TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Hvem skal styre dansk travsport?

af | 20. nov 2016 | Nyheder

Det var ikke helt tilfældigt, at Dansk Hestevæddeløb i fredags rundsendte en artikel, der redegjorde for en række forhold – især økonomiske inden for firmaet, der er et datterselskab af såvel Dansk Travsports Centralforbund som Dansk Galop. For i denne tid foregår der nemlig et spil om, hvem der fremover skal tegne dansk travsport.

Hvis man ser på vedtægterne i Dansk Travsports Centralforbund (DTC) så er det helt klart, at her har vi en organisation, der skal stå i spidsen for travsporten i Danmark.

Her står nemlig:

DTC er det samlende organ for travsporten samt tilknyttede organisationer.

DTC skal lede, samle, fremme og repræsentere den samlede travsport og avl i Danmark.

DTC skal som led heri udarbejde indstillinger til Danske Spil A/S vedr. afvikling af væddeløb og udarbejde indstillinger til Hestesportens Finansieringsfond om fordeling af penge til DTCs formål.

Men gennem de seneste år har DTC ikke levet op til sin formålsparagraf og har i stedet overladt meget af det arbejde, der står i vedtægterne til datterfirmaet, Dansk Hestevæddeløb.

Det kan man så undre sig over, og det er der også de travpolitikere, der har gjort.

Derfor kan man forvente  –  når den nye udvidede bestyrelse på 10 mand i Dansk Travsports Centralforbund i morgen eftermiddag mødes for at konstituere sig med en formand og samtidig have sit første rigtige møde –  at der vil blive taget hul på diskussionen om rollefordelingerne inden for dansk travsport.

Dansk Hestevæddeløb blev stiftet som et anpartsselskab i slutningen af 2013, og det var meningen, at firmaet skulle være et drifts- og marketingsselskab, der bl.a. skulle være med til at udvide sponsormarkedet, lave fællesindkøb, stå for den centrale regnskabsfunktion etc.

Imidlertid er Dansk Hestevæddeløb blevet så meget mere end det, der var intentionerne med oprettelsen af firmaet i 2013.

Det er populært sagt – Dansk Hestevæddeløb ApS, der kører med klatten i Dansk Travsport.

Det er Dansk Hestevæddeløb, der har ført de politiske forhandlinger på Christiansborg,

Det er Dansk Hestevæddeløb, der udadtil tegner dansk travsport.

Med andre ord – Dansk Travsports Centralforbund er blevet forvandlet til noget, der ligner det der var tanken med Dansk Hestevæddeløb.

Nemlig et administrationsselskab!

Dansk Travsports Centralforbund har i de senere år haft en utrolig svag bestyrelse og daglig administration, og hvor forbundets hovedopgaver slet ikke har ligget i tråd med det der er nævnt indledningsvis i denne artikel.

Dermed har bolden været spillet over på Dansk Hestevæddeløbs bane, hvor direktør Henrik Friis og formand Peter Rolin har søgt at spille den i mål  – bl.a. på Christiansborg.

Men det var bare ikke det, der var meningen med Dansk Hestevæddeløb ApS, og nu ser det ud til at travpolitikere rundt om i Danmark endelig vil træde i karakter, og forsøge at skabe et stærkt centralforbund, som der kan stå respekt om.

Et første skridt på denne vej er at finde den rigtige formandskandidat, og her vil Nykøbing F Travbane pege på Jørn Borch fra Fyens Væddeløbsbane som den mest kvalificerede.

Han har de rette politiske kontakter.

Han har senest vist rettidig omhu ved at få fremprovokeret en udtalelse fra Kulturminister Bertel Haarder, hvor Haarder bekræfter at HFF i 2017 vil understøtte samtlige baner med et driftstilskud, således der vil være løb på alle danske hestevæddeløbsbaner næste år.

Desuden har Jørn Borch stået i spidsen for en noget nær genrejsning af Fyens Væddeløbsbane, der var lukningstruet, og hvor såvel baneomsætning som sponsorindtægter har vist en stærk positiv udvikling siden han og en ny bestyrelse kom til.

Vil Jørn Borch også tage formandstjansen i Dansk Travsports Centralforbund, så har sporten i hvert fald en person, der har vist sine evner til at udvikle en slumrende bane til det modsatte.

I fredagens artikel gjorde Dansk Hestevæddeløb meget ud af at forklare, at de har skabt besparelser – og det er sikkert også helt rigtigt.

De overtog bl.a. Hestesportens Medier, og det er blevet skrinlagt – så alene der er der en besparelse!!

Ellers har HFF blot overført et samlet beløb til såvel DTC, Dansk Galop som Dansk Hestevæddeløb, der har været på niveau med, hvad det var til de to organisationer før Dansk Hestevæddeløb blev oprettet.

Dette beløb er i de sidste par år blevet beskåret i lighed med banernes driftstilskud.

Derudover har Dansk Hestevæddeløb hentet ekstraordinære tilskud fra HFF til at betale omkostninger, der er relateret til den politiske proces, og det er der vel ikke noget at sige til.

Selskabets egenkapital har været negativ, men den har HFF nu retableret.

Så lad nu driftsselskabet Dansk Hestevæddeløb ApS være det som, det er tænkt som .-og lad den sportslige organisation køre det politiske løb og fremover tegne Dansk Travsport – på samme måde som galopsporten naturligvis skal tegnes af Dansk Galop.