TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Kulturministeren har svaret

af | Nyheder

I 11.time har Kulturminister Marianne Jelved og hendes embedsfolk fået svaret på de sidste af de i alt 27 spørgsmål, der er stillet gennem Kulturudvalget til Lov 23 – loven, der vil beskære hestevæddeløbssporten med op til 30 millioner kroner årligt.

De skønne spildte kræfter!

Kulturminister Marianne Jelved.  Foto Nicolas Tobias Følsgaard

Kulturminister Marianne Jelved. Foto Nicolas Tobias Følsgaard

Det vist ikke for meget at sige det, for det har både taget tid for spørger og for ministeriet at stille og behandle spørgsmålene.

Havde man forventet indrømmelser fra Ministerens side, så må man tro om.

Alle spørgsmål bliver behændigt besvaret på en måde, som ikke bringer hestevæddeløbssportens situation og dermed problemer videre mod en løsning.

Ministeren henviser flere gange til KPMG-rapporten, der af bl.a. HFF er blevet karakteriseret som en gang markværk, der ikke kan bruges til noget som helst.

Men ikke desto mindre henviser Kulturminister Marianne Jelved fortsat til rapportens konklusioner i flere af sine svar.

Interessant er imidllertid svaret på spørgsmålet omkring antallet spilleboder i Danmark

Kan ministeren bekræfte, at Danske Spil har ca. 2500 indskudsboder i Danmark, men at det kun er muligt at foretage indskud på hestevæddeløbssporten på 200 af disse, og hvilke kommentarer giver det ministeren anledning til?

Svar:

Jeg har til besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra Danske Spil A/S, som har oplyst følgende:

”Danske Spil har ca. 3.400 forhandlere af liberaliserede spil og lotterispil. Danske Spil har ca. 220 forhandlere af Dantoto. Dantoto er et videnspil, og hestespillet sælger ikke sig selv. Det er nødvendigt, at forhandleren er meget engageret for at skabe en god Dantoto-omsætning.

Dantoto forsøgte i perioden 2001-2003 at øge forhandlernettet til ca. 400 Dantoto- forhandlere. Der blev i den forbindelse åbnet mange nye Dantoto-forhandlere, men desværre lukkede de fleste igen inden for en periode på under et år. Årsagen var primært manglende omsætning hos de nye forhandlere, men også at de nye forhandlere primært tog kunder fra de eksisterende forhandlere.

Det er Danske Spils umiddelbare vurdering, at et øget forhandlernet kun marginalt vil øge Dantotoomsætningen. Dette vil dog blive analyseret nærmere i forbindelse med den analyse, Danske Spil og HFF har igangsat”.

Det fremgår af svaret, at det er Danske Spils umiddelbare vurdering, at et øget forhandlernet kun marginalt vil øge DanToto-omsætningen!!

Jamen, kan det virkelig passe?

Og er det korrekt, så har hestevæddeløbssporten jo for alvor et stort problem!

Jeg tror, at problemet med de nye forhandlere har været, at de ofte ikke har kunnet finde plads til DanToto-maskinen, den er er ofte blevet sat til side og har ikke været synlig for kunderne, at der ofte er forskellige ekspedienter og at de ikke er blevet ordentligt sat ind i betjeningen af DanToto-maskinen.

Selvfølgelig er der udviklingsmuligheder for spil på heste i Danske Spils forhandlernet, men så skal hestespillet ske på Danske Spils terminaler og ikke på egne og mere komplicerede terminaler.

I forbindelse med svaret på dette spørgsmål vedlægger Ministeren en oversigt over udviklingen i DanToto siden Danske Spil overtog hestespillet i år 2000.

Det er interessant og ny læsning, for modsat RiksToto og ATG, der offentlig gør omsætningstal med mellerum, så er det lukket land hos Danske Spil/DanToto.

Men nu kommer tallene på bordet.

På  dette link kan du se oversigten over spil på heste i DanToto – opdelt efter spil til danske baner og udenlandske baner. Samtidig viser opstillingen hvor spillet er sket-  enten på en dansk bane, hos en DanTotoforhandler eller på internettet.

Klik her

Et andet bilag, der er en økonomisk opgørelse for 2013 i DanToto, viser at spil på heste gav et overskud før skat på 30.4 millioner kroner.

Klik her

Se alle spørgsmål og svar på dette link – de nyeste svar er fra spørgsmål 12 og frem – klik her