TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Jelveds svar vækker undren

af | 6. nov 2014 | Nyheder

Carsten Sørensen, Frørup på Fyn undrer sig over Kulturminister Marianne Jelveds svar på det indslag, der var i TV2 Nyhederne klokken 1800 onsdag. Han har skrevet følgende til TV2 Nyhederne, som vi har fået lov til at bringe.

A:
I mailen fra kulturministeriets skrives der:

Jeg kan bekræfte, at embedsmænd fra Kulturministeriet den 26. marts 2014 afholdt møde med afdelingschef Jørgen Kold fra Videncenter for Landbrug. Mødet blev afholdt på foranledning af Kulturministeriet, der ønskede at høre nærmere om publikationen ”Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark”, som er udarbejdet af Videncenter for Landbrug. Publikationen omhandler hestesektoren bredt og er ikke afgrænset til hestevæddeløbssport

I indkaldelsen til mødet opstiller kulturministeriets embedsfolk 5 helt konkrete spørgsmål omkring betydningen af væddeløbssporten i Danmark. Økonomisk og jobmæssigt.  Disse spørgsmål besvares i rapporten, som Jørgen Kold har fremlagt.

Det forekommer derfor underligt, at man

1: Stiller konkrete spørgsmål
2: Indkalder en person, som kan besvare disse spørgsmål
3: Ender med at tale om hestesporten bredt
4: Undlader at tage referat fra mødet, da man jo “kun talte om hestesporten bredt”.
5: Undlader at fortælle partierne i stemmeaftalen om indholdet af rapporten fra Videncenter for Landbrug.

B:
I sit svar til TV2 skriver kulturministeriet, at:

Lad mig samtidig understrege, at formålet med de idrætsmidler kulturministeriet fordeler er, at støtte idrætten i Danmark og ikke et erhverv

Det er forbavsende, at kulturministeriet ikke kender baggrunden for tildelingen af midler til væddeløbssporten. Tildelingen baserer sig på en aftale, hvor sporten, som en kompensation for at man politisk tvang det daværende Dantoto ind under Dansk Tipstjeneste , hvert år modtager et beløb fra tipsmidlerne. (Se evt. skatteministeriets responsum vedrørende dette emne fra 2003, hvoraf det ordret fremgår, at hestesporten ikke tillades et samarbejde med det svenske ATG, da indførelse af Quick-spillet Harry Boy formodes at ville medføre et tab på et trecifret millionbeløb på Lotto-spillet).
Der er således ikke tale om en støtte til væddeløbssporten på linje med ungdoms- og idrætsorganisationer, men alene om en kompensation for et politisk indgreb, hvor en privatejet institution blev presset ind i et statsligt selskab.

med venlig hilsen
Carsten Sørensen