TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Nykøbing kører videre

af | 1. sep 2014 | Nyheder

Selv Car Center Racetrack i Nykøbing F har truslen om en lukning hængende over hovedet, har banens bestyrelse vedtaget at man – uanset manglende tilskud fra HFF – vil holde banen i gang i 1. halvår 2015. Det fortæller banen i nedenstående pressemeddelelse.

Fredag den 29. august var der møde i Dansk Hestevæddeløb, hvor formanden Erling Clausen og næstformand Anders Helge Nielsen deltog.

Her skulle sporten kigge på mulige løsninger omkring fremtiden og mulighed for drift udelukkende baseret på besparelser/øgede indtægter.

Noget konkret kom der ikke på bordet, da det beløb politikerne vil beskære – 30 mill. – er så stort og har så stor indflydelse på sporten, at det ikke vil være muligt at løfte opgaven uden disse.

De næste to måneder går derfor med at påvirke politikere til, at den endelige lov til vedtagelse, bliver mere lempelig end den stemmeaftale, der er indgået.

Her på banen er det dog besluttet, at vi kører videre – med eller uden løb – i hvert fald til 1. juli 2015.

Den primære grund til dette er, at loven næppe kan vedtages før primo december, hvilket ville give ansatte, hesteejere og heste på banen helt urimelige betingelser i forhold til deres fremtid.

Bestyrelsen føler, at man har fået godt tag i de lokale politikere og håber derigennem, at man i Folketinget får øjnene op for de fatale konsekvenser, den foreslåede lovændring vil medføre.

Vi er fortsat optimistiske og tror og håber på, at vi også i 2015 vil kunne køre løb her på banen.

På bestyrelsens vegne

Anders Helge Nielsen

Næstformand CCR