TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Talerstolen: Om Travsportens organisation

af | 28. maj 2024 | Nyheder

Den fynske hesteejer, Ole Lund Christensen har gjort sig tanker om travsportens organisation og kommunikation

Travsporten har i mange år haft organisations- og kommunikationsproblemer.

Om kommunikation gælder, at det er et to-vejssystem, hvor både forbund og menige aktører er ydere og modtagere.

Det kan praktiseres på forskellig vis, men kræver ideelt set altid saglige og fordomsfrie indlæg.

Fordelen ved de moderne informationsmidler er, at de gør alle i stand til at blande sig i alt.

Minus er, at det gør de så!

Det uundgåelige resultat af en udvidet kommunikation mellem forskellige trin i et hierarki er en enorm udvidelse af mulighederne for misforståelser.

Et tænkt – men realistisk eksempel: Jeg ved, at du tror, at du forstår, hvad du tror, jeg sagde, men jeg er ikke sikker på, at du har fattet, at det, du hørte, ikke er det, jeg mente!

At blive aktiv på f. eks. Facebook er ligesom at deltage i et børnefødselsdagsselskab – det er lettere at få det i gang end at fortsætte fredeligt. 

Tendensen i den offentlige meningsdannelse er en cocktail af dårskab, svaghed, forkerte og rigtige meninger, egensindighed og partiske artikler.

Og for at ingen skal føle sig glemte: flertallet foretrækker hellere at være tavse og være mistænkte for at være idioter, end at åbne munden – og rent faktisk fjerne enhver tvivl.

At sporten har organisatoriske og strukturelle problemer, kan ingen være i tvivl om.

I vilkårlig rækkefølge kan nævnes:

– den efterhånden maniske udskiftning af formænd for DHV er just ikke  befordrende for kontinuiteten i et driftsselskab.

– håndteringen af den tilsyneladende evigtvarende dopingsag mod Bo  Westergaard (incl. bisager) peger dels på et diffust regelsæt og dels en svag og handlingslammet administration.

– regnskabsaflæggelse på baneniveau, hvor vigtige nøgletal (ofte flere mio) ikke er specificeret i noterne, hvilket kunne, selv med stedlige generalforsamlings godkendelse af regnskabet, være et oplagt studie for statsrevisionen.

– DHV`s bureaukratiske vækst a la Parkinsons lov, hvor antallet af ansatte i et bureaukrati har en tendens til at forøges, uanset om arbejdsmængden stiger eller falder.

OSV – eksemplernes tal er legio – føj selv emner til listen alt efter viden og indsigt.

Tidligere formand for DHV, Keld Gregersen, ytrede for omtrent 9 år siden tanker om en ledelsesstruktur, der byggede på en professionel forretningsmodel i stedet for en de facto fiktiv foreningsmodel.

Det har dog næppe været nuværende systematik og uorden han tænkte på, hvor man gerne i skåltaler hylder begreber som fællesskab og solidaritet.

Hvorfor egentligt bruge fremmedordet solidaritet, når vi har det gode danske udtryk: at mele sin egen kage?

Med venlig hilsen

Ole Lund Christensen, Tommerup.