TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

DTC: Vi har fulgt retningslinjerne

af | 23. jan 2019 | Nyheder

DTC’s skærpelse af Kim Madsens udelukkelsesdom fra seks til 10 uger er sket helt efter reglerne.

“Ubehersket opførsel over for konkurrent” er forseelse nr. 600 i de landsdækkende retningslinjer for idømmelse af straffe, og her har dommerne mulighed for at graduere straffen fra kategori C til E.

Klaus Storm

E betyder, at sagen videregives til DTC, som altså har valgt at skærpe Kim Madsens dom fra seks til 10 uger.

-Det første vi gør i sådan en situation, er, at undersøge om vi har haft nogle lignende sager, og det viste sig, at vi tidligere har haft en sag, hvor en professionel blev idømt fire ugers udelukkelse for ubehersket opførsel over for en konkurrent, siger DTC’s daglige leder, Klaus Storm, til Travservice.dk.

-Men igen iflg. Travkalender nr. 1 er der i forbindelse med strafudmålinger et vanligt forhold mellem professionelle og amatører på 2½, hvilket er årsagen til, at vi har valgt at skærpe Kim Madsens dom til 10 uger, da vi synes at seks uger er lige i underkanten af hvad der er tidligere er blevet dømt.

-Vi har med andre ord holdt os til den linje, der tidligere er lagt. Det er dog ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne så en stramning af reglerne, men det skal vi diskuttere med de aktive og høre deres holdninger.