TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Stort drama i Skive

af | 26. nov 2014 | Nyheder

Dommerkomiteen på Skive Trav kom for alvor på arbejde i eftermiddagens 6. løb, hvor flere episoder rundt i første sving fik afgørende betydning for løbets udfald.

Løbets favorit, Sir Diamond med Kaj Westergaard var først over mål, men blev diskvalificeret for trængning over for Puccini Østervang med Birger Jørgensen ind i første sving. Nærmest Sir Diamond var Pelle Lund med Knud Mønster fulgt af Pina Colada med Christian Lindhardt og Remain Garbo med Gordon Dahl.dramaskive

Der var der nok ikke så meget at sige til diskvalifikationen af Sir Diamond.

Puccini Østervang galoperer, da den bliver trængt at Sir Diamond.

Den bagvedliggende Pelle Lund med Knud Mønster undviger ved at køre uden for banen og forsøger at komme frem i ryg på førende Sir Diamond.

Så sker der det, at Pina Colada med Christian Lindhardt kommer udvendigt fra og tvinger Knud Mønster til at tage sin hest hårdt op.

Nede bagved hægter Birger Jørgensen og Kent Friborg hjul, og det er tæt på styrt.

Nu er spørgsmålene så:

Vinder Knud Mønster fordel ved at køre uden for banen, så han skal diskvalificeres?

Er Christian Lindhardts trængning af Knud Mønster så alvorlig, at Lindhardt skal diskvalificeres.

Hvem var årsag til sammenkørslen mellem Jørgensen og Friborg?

I henhold til §59 i løbsbestemmelserne skal Knud Mønster diskvalificeres, hvis man finder at han har draget fordel af at køre delvist uden for banen.

Paragraffen lyder således:

Paragraf 59

Hvis dommerkomitéen finder, at løbets resultat er blevet påvirket af en forseelse under løbet, kan den

skyldige ekvipage diskvalificeres. Dommerkomitéen kan i særlige tilfælde vælge at foretage afhøring.

Ekvipage, som i sin helhed (forstået som begge sulkyens hjul – i monteløb er det hesten i sin helhed) kører udenfor banens grænse, skal diskvalificeres.

Ekvipage, som til dels kører udenfor banens grænse, skal diskvalificeres, hvis den herigennem her igennem vinder fordel.

Med hensyn til Christian Lindhardt, så er det svært at se om Knud Mønster var helt ude på løbsbanen og altså havde ”ret” til inderbanen i ryg på Sir Diamond. Det kan Dommerkomiteen bedre afgøre med Dommerkameraet.

Det samme gælder episoden med Birger Jørgensen og Kent Friborg, der hænger sammen og er tæt på at styrte, da Puccini Østervang galoperer.

I yderste konsekvens kan man forestille sig, at såvel Knud Mønster som Christian Lindhardt begge var blevet diskvalificeret, og så var sejren gået til Gordon Dahl med Remain Garbo, der var nummer fire over mål.

Desværre har det ikke være muligt at få oplyst hvilke domme, der er idømt i det pågældende løb endnu.

Vi følger naturligvis op på sagen.

Det dramatiske løb kan du se på dette link – klik her