• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • easy foal
  • Wishingstone 600x110px
  • Enssnapshot 600x110px
  • Michaelturn 600x110px

Indlæg markeret med ‘Kulturministeriet’

Vi venter og venter og …..

Der siges, at bare man venter længe nok, så bliver man Konge af Sverige! – Men det har dansk trav og galopsport ingen ambitioner i retning af. Man vil bare have et nyt og bæredygtigt økonomisk grundlag for fremtiden – udarbejdet af Folketinget, men trods gentagne løfter, sker der tilsyneladende ikke noget. Så vi kan bare vente og vente og vente og….

Fredag den 7. oktober kunne være blevet en god dag for dansk trav- og galopsport.

Da kom der pludselig en pressemeddelelse fra selveste Kulturministeren Bertel Haarder

REGERINGEN VIL FORENKLE STØTTEN TIL HESTEVÆDDELØBSSPORTEN

Kulturminister Bertel Haarder har på møde om ændring af udlodningsloven og liberalisering af hestevæddemål foreslået at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne selv administrerer midlerne.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

“Jeg foreslår at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne på området selv kan fordele pengene imellem sig – ligesom på det øvrige idrætsområde. For jeg mener, at sporten bedst selv ved, hvad der er godt for sporten. Det betyder, at HFF bliver nedlagt, så det i stedet bliver sporten selv, der træffer beslutning om fordeling af tilskuddene på området. Besparelsen kommer hestevæddeløbssporten til gode. Den endelig model vil skulle udvikles i dialog med organisationerne på området.”

Nå, nu sker det, tænkte man.

Nu får trav – og galopsporten at vide, hvordan det økonomiske grundlag vil blive fremover.

Om mulighederne for at udvikle spillet på hestevæddeløb til et højere niveau med deraf følgende sportslig fremgang – og den for politikerne glædelige effekt – en større skatteindbetaling!

Men der skete bare ikke så meget mere.

Og en opringning til Kulturministeriets pressetelefon – som der var henvist til i pressemeddelelsen – afslørede, at den her sag ikke var noget man kendte ret meget til.

Ja, man skulle lige undersøge det og ringe tilbage.

Men det bragte intet nyt under solen.

Og der er fortsat intet officielt nyt endnu!

Ganske vist har det forlydt på vandrørene inden for sporten, at nu var den politiske aftale i hus på Christiansborg, og ville blive offentliggjort sidst på ugen.

Ikke i denne uge, men i en tidligere uge.

Men intet er sket endnu,

Så vi venter og venter og venter og …..

Nu er det ikke kun Kulturministeriet, der skal ind over den aftale, der skal sikre trav- og galopsporten en forhåbentlig bedre fremtid.

Skatteministeriet har bebudet en liberalisering af loven om Spil på Heste.

Det vil kort sagt sige, at det monopol som Danske Spil (DanToto) har haft vil blive afskaffet og en ny model, som man kan forestille sig ligner den man har på det øvrige spillemarked (Oddset, casino, spillemaskiner) med licenstagere, skal søsættes.

Om en sådan model er en fordel for trav- og galopsporten kan umiddelbar være vanskelig at gennemskue, men hvis store bookmakerfirmaer kan se en forretning i spil på heste i Danmark, kan det i hvert fald være med til at øge interesse for trav- og galopsporten.

I et liberaliseret spillemarked vil det i øvrigt blive Hestevæddeløbssporten, der skal stå for de ting, som Danske Spil (DanToto) i dag gør – bl.a. TV-produktion – og det er som bekendt omkostningstungt.

En henvendelse til Skatteministeriet tidligere på ugen for at høre om nyt i sagen gav intet resultat.

Så vi venter og venter og …..

På mandag mødes den nye 10 mands bestyrelse i Dansk Travsports Centralforbund for første gang.

Her skal man ikke blot vælge en formand, men man skal nok så vigtigt fastlægge Løbskalenderen for 2017.

Oplægget er lavet ud fra et forventet HFF budget i 2017 på 75 millioner kroner.

Tallet er ikke helt tilfældigt, for det er et tal, der ”har summet” gennem meget lang tid som den garantisum, som Hestevæddeløbssporten skulle blive garanteret ved det nye lovindgreb, som vi går og venter på.

Udover de 75 millioner kroner skulle en ny virkelighed for trav- og galopsporten også baseres på licensindtægter fra licenshavere samt  procenter af spil fra udenlandske spiloperatører.

Men det er altså dette færdig oplæg, der skal lovfæstes, som vi fortsat går og venter på.

Løbskalenderen omfatter løb på alle otte travbaner, men efter hvad vi erfarer, er der ikke udelt tilfredshed rundt omkring på banerne med planlægningen og antallet af løbsdage.

