TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Time out for NFT og Billund

af | 16. jun 2014 | Nyheder

De lukningstruede to væddeløbsbaner, Billund og Nykøbing fik lidt mere håb, da HFFs bestyrelse i dag holdt møde.

I HFF Nyt, der er udsendt efter mødet fremgår det, at på anbefaling af DH (Dansk Hestevæddeløb) skal laves et analysearbejde omkring mulighederne for fremskaffelse af alternative eksterne finansieringskilder primært til finansiering af fortsat drift på banerne i Billund og Nykøbing F.

Rapporten om dette arbejde skal være færdig inden den 1, september

Her følger HFF Nyt:

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond orienterede på et møde den 13. maj Dansk Galop, DTC, Dansk Hestevæddeløb og hestevæddeløbsbanerne i Danmark om, hvilke nedskæringer den politiske vedtagelse af stemmeaften om det idrætspolitiske forlig af 6. maj 2014 allerede med virkning fra det kommende år nødvendiggjorde.

 Drift- og præmietilskud til banerne i Billund og Nykøbing F bortfaldt med virkning fra 1. januar 2015, ligesom der samtidig ville ske en koncentration af provinsgaloppen på banen i Aarhus.

 HFF havde ved fastlæggelse af nedskæringerne ikke kun betragtet året 2015, men foretaget en samlet vurdering af, hvorledes nedskæringerne skal ske, når der over de næste fire år skal gennemføres besparelser på 15, 20, 25 og 30 mio.. kr. (og yderligere 1 million om året som Kulturministeriet har meddelt, at politikerne har besluttet skal ydes som tilskud til fælles pulje).

Der er ikke foretaget ændringer i denne udmelding.

Baner, forbund og Dansk Hestevæddeløb er kommet med input til hvorledes besparelserne kan effektueres.

HFF har drøftet disse forslag med forslagsstillerne og foretaget mindre revision af det fremlagte budget for 2015, primært gående ud på at tilvejebringe et lidt større beløb til anvendelse til præmietilskud og et lidt mindre beløb til anvendelse til investeringstilskud.

På forslag fra Dansk Hestevæddeløb er det besluttet at foretage et analysearbejde med henblik på undersøgelse af mulighederne for fremskaffelse af alternative eksterne finansieringskilder primært til finansiering af fortsat drift på banerne i Billund og Nykøbing F.

 Analysearbejdet skal være tilendebragt medio august.

Hvis arbejdet giver mulighed for nye overvejelser, skal dette indarbejdes i budgetterne for 2015-2018, som HFF endelig vil godkende inden 1. september.