TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Så er vi i gang

af | 28. mar 2019 | Nyheder

Det Danske Travselskabs generalforsamling som ventet godt besøgt og “fronterne” er allerede blevet trukket op.

For første gang i mange år er der tæt på “fuldt hus” – 122 af travselskabets 195 stemmeberettigede medlemmer – ved den årlige generalforsamling i Det Danske Travselskab, der driver Charlottenlund Travbane, og af samme årsag afvikles generalforsamlingen i spillehallen.

I sin formandsberetning omtalte bestyrelsesformand Jørgen Sthelis ikke overraskende, at der i den senere tid har været en del “røre i andedammen” efter at Michael Juul først sagde sin stilling op som følge af en uenighed i bestyrelsen omkring den meget omtalte sandbane, og siden blev fritstillet, hvorefter Klaus Koch blev ansat som ny direktør.

-Det er vores klare overbevisning, at Klaus Koch vil være en styrkelse for at skaffe os nye venner inden for travsporten, sagde Jørgen Sthelis.

-Som tidligere sportschef på Solvalla og nuværende direktør i Hamburg, har Klaus stor erfaring med at drive travbaner, men har også praktisk erfaring med at BYGGE travbaner.

-Jeg har hørt nogle rygter om, at Klaus skulle være blevet ansat for at flytte Lunden, men det vil jeg gerne mane til jorden – det er en stor opgave og det kommer ikke på tale.

-Vi bor ganske vist på Danmarks dyreste 14 hektar og der har været flere forslag, som vi lytter høfligt til, men heller ikke mere. Det kan selvfølgelig blive så attraktivt at vi ikke kan sige Nej, men jeg vil gerne understrege, at det er medlemmerne, der suverænt bestemmer hvad der skal ske med Lunden.

Formanden kom også ind på, at der siden 2010 er brugt 7 millioner kroner på at forbedre forholdene på Skovbo og 3,5 millioner kroner på at forbedre publikumsforholdene på Lunden, mens der er brugt 0 kroner på at forbedre forholdene for de aktive og hestene på Lunden.

-Derfor har vi besluttet at bruge, hvad der svarer til tre læs stenmel på at lave en sandbane, ja, faktisk er det kun to læs stenmel, da JJ Jensen har sponsoreret 100.000 til sandbanen, oplyste Jørgen Sthelis.

-Selvfølgelig skal vi konsolidere os (med henvisning til at travselskabet de sidste to år har haft et samlet overskud på 1,1 mill. kr), men hvis vi ikke gør noget for hestene og de aktive, er vores eksistens ikke berettiget.

Endelig undrede Jørgen Sthelis sig over, at flere pengestærke folk i lokalområdet vælger at sætte deres heste i Aalborg og andre steder.

-Jeg synes det var bedre, hvis de i stedet “infiltrede” bestyrelserne på de baner, hvor de har heste i træning, for at skaffe heste til Lundens trænere, sagde Jørgen Sthelis, som afsluttede med at sige at den siddende bestyrelse ville bevise at den kan kan skaffe flere kunder i butikken, både spillere og hesteejere.

Hesteejer Per Bruhn er modstander af sandbanen og stillede spørgsmål til, om travselskabet har råd til et sådan projekt, når man f.eks. kunne bruge pengene på at reparere varmeanlægget på den lukkede tribunen og rengøring på den åbne tribune.

-Jeg vil sige til Flemming Mogensen, Jørgen Sthelis og Rene Ravn: I er valgt til at varetage medlemmernes interesse og vil opfordre jer til at stille jeres mandat til rådighed. Hvis det ikke sker, vil jeg gøre hvad jeg kan for at få stilet et mistillidsvotum, sagde Per Bruhn bl.a.

Herefter er der valgt til bestyrelsen – herom senere.