Nu skal det blive spændende at høre om, hvordan samarbejdet i den nye store DTC-bestyrelse kommer til at fungere.

Når så mange forskellige interesser mødes vil det kræve en ualmindelig stærk ordstyrer for at kunne få bestyrelsesmødet til at fungere og nå resultater.

Forhåbentlig får DTC en ny stærk formand.

Den hidtidige formand, Lindhardt Jensen er en flink mand, men han har ikke vist nogen gennemslagskraft.

Det ser nogen dog som en stor fordel, og vi erfarer, at han kan være i spil til formandsposten igen!

For dansk travsport håber vi ikke det er tilfældet!

Sporten har brug for en person med overskud og visioner.

Kulturministeren er på gale veje

Kulturminister Bertel Haarder vil nedlægge HFF, fordi han mener, at sporten selv bedst ved, hvad der er godt for sporten, men her er han er gale veje!

Jeg foreslår at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne på området selv kan fordele pengene imellem sig – ligesom på det øvrige idrætsområde. For jeg mener, at sporten bedst selv ved, hvad der er godt for sporten. Det betyder, at HFF bliver nedlagt, så det i stedet bliver sporten selv, der træffer beslutning om fordeling af tilskuddene på området. Besparelsen kommer hestevæddeløbssporten til gode….(fra Kulturministeriets pressemeddelelse den 7. oktober)

Det kan kun være fordi Kulturminister Bertel Haarder ikke er bekendt med historikken inden for dansk trav- og galopsport, at han foreslår, at HFF nedlægges.

Bertel Haarder er på¨gale veje. Foto Steen Brogård

Bertel Haarder er på¨gale veje. Foto Steen Brogård

Trav- og galopsporten skulle fra 1989 og frem til totalisatorspillets overdragelse til Danske Spil (dengang Dansk Tipstjeneste) ved årtusindskiftet selv administrere et årligt beløb på omkring 20 millioner, som man modtog efter indførelsen af Lotto og Casino-spil i Danmark.

Pengene var principielt øremærket til at finansiere opbygningen af et nyt online toto-selskab, DanToto samt til renovering af landets væddeløbsbaner.

DanToto blev etableret, men fik slet ikke tilført de nødvendige midler til markedsføring. I stedet delte man puljen i to.

En til DanToto og en til væddeløbsbanerne – og til banerne blev fordelingen af pengene lavet efter antal stemmer den pågældende bane havde i DTC.

Det betød, at hver bane årligt fik x-antal kroner uanset om man havde brug for det fulde beløb eller ej, og det er almindeligt kendt at selv om det ikke var helt korrekt, så indgik disse penge i banernes drift,

Pengene blev altså ikke brugt der, hvor der var mest brug for dem, men blev udelukkende fordelt med 85% til travsporten og 15% til galopsporten, der så igen fordelte dem efter en intern nøgle.

Dette ændredes med oprettelsen af Hestesportens Finansierings Fond (HFF) i forbindelse med af trav- og galopsporten fik del i Kulturministeriets udlodningsmidler.

Herefter skulle  banerne nu indsende deres ønsker om finansiering af konkrete projekter til HFF.

Desuden var det også HFF, der bestemte præmie- såvel som driftstilskud til banerne efter indstilling fra sportens organisationer,

På den måde er de midler som HFF har været ansvarlig for, blevet brugt efter nøjere overvejelse end tidligere.

HFF har dog også iværksat projekter, som i bagklogskabens klare lys, ikke var så gennemtænkte.

Der er dog ingen tvivl om, at hvis trav- og galopsporten selv skulle have forvaltet de millioner, der har været til rådighed, så havde kassen for længst været tom.

Nu er der fortsat en egenkapital på omkring 35 millioner kroner i HFF.

HFF har også været primus motor i en udvikling af brug af de sociale medier, der er sket inden for hestevæddeløbssporten i de senere år.

Det skete ved at igangsætte nogle resultatkontrakter med banerne.

Disse resultatkontrakter medførte også øget fokus på indtjeningen på bl.a. sponsorkontrakter og gjorde i det hele taget banerne generelt mere bevidste omkring økonomi og drift.

I en Omverdensanalyse, der blev udarbejdet for hestevæddeløbssporten i fjor, fremhæves HFF for sin måde at virke på, mens tiltroen til sportens organisationer ikke er særlig stor.

Så længe dansk trav- og galopsport ikke selv direkte tjener sine egne penge, men har sin økonomi baseret på tilførsel af offentlige midler er det nødvendigt med en administrator som HFF.

  • partout