• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • easy foal
  • Enssnapshot 600x110px
  • Michaelturn 600x110px
  • Wishingstone 600x110px

Indlæg markeret med ‘Liberalisering af lov om spil på heste’

Positiv stemning for lovforslag

Lovforslaget, der vil liberaliserer spil på heste i Danmark og give hestevæddeløbssporten mulighed for at stå på egne ben, fik en positiv modtagelse i Folketinget, da Skatteminister Karsten Lauritzen sent torsdag eftermiddag fremlagde det i Folketinget.

Da der foreligger en aftale mellem et bredt flertal af Folketingets parter om lov L196
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten)
var det ikke den store overraskelse, at ordførerne fra aftale-partierne var positive i deres indlæg i forbindelse med fremlæggelsen af lovforslaget torsdag eftermiddag

Enhedslisten er ikke med i aftalen, der også omfatter en liberalisering af On Line Bingo, og  ordføreren Rune Lund mente at en yderligere liberalisering på spillemarkedet blot ville føre til en øget og aggressiv markedsføring – bl.a. TV. Derfor mente Rune Lund, at lovforslaget trak i en forkert retning.

Alternativets Rene Gade anede faktisk ikke hvad lovforslaget indebar, og oplyste at Partiet endnu ikke havde taget stilling til forslaget.

Men Rene Gade lovede, at han ville slå ørene ud og lytte til debatten i Skatteudvalget og vende tilbage med sin stilling ved 2. behandling eller evt. senere endnu.

Fælles for aftale-parterne var ønsket om at hjælpe Hestevæddeløbssporten, og man mente, at man med dette forslag har lavet en konstruktion, der er hjælp til selvhjælp.

Især det faktum, at hestevæddeløbssporten vil få 8% i bidrag fra andre spiludbydere, der  udbyder spil til danske væddeløb, så man som meget positiv.

Orla Hav (s)

Kun Orla Hav havde supplerende spørgsmål til Skatteminister Karsten Lauritzen efter ordførerrunden.

Han ville gerne vide, hvordan man sikrede sig, at det nu også var Hestevæddeløbssporten, der kom til at stå i spidsen for hestespillet!

Karsten Lauritzen mente, at det var op til sporten selv at sørge for. Nu var værktøjet der. Man nedlægger HFF efter ønske fra sporten og pengene fra HFF går til hestevæddeløbssporten som startkapital.

-Jeg håber på, det at bliver en succes, sagde Karsten Lauritzen afslutningsvis.

 

 

Politisk løsning haster!

Hvordan ser fremtiden ud for dansk hestevæddeløbssport? Vil der blive løb på alle baner i 2017? Kulturarven – dansk trav – og galopsport venter fortsat på en afklaring fra politisk side – og det haster! Nu vil Folketingsmedlem Erling Bonnesen, Venstre søge at få sat en løsning højt på dagsordenen.

Hvor ville det have været skønt, hvis Skatteminister Karsten Lauritzen havde holdt sit løfte og fremkommet med et forslag om liberalisering af Spil på Heste inden sommerferien, men intet er sket!

Foto Martin Timm Holmstav

Foto Martin Timm Holmstav

Den samlede hestevæddeløbssport med sine tusinder af direkte og indirekte arbejdspladser venter fortsat på et udspil, der kan danne grobund for en positiv udvikling af et stykke gammelt dansk kultur, der fortsat er attraktiv i et moderne samfund.

I forbindelse med Idrætsforliget i 2014 – det var her Hestevæddeløbssporten blev beskåret kraftigt – tilkendegav forligspartierne – og det var samtlige partier i Folketinget –  at man ville arbejde på at finde en økonomisk bæredygtig model for trav – og galopsporten.

Og nu melder Venstres Erling Bonnesen sig igen under fanerne for at fortsætte kampen for at få en politisk løsning gennemført snarest muligt,

-Der er fortsat bred opbakning i Folketinget til at der skal findes en løsning, der kan betyde at trav- og galopsporten får mulighed for at udvikle sig på samme positive måde, som det er sket i de øvrige nordiske lande, siger Erling Bonnesen, Folketingsmedlem for Venstre.

-Nu er sommerferien overstået, og jeg vil sammen med andre Folketingsmedlemmer nu lægge pres på, at vi får en politisk løsning for trav og galop snarest. Vi skal have sat denne sag højt på dagsordenen, for det haster for sporten at få en afklaring.

Erling Bonnesen, Venstre

Erling Bonnesen, Venstre

-Nu er det gået tid nok, og jeg vil lægge maximalt pres på, at der komme en løsning på bordet snarest muligt, fastslår Erling Bonnesen.

Erling Bonnesen er meget bevidst omkring den samfundsmæssige betydning som trav- og galopsporten har.

-Det er jo en sport som hele familien kan samles om og deltage i. Lige fra den yngste, der kan køre eller ride ponyløb til det ældste familiemedlem, der kan deltage i sporten som f.eks kusk, hesteejer eller opdrætter, siger Erling Bonnesen videre.

-Trav- og galopsporten har også en stor samfundsmæssig betydning med mange afledte arbejdspladser inden for veterinær, hesteskoning, transport, foder etc. Derfor skal vi også nu have en læsning på bordet, således at alle de trav -og galopinteresserede kan få en tro på en god fremtid for den sport de holder så meget af, slutter Erling Bonnesen, der ikke vil komme ind på hvilke løsningsmodeller, der er i spil.

At der er tale om en liberalisering af loven om Spil på Heste, synes dog klart på baggrund af den udmelding som Skatteminister Karsten Lauritzen tidligere på året kom med.

I dag har Danske Spil(DanToto) monopol på at udbyde spil på heste, men hvis en liberalisering indføres vil det sandsynligvis blive sådan, at spillefirmaer, der allerede tilbyder sportsspil eller andre former for spil på det danske marked, kan tilkøbe en licens, der giver dem ret til at modtage spil på heste.

Hvor meget de skal betale for det, og hvor stor del af kagen som Hestevæddeløbssporten vil modtage kan vi af gode grunde ikke vide – det må fremgå af det forslag, der ventes på bordet i løbet af september måned.

Men afgørende er det, at det forslag der gennemføres politisk, giver Hestevæddeløbssporten mulighed for at udvikle sig og blive økonomisk uafhængig af overførsler fra Staten. (Tips/Lotto).

  • partout