TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

På vej mod afgrunden!

af | 1. dec 2014 | Nyheder

Der bliver endnu færre penge til af drive dansk hestevæddeløbssport for end der er lagt op til i det lovforslag som Kulturminister Marianne Jelved har fremlagt til vedtagelse i Folketinget.

I lovforslaget beskæres midlerne til Hestevæddeløbssporten med 15 millioner kroner i 2015 stigende til 30 millioner kroner i 2018.

Men det er bare ikke korrekt.

Det fremgår af et brev som Hestesportens FinansieringsFond har fremsendt til Kulturministeriet, og som er lagt ud på Dansk Hestevæddeløbs hjemmeside.

Ifølge lovforslaget vil de økonomiske konsekvenser se således ud:

tilskudopri

Men sandheden er en ganske anden, for Danske Spil forventer et fald i omsætningen i de kommende år, og det vil betyde, at overskuddet til Tipsnøglen falder. Det er fra Tipsnøglen Kulturministeriet får de midler, der kanaliseres videre – bl.a. til Hestevæddeløbssporten, og selv Hestevæddeløbssporten ikke fra 2015 får pengene fra Tipsnøglen, men fra et aktstykke, så fremgår det af loven, at det er beregningen ud fra Tipsnøglen, der fortsat skal benyttes!

tilskudreal

I 2014 fik Hestevæddeløbssporten 96,7 millioner kroner fra Tipsnøglen via Kulturministeriet, men efter de beregningen som HFF har lavet, bliver Hestevæddeløbssporten ikke kun beskåret med 15 millioner kroner i 2015 (hvis lovforslaget vedtages i dets nuværende form) med derimod med 19 millioner kroner i 2015, 27 millioner i 2016, 35 millioner i 2017 og 43 millioner kroner i 2018.

Hvis vi omregner den nye økonomiske sandhed til procenter, så viser det at

I 2015 beskæres hestevæddeløbssporten med

26% mere end hvad lovforslaget har lagt op til

I 2016 med 35%

I 2017 med 40%

Og i 2018 med ikke mindre end 43.3%.

I brevet til Kulturministeren gør HFF opmærksom på, at den nye økonomiske situation ikke blot vil medføre lukning af to baner (Nykøbing og Billund), men yderligere 1-2 baner!

Mon denne økonomiske sandhed er kendt af de politikere, der sammen med Marianne Jelved ikke ønsker at revidere Stemmeaftalen fra maj!!

Det er begyndelsen til enden på Dansk trav og galopsport!