TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Christiansborg: Forhandlingerne er i gang

af | 7. okt 2016 | Nyheder

I dag har repræsentanter fra Folketingets partier været til møde i Kulturministeret, hvor ministeren har orienteret om de planer, som Regeringen har for en liberalisering af Spil på Heste samt sportens fremtidige finansieringsmodel.

Efter mødet har Kuturministeriet udsendt følgende pressemeddelelse

Kulturminister Bertel Haarder siger:

“Jeg foreslår at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne på området selv kan fordele pengene imellem sig – ligesom på det øvrige idrætsområde. For jeg mener, at sporten bedst selv ved, hvad der er godt for sporten. Det betyder, at HFF bliver nedlagt, så det i stedet bliver sporten selv, der træffer beslutning om fordeling af tilskuddene på området. Besparelsen kommer hestevæddeløbssporten til gode. Den endelig model vil skulle udvikles i dialog med organisationerne på området.”