TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Skaffer Dansk Folkeparti time-out?

af | 2. dec 2014 | Nyheder

 I 11. time har Karin Nødgaard, Dansk Folkeparti fremsendt et spørgsmål til Kulturminister Marianne Jelved, der måske kan betyde, at hestevæddeløbssporten får en time-out.

Karin Nødgaard, Dansk Fokeparti

Karin Nødgaard, Dansk Fokeparti

Karin Nødgaard, der er tidligere medlem af bestyrelsen i Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond, ønsker at få oplyst, om det er muligt at udskyde ikraftrædelsesdatoen for lovforslaget med f.eks. fire måneder under henvisning til det arbejde der for øjeblikket pågår mellem HFF og Danske Spil, hvor man undersøger mulighederne for alternative finansieringsmuligheder for hestevæddeløbssporten –  herunder udvikling af nye spilleformer.

Dette arbejde forventes færdigt ved udgangen af marts måned.

Hele Karin Nødgaards spørgsmål til Kulturminister Marianne Jelved ser således ud:

Ministeren bedes oplyse, om det skønnes muligt at udskyde ikrafttrædelsesdatoen for lovforslaget med f.eks. fire måneder, således at HFF i samarbejde med Danske Spil får mulighed for at undersøge alternative finansieringsmuligheder for HFF bl.a. via udvikling af nye spilformer, idet parterne har udtrykt, at resultatet af en sådan undersøgelse kan foreligge med udgangen af marts måned 2015. Endvidere bedes ministeren beskrive hvilke konsekvenser, det vil have for stemmeaftalen, såfremt det skønnes muligt at udskyde ikrafttrædelsesdatoen og på samme vis, hvis ministeren mener det ikke er muligt at udskyde ikrafttrædelsesdatoen argumentere for, hvorfor det ikke skønnes mulig.

Onsdag skulle den betænkning, der ligger til grund for det videre lovarbejde, have været færdigt, men det sker næppe.

Tirsdag blev 2. udgave af betænkningen lagt ud på Folketingets hjemmeside, men den indeholder rent faktuelle facts om, hvad der er sket siden lovarbejdet startede i foråret med Stemmeaftalen.

Der kan således været tændt et håb om, at vedtagelsen af Lov 23 allerede er udskudt og ikke kommer til 2. behandling den 9. december, som det ellers var planlagt.

3. Behandling var planlagt til 11. december.

Men fortsat må det betegnes som usikkert, at dansk trav- og galopsport har en fremtid.