TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Ikke kun Kulturudvalget

af | 28. okt 2014 | Nyheder

Det er ikke kun Kulturudvalget, der er interesseret i at få belyst problemstillingerne om Hestevæddeløbssporten i relation til Kulturminsterens lovforslag. Også Udvalget for Landdistrikter og Øer, der har Hans Chr. Schmidt (V) som formand, har stillet flere spørgsmål og har indkaldt ministeren til Åbent Samråd den 4. november.

Udvalget for Landdistrikter og Øer har en interesse i, at der ikke træffes politiske afgørelser, der kan gå ud over beskæftigelsen i udkants-Danmark. Og det er jo lige nøjagtig konsekvensen af Marianne Jelveds Lovforslag L 23, der skal førstebehandles den 6. november.

Men forinden skal Kulturministeren i samråd, hvor hun skal svare ud fra følgende indkaldelse

Ministeren bedes med henvisning til Hestevæddeløbssportens (DTC, DG og EDH) høringssvar af 15/8-14 (ULØ, alm. del – bilag 186) til udkast til lov om ændring af bl.a. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb

a. redegøre for lovforslagets konsekvenser for landdistrikterne, samt hvilke overvejelser ministeren har gjort sig i den henseende

b. redegøre for status for udmøntning af Politisk stemmeaftale af 6/5-14 om idræt, afsnittet om økonomi, punkt 4 og 5, om undersøgelse af alternative finansieringsmuligheder for hestevæddeløbssporten, herunder tidsperspektivet af denne del af stemmeaftalen sammenholdt med den udmøntning af stemmeaftalen, som finder sted med ovennævnte lovforslag.

Hele indkaldelsen med links til relevante dokumenter kan ses på dette link – klik her

Det er muligt at overvære samrådet, der finder sted tirsdag den 4. november kl. 10.45 i værelse 2-133 på Christiansborg, men man kan også følget mødet live på Folketingets hjemmeside.

Hvis man ønsker personligt at overvære møde skal denne procedure følges:

Samrådet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendigt også for pressen. Tilmelding skal ske senest kl. 11 dagen inden, samrådet bliver afholdt. Se kontaktinformation i boksen til højre på siden, hvis du ønsker at tilmelde dig. (se link ovenfor)

Gæster udefra må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek.

Det er tilladt at optage lyd og billeder, hvis det kan ske uden at forstyrre samrådets afvikling i øvrigt.

Samrådet tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor det også kan findes efterfølgende under “TV fra Folketinget”. Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets tv-kanal.