TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Torsdag den 6. november

af | 8. okt 2014 | Nyheder

Nu er det sat en dato for førstebehandlingen af Marianne Jelveds lovforslag, der kan betyde begyndelsen til ende for dansk trav – og galopsport.

Ifølge Folketingets hjemmeside skal Kulturministeriets Lovforslag L23 til førstebehandling torsdag den 6. november kl. 10.00.

Du kan allerede nu reservere dagen og enten følge forhandlingen via Folketingens net TV eller overvære mødet i Folketingssalen personligt

Fra Folketinget.dk

Torsdag den 6. november 2014 kl. 10.00

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Genbeskikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra Public Service-Puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.). (Af kulturministeren) (L 22) KUU
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt. (Ny økonomisk fordelingsnøgle på idrætsområdet, ændring af bestyrelser i selvejende institutioner på idrætsområdet, udvidelse af Anti Doping Danmarks virksomhed m.v.). (Af kulturministeren) (L 23) KUU
1. behandling af forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Af kulturministeren) (L 24) KUU
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love. (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.). (Af undervisningsministeren) (L 32) BUU
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.). (Af undervisningsministeren) (L 33) BUU
Der kan forventes yderligere behandlinger.