TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Kompromisser på Lunden

af | 5. apr 2019 | Nyheder

 Det Danske Travselskabs nye formand, Pål M. Tung, forklarer beslutningen om den meget omdiskutterede sandbane, der er en del af en større renoveringsprojekt på både Lunden og Skovbo.

Set udefra kom det som lidt af en overraskelse, at den meget omtalte sandbane på Lunden BLIVER etableret, selvom projektet – kaldet ”Sandgate” – ellers har været genstand for megen debat de sidste par uger.

Pål Morten Tung. Foto: Henrik Berg

Det har bl.a. været nævnt, at kun ganske få af Lundens trænere har planer om at benytte sandbanen, men iflg. travselskabets nye formand er den kun en lille del af et større projekt.

-Vi har på demokratisk vis vurderet om den tidligere bestyrelsesbeslutning omkring en opførelse af sandbanen kunne forsvares, siger Pål M. Tung.

-Det har vi i den nye bestyrelse nået frem til at det kan den,  HVIS sandbanen er en del af en større renoverings- og investeringsplan.

-Det er vi derfor i gang med at prioritere og vi vil inddrage repræsentanter fra både trænerforeningen og amatørforeningen samt hesteejerforeningen. På dette møde vil vi opnå det vigtige overblik over hvilke faciliteter og tiltag vi vil søsætte til gavn for både Skovbo banen og Charlottenlund travbane.

-Dette er jo et meget følelsesladet tema, som nok er mere et princip for nogen, men set fra bestyrelsens synsvinkel, giver det heller ingen mening KUN at etablere en sandbane. Det skal være en del af et større udviklingsprojekt for at gøre Lunden og for den sags skyld også Skovbo mere attraktiv både for trav, men også events, siger Pål M. Tung.

– Det er svært at ha’ en langsigtet plan når to fronter kæmper mod i hinanden, men der er enighed i bestyrelsen om, at fokus skal rettes mere langsigtet på at udvikle og forbedre Lunden, så det også fremover vil være attraktivt for alle at komme på banen.

-Et af de store spørgsmål i den sammenhæng har været: Hvilken status har Lunden i dag? I 2006, tror jeg det var, blev man tvunget til at flytte hestene væk fra Lunden, der kun skulle være raceway, men dén status blev senere ændret, så man igen måtte bruge banen til træning – og det er der, vi står i dag.

-Jeg tror de fleste aktive, der har gæstet Lunden, vil give mig ret i, at der er mange ting, som trænger til at blive forbedret, men det gælder også Skovbo, der helt sikkert også trænger til en kærlig hånd, selvom vi tidligere på ugen har fået ny belægning på banen og nyt sand på sandbanen.

-Hvad angår sandbanen på Lunden, er vi blevet lovet, at den ikke kommer til at koste mere end 150.000 kroner i nettopris og at den først påbegyndes efter Copenhagen Cup ,der skal også være penge til at påbegynde en visuel modernisering af stalde og staldområdet – både på Lunden og Skovbo.

Vi må løfte i flok
Pål M. Tung erkender, at der selvfølgelig er økonomiske begrænsninger for hvor mange forbedringer der reelt kan gennemføres her og nu, selvom Det Danske Travselskab de sidste to år har kunne fremvise et betydeligt overskud.

-Vi er nødt til at indgå nogle kompromisser, men tanken er også at afprøve folks lyst til at få det her til at lykkes, siger Pål M. Tung.

-Nogle ting er vi selvfølgelig nødt til at betale os fra, men hvor meget er vi selv villige til at gøre?

-Det Danske Travselskab er jo en frivillig forening og  der hvor jeg kommer fra, stiller folk altid op når der skal laves noget på fællesanlæg til glæde for alle brugere.

-Mange ting kan gøres for små midler og der er muligheder for at vi måske kan få sponsoreret f.eks. maling og træ osv, men hvor mange af de aktive er parate til at give en hånd med for at få det alle efterspørger?

-Det handler jo om hjælp til selvhjælp. Hvis vi skal nå længere end det vi har penge til, kræver det at vi er vilige til selv at gøre en indsats.

-Man kunne måske forestille sig nogle arbejdsweekender, hvor dem, som fysisk bruger faciliteterne på Lunden og Skovbo, stiller op, så det her er også en ”føler” for at se om medlemmerne har en vilje til at være med til at lave og forbedre det.

-Det handler igen om at løfte i flok.

-Hvis alle ”sætter sig på hegnet” er det en klar indikation af, at alle vil gerne have, men ingen vil give, og da kommer det aldrig til at gå, men hvis vi klarer at løfte i flok, giver det energi til at gå videre med andre projekter, slutter Pål M. Tung.