TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Farvel til Baneprovisionen!

af | 12. aug 2014 | Nyheder

Hidtil har landets væddeløbsbaner fået 21.25% i provision af alt spil foretaget på banen, men i det lovforslag som Kulturminister Marianne Jelved ® har fremlagt, så fjernes denne provision.

Da hestevæddeløbssportens i sin tid kom ind under Danske Spil blev det også indført, at væddeløbsbanerne for at stimulere disse til at tjene flere penge, fik 21.25% af det spil, der blev spillet på en løbsdag på banen.

Det er lovfæstet i Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Lov nr. 696 af 25. juni 2010, hvor der i §11 bl.a. står:

Det i pkt. 3 nævnte overskud opgøres som 21.25% af omsætningen på totalisatorspil på den enkelte hestevæddeløbsbane de dage, hvor der er løb i henhold til løbskalenderen.

I det lovforslag, som Kulturministeren for øjeblikket har til høring, udgår hele §11 –  og dermed også bestemmelsen om, at banerne skal have 21.25% i baneprovision.

Men det må da være en OMMER – lige som hele beslutningen om at beskære Hestevæddeløbssporten med op til 30 millioner kroner!!!

Med fjernelsen af hele §11 udgår også  stykket om Hestevæddeløbssportens FinanssieringsFond, men den opretter man i en anden paragraf!

lovtoto