TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Udlodningsloven til 1. behandling

af | 16. okt 2017 | Nyheder

I sidste uge var Kulturminister Mette Bocks (L) forslag om den nye udlodningsløb, der vil sikre hestevæddeløbssporten et fast årligt beløb på 75 millioner kroner til 1. behandling i Folketinget.

Da spørgsmålet om støtten til hestevæddeløbssporten er en del af en stemmeaftale og således tiltrådte af et flertal  af Folketingets partier, var debatten om dette spørgsmål ikke stor, da Kulturministeren Mette Bick (L) den 12. oktober fremlagde lovforslaget til 1. behandling.

Men selv om der er flertal i Folketinget for en ordning, der vil sikre dansk hestevæddeløbssport 75 millioner kroner årligt i fem år for derefter at nedtrappes med 20% årligt, så er der fortsat ingen afgørelse fra EU, der skal godkende ordningen.

Inden lovforslaget kom til 1. behandling i Folketinget var det udsendt til høring.

Her var det blot Friluftsrådet, der havde en kritisk bemærkning:

Friluftsrådet udtrykker bekymring for, at projekttilskud til friluftsaktiviteter er placeret i gruppe 3, da det skaber uforudsigelighed for ansøgerne. Organisationen undrer sig over, at hestevæddeløbssporten er prioriteret højere end danskernes friluftsliv.

Her er uddrag af debatten i Folketinget den 12. oktober i forbindelse med fremlæggelsen af forslaget:

Mette Bock, Liberal Alliance

…..

Hvad angår hestevæddeløbssporten, har det jo også været en meget, meget lang og grundig diskussion, vi har haft. I januar blev der så indgået en aftale om en liberalisering af spil på bl.a. hestevæddeløb, som blev udmøntet ved lovforslag 196, der blev vedtaget i sidste samling lige før sommerferien. Et element i den lov er, at der indføres et særligt bidrag fra spilleudbyderne til hestevæddeløbssporten, som så i fremtiden skal udgøre støtten til denne sport.

Derfor foreslår vi også i lovforslaget, at støtten fra udlodningen efter en overgangsperiode på 5 år vil blive udfaset over 4 år. Støtten i overgangsperioden svarer til det niveau, som hestevæddeløbssporten modtog i 2016. Jeg tror, at støtten vil være en hjælp til, at sporten kan overgå til et mere liberaliseret marked, og når udlodningsstøtten er udfaset, vil hestevæddeløbssporten kun modtage støtte til breddeidræt. Niveauet af støtten til breddeidrætten vil blive fastsat i forbindelse med udfasningen og finansieret af udlodningsmidlerne. Som en del af aftalen om en ny støttemodel for hestevæddeløbssporten bliver Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond nedlagt og støtten fordeles i overgangsperioden direkte til sporten. Jeg har stor tiltro til, at den samlede støttemodel for hestevæddeløbssporten kan være med til at sikre sporten også i fremtiden.

Mogens Jensen, Socialdemokratiet:

…..

Desuden lægges der med lovforslaget op til, at man liberaliserer hestevæddeløbssporten. Den vil fremover kunne fungere i selvstændigt regi med en støtte på 5 år, som derefter udfases over 4 år, sådan at hestevæddeløbssporten selv kan tilrettelægge deres spil og dermed også selv sikre deres indtægter. Så også her har vi fået skabt en løsning for hestevæddeløbssporten, som har haft udfordringer gennem de senere år.

Christian Juhl, Enhedslisten

……

Efter Enhedslistens opfattelse er der mange gode ting i det her forslag, som vi bestemt godt kan støtte, når nu vi skal lave lidt ændringer. F.eks. er der overgangsordningen i forbindelse med udfasningen af støtte til hestevæddeløb og ændringen af risikodelingen mellem staten og udlodningsmodtagerne fra at være 50-50 til at være 60-40. Alligevel har vi lidt svært ved at finde ud af, om det overhovedet er relevant, hvad vi mener, om det her forslag.

Leif Mikkelsen, Liberal Alliance

…..

Det her lovforslag løser jo også den problemstilling, der er kommet omkring hestesporten i Danmark. Nu findes der en liberaliseret model, hvor der er en overgangsordning på 5 år og en udfasning på 4 åre, og så skal man så kunne leve af sit liberaliserede spil, og det tror vi på.