TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Goddag til 2017

af | 1. jan 2017 | Nyheder

I går var i fjor og i dag er i år! 2016 gav ingen afklaring på hestevæddeløbssporten problemer, men det skal 2017!

Selv om politikerne på Christiansborg havde stillet en løsning af hestevæddeløbssportens problemer i udsigt inden sommerferien 2016, så er der fortsat ikke sket noget.

Og selv om andre mener noget andet, så er intet nyt i denne forbindelse ikke godt nyt!

For indtil der offentligt foreligger et lovforslag, der indeholder muligheden for en ny og bedre finansiering af dansk hestevæddeløbssport, så har vi kun den gamle model at forholde os til, og den siger desværre at sporten blot får 67 millioner kroner overført i 2017.

Ganske vist har daværende Kulturminister Bertel Haarder (V) givet håndslag på, at HFF måtte lave et budget der med driftstilskud understøtter alle landets væddeløbsbaner i 2017 og balancerer med 75 millioner kroner, ud fra en forventning om, at nye love om udlodningsmidlerne (Tips/lotto-midler) samt en liberalisering af spil på heste vil blive vedtaget i 2017.

Vi venter endnu at se oplægget til de nye love, som skal komme fra hhv. Skatteministeriet og Kulturministeriet.

De to love er berammet til at skulle vedtages i sidste halvdel af februar måned, og hvis det skal holde stik, så skal lovmaterialet snart offentliggøres og sendes i høring.

Vi venter spændt!

Spændinger er der inden for travsporten!

Tidligere på måneden meddelte Charlottenlund Travbane, at man opsagde samarbejdet med Sportssekretariatet i Aarhus, da man mener, at man selv kunne skabe løbsdage med større og bedre felter.

Senere har Lunden modificeret sit krav, og ønsker nu blot at en medarbejder i Sportssekretaritatet flyttes til Charlottenlund.

Det synes der imidlertid ikke at være opbakning til i DTC, og måske går sagen så meget i hårdknude, at en strejke fra Lundens side kan komme på tale!

Det vil være et meget dårligt signal at sende til omverdenen!

Det var måske bedre at få taget en time-out fra Lundens side, og så komme med et forslag til en ny struktur for dansk travsport.

Har vi brug for at have såvel Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Galop og Dansk Hestevæddeløb?

Og hvorfor er Sportssekretariatet placeret i Aarhus, når alle andre funktioner inden for organisationerne er placeret i København?

Ja, og har vi i det hele taget brug for et Sportssekretariat længere?

Jeg tror det vil være meget klogt at få sat et sådant arbejde i gang hurtigst muligt!

Når en ny virkelighed i et liberaliseret spillemarked melder sig, så bliver det sidste udkald for dansk trav- og galopsport til at få opbygget en sund fremtid.

Men vi er nødt til at være forberedte og holde sammen.

Særinteresser må sættes til side.

Sporten skal have opbygget en stærk fælles organisation, der kan varetage alle aspekter.

Udfordringerne er store.

Der fødes færre og færre heste, og det bliver sværere og sværere at afholde løbsdage med attraktive felter, set ud fra såvel et sportsligt som et spillemæssigt synspunkt.

Samtidig lyder opgaven på at holde fast i at samtlige ni danske hestevæddeløbsbaner fortsat kan arrangere løb.

Ingen let opgave.

Men den er vigtig at få løst.

2017 bliver et skæbneår for dansk trav- og galopsport.

Det bliver forhåbentlig året, hvor vi tager tilløb til en ny og stærk fremtid for den del af den danske kulturarv, som trav- og galopsporten repræsenterer.

Godt Nytår!

Karsten Bønsdorf,

Redaktør