TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Rør ikke ved millionerne

af | 28. okt 2014 | Nyheder

Pressemeddelelse fra DTC og DG

Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop stiller krav til politikernes løsning

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFonds (HFF) egenkapital løser ikke hestevæddeløbssportens finansielle problemer, men forhindrer sportens ønske om på sigt at blive selvfinansierende medmindre der findes en tilsvarende kompensation. Det er hovedbudskabet fra Dansk Travsports Centralforbund (DTC) og Dansk Galop (DG) efter, at flere folketingspolitikere har udset HFF’s egenkapital på ca. 41 mio. kr. som løsningen på hestevæddeløbssportens økonomiske udfordringer, når sporten fra årsskiftet risikerer at miste ca. 30 mio. kr. om året i forhold til den nuværende støtte.

Der har fra hestevæddeløbssportens side længe været et stort ønske om en liberalisering af spilmarkedet og oprettelse af et nordisk hestespilsamarbejde med Norge og Sverige. En helt ny spilleplatform vil dog tage tid at indføre, og derfor mener flere folketingspolitikere, at hestevæddeløbssporten skal bruge HFF’s egenkapital til at finansiere sporten, indtil en ny spilleplatform er på plads og genererer indtægt.

Hos DTC og DG mener man, der er tale om en uholdbar løsning.

Det kræver store økonomiske muskler at udvikle en ny spilleplatform. Bruger man pengene fra HFF’s egenkapital på at sikre hestevæddeløbssporten økonomisk, vil sporten ikke også være i stand til at indgå i udviklingen og finansieringen af en alternative modeller, der kan gøre sporten selvfinansierende, derfor er det en forudsætning at ved inddragelse HFF´s midler, at der findes en tilsvarende kompensation på et senere tidspunkt ”, påpeger formand for DTC, Lindhart Jensen.

Derfor foreslår DTC og DG, at indfasningsperioden udskydes. For vedtages lovforslaget i sin nuværende form vil hestevæddeløbssportens andel af midlerne fra Fordelingsnøglen allerede fra 1. januar 2015 blive kraftigt beskåret, hvilket vil medføre banelukninger og færre aktiviteter på væddeløbsbanerne rundt om i Danmark. De to forbund frygter, at beskæringerne vil amputere sportens produktionsapparat og forringe fremtidige indtjeningsmuligheder på spil.

Banelukninger og mindre baneaktivitet i Danmark kan betyde, at fremtidige spilsamarbejdspartnere ikke vil investere i f.eks. et nordisk spilsamarbejde med Danmark, hvis de oplever en amputeret sport”, forklarer Lindhart Jensen og fortsætter: ”Derfor er det nødvendigt at sikre hestevæddeløbssporten ordentlige vilkår til at finde alternative finansieringsmodeller, og det kan gøres ved mindre beskæringer og udskydelse af indfasningen”.

Derfor håber DTC og DG, at politikerne vil lytte til de mange forslag fra hestevæddeløbssporten, der kan medvirke til at fremtidssikre sporten. Hvis ikke, frygter man for hestevæddeløbssportens overlevelse og de negative job- og erhvervsmæssige konsekvenser, lovforslaget vil medføre.

Den 6. november sendes lovforslaget til 1. behandling i Folketinget.