende videre til Rigspolitiet med henblik på at give os tilladelse til at køre løb.

DTC-formanden skar igennem
Efter de indledende møder med Sundheds- og Erhvervsministeriet indkaldte Keld Gregersen til Formandsmøde Skærtorsdag, hvor deltagerne blev præsenteret for det hidtidige forløb og de forskellige modeller.

-Lindhardt Jensen afviste imidlertid de forskellige modeller og meddelte, at det bare handlede om at komme i gang med at køre løb igen, siger Keld Gregersen.

-Vi holdt i alt seks møder henover Påsken – sidste gang 2. Påskedag – og til sidst opgav Dansk Hestevæddeløb at være med til at præge sporten.

-På det sidste møde meddelte vi, at Dansk Hestevæddeløb stillede sig på sidelinjen og lod det være op til hestesporten at tage over.

-Jeg blev så ringet op af Lindhardt Jensen, som meddelte mig, at nu sætter man også amatørerne i spil – på den måde, at amatørtrænede heste også måtte deltage i løbene fra dag 1 – dvs. mandag den 20. april, hvor man genoptog løbsafviklingen.

-Jeg sagde, at Dansk Hestevæddeløb ikke ville være med til at starte op på den måde. Det var ikke den model (A), som vi havde fået ”forhåndsgodkendelse” til i Sundhedsministeriet, men sådan blev det altså som bekendt.

-Vi startede så op igen mandag den 20. og samme dag – muligvis dagen efter – meddelte DTC-formanden mig, at nu sætter man også HELE amatørdelen ind, så amatørerne ville få lov til at køre løb fra og med 1. maj.

-”Nu spiller man russisk roulette med sporten.” sagde jeg – ”Vi går imod vores største sponsor, Staten, og det hverken kan eller vil vi (Dansk Hestevæddeløb) være en del af.” – men det var man tilsyneladende ligeglad med.

-Sagen var jo den, at hvis man tog amatørerne med, gik vi ind under Sport & Fritid og ikke Erhverv. Derfor kom forsamlingsforbuddet i spil, hvilket var årsagen til, at Politiet troppede op på Bornholm i lørdags for at aflyse løbene – og at man efterfølgende aflyste samtlige løb fra og med søndag.

-Nu starter vi så op igen efter Statsministerens udmelding torsdag aften, og så er det jo alligevel endt med den Model A, som udvalget oprindeligt skitserede!

Uenighed om svensk taktik
Keld Gregersen var således lodret uenig med DTC-formanden omkring opstartsfasen efter Corona-nedlukningen, men den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over for den nordjyske stutteriejer, var et ønske fra DTC-ledelsen om en udvidelse af det danske ”forhandlingsteam” i forbindelse med samarbejdet med ATG og Svensk Travsport.

-Forrige onsdag blev jeg ringet op af et bestyrelsesmedlem i DTC, som gjorde mig opmærksom på, at der på fredagens bestyrelsesmøde i Dansk Hestevæddeløb ville komme et krav fra DTC, at man ville ha’ nogle observatører med til Sverige, siger Keld Gregersen.

-Inden mødet blev jeg ringet op af yderligere to bestyrelsesmedlemmer, der uafhængigt af hinanden gav udtryk for, at de ikke syntes det var i orden, hvordan man behandlede mig i DTC, så jeg var jo forberedt på, at der var noget i gære.

-Jeg havde på forhånd forberedt i alt 17 slides, som jeg ville tage med til det næste møde i Sverige, og som jeg havde tænkt mig at præsentere for den øvrige bestyrelse i fredags – men da jeg går i gang med mødet, beder jeg om at vi bliver på side 1 fordi der var noget jeg gerne ville drøfte.

-Jeg spurgte så de andre, om vi var i den situation, at man udover det med amatørdelen (i forbindelse med opstartsfasen), som jeg syntes blev tacklet helt forkert, nu også satte mig i miskredit i forhold til, om jeg håndterede samarbejdet med Sverige ordentligt?

-Det var jeg blevet informeret om fra et par bestyrelsesmedlemmer i DTC og nu ville jeg gerne høre om det var sandt.

-På mødet deltog foruden jeg selv Lindhardt Jensen og Paul Bjerring fra DTC, Nick Elsass og Mogens Jensen fra Dansk Galop samt Claus Kolin fra DTGU, mens Leif Skov havde meldt afbud pga. sygdom.

-Lindhardt og Paul bekræftede, at det var korrekt, mens Nick, Mogens og Claus ikke havde kendskab til kravet.

-“Hvad snakker du om?” sagde de, men jeg blev sgu vred og sagde at nu kunne det fandme være nok.

-Jeg kan ikke leve med at man viser mistillid til mig, og derfor valgte jeg at gå. Så giver det ikke mening for mig mere. Galopfolkene var nærmest i oprør og prøvede at få mig til at blive, men jeg står fast.  

-Man skal jo huske på, at jeg sammen med Dansk Hestevæddeløbs direktør, Morten Arnesen, hidtil har holdt i alt 14 møder med svenskerne over en periode på fire-fem måneder.

-Det har forløbet helt efter planen til alles tilfredsstillelse, og nu kommer man så pludselig og beskylder mig for at have hemmeligholdt oplysninger for sporten i Danmark – samt at have ”fiflet” med den organisationsplan, som er blevet præsenteret på de sidste to dages Skype-møde med Sverige. Det er præcis den samme organisationsplan, som jeg havde vist Dansk Hestevæddeløb, DTC og Dansk Galop, så der var jo absolut ingen hold i deres beskyldninger.

-Jeg tror ikke, at DTC-ledelsen forstår, hvor stor skade vi risikerer at lide som sport, hvis man griber det forkert an, men jeg ønsker jo stadig det bedste for hestesporten og håber, at vi kommer i gang igen og kan opleve travsporten når den er bedst, slutter Keld Gregersen alias ”verdens gladeste hesteejer”.