TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Talerstolen: Ingen grund til hastværk

af | 20. maj 2014 | Nyheder

talerstolFra tidl. Folketingsmand og Borgmester, Anders Poulsen (V) har vi modtaget følgende indlæg i debatten omkring de kommende nedskæringer i Hestevæddeløbssporten

Hestesporten bør ikke forhaste sig med drastiske nedskæringer !

.HFF er for hurtigt ude !

HFFs bestyrelse har, hurtigt efter Folketingets politiske stemmeaftale af 6/5-2014 om idrætsforlig, lagt budget for hestevæddeløbssporten med store nedskæringer og banelukning i Billund og Nykøbing F.

Det er alt for hurtigt, at bøje nakke og bare gi`sig !

  1. For det første. Fordi det endnu varer længe før aftalen er retsgyldig, idet aftalen først skal i høring og dernæst folketingsbehandles, med eventuel ænd-ring af nedskæringerne, samt vedtages af Folketinget, hvilket ikke sker før i slutningen af 2014. Først derefter er aftalen retsgyldig overfor bl. a. Heste-væddeløbssporten.
  2. For det andet. Fordi der i aftalen er forbehold vedrørende tilskudsnedskæring-erne for hestevæddeløbssporten.

Citat fra aftalens omtale af økonomi: ”Hestevæddeløbssportens Finansierings-fond (HFF), som i dag modtager 97,6 mio. kr. årligt af udlodningsmidlerne(lov-bestemt tilskud), beskæres med 15 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. årligt fra 2018, medmindre andet aftales, jf. tabel 1”.

–        Citat slut.

HFF er lovmæssigt placeret, som Kulturministeriets ”forlængede arm”, dermed kan HFF måske næppe bebrejdes, at de snarest handler på grundlag af ministeriets af-taleplan.

Men, at søge hestevæddeløbssportens organisationer dikteret til at komme med budgetforslag i løbet af 30 dage, er udenfor HFFs kompetence.

Hestesportens organisationer bør ikke forhaste sig – og naturligvis slet ikke binde sig, før der foreligger en retsgyldig folketingsvedtagelse.

Mellemtiden bør naturligvis bruges til faglige og saglige argumenter samt dokumen-tationer overfor Folketingets politiske grupper – jf. førnævnte forbehold i aftale-grundlaget. F.eks. imod Marianne Jelveds meget tynde argument om godt 61.000 kr. pr. aktiv i hestevæddeløbssporten og om behandlingen af hestesporten før og efter lovvedtagelsen d. 18/5 i 2000 samt til statsrevisorernes beretning nr. 6 i 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S med Finansministerens redegørelse til statsrevisorerne i samme anledning o.s.v.

Held med arbejdet trav og galop.

Anders Poulsen.