TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Hjælp din bane!

af | 14. jun 2014 | Nyheder

Banerne i Lunden og i Aalborg appellerer nu til alle travsportsinteresserede om at hjælpe med at finansiere byggerier på staldområdet.

På Lunden er man i gang med at omdanne Walther Kaiser Hansens gamle stald til en cafe samt til nye bade- og omklædningsfaciliteter, mens man i Aalborg har revet en gammel staldbygning fra banens start og ned og vil erstatte den med en ny.

De to baner opfordrer travsportsinteresserede til at sponsere et større elle mindre beløb.

Her er hvad Lunden skriver på dette hjemmeside:

Charlottenlund Travbane er i gang med etablering af Stald Caféen, til gavn for vores gæster og alle aktive, der er tilknyttet banen.
Med inspiration fra Aalborg Væddeløbsbane søger vi tilskud til Stald Cafe. Vi håber derfor, at DU også vil være med til at løfte i flok og støtte byggeriet med et bidrag.
Samtlige bidragsydere på kr. 500,- og derover vil blive præsenteret på en stor tavle til minde om vores fælles indsats. Tavlen bliver hængt op permanent i Stald Caféen, hvor bidrag vil blive klassificeret således;
Guld Kr. 500-5.000
Diamant kr. 5.001-15.000
Platin kr. 15.001+

Der kan overføres bidrag direkte til kontonr. 5018 – 1286365.

 Husk navn i indbetalingsfeltet og mærke ”Stald cafe”. Du kan naturligvis også vælge, at sende dit bidrag anonymt hvis dette skulle være ønsket.

www.travbanen.dk kan du løbende følgende ”Stald Cafe-barometeret”

I Aalborg-programmet har man indrykket en annonce, hvor teksten er således:

NKI Racing Arena Aalborg sætter endelig det længe ventede staldbyggeri i gang, til gavn både for vores gæster og alle de mange aktive, der er tilknyttet banen.

De nuværende faciliteter stammer fra banens åbning i 1954, og er kun sporadisk blevet renoveret, eller lappet sammen efter bedste evne. Faciliteterne er utidssvarende, faldefærdige og lever bestemt ikke op til nutidens krav om dyrevelfærd.

Vi har nu haft byggeprojektet i licitation. Prisen for 2 nye stalde med ialt 62 bokse samt 8 frostfrie vaskepladser vil beløbe sig til godt 4 mio.

Vi har søgt HHF om tilskud til byggeriet og det er allerede lykkes at rejse knap halvdelen af midlerne. Bestyrelsen vil også søge forskellige fonde, og har haft flere løsningsforslag i spil. Vi ønsker nemlig ikke at hæve staldafgiften og alle bidrag gør derfor en forskel, uanset størrelse.

Vi håber derfor, at DU også vil være med til at løfte i flok og støtte byggeriet med et bidrag.

Samtlige bidragsydere på kr. 500,- og derover vil blive præsenteret på en stor tavle til minde om vores fælles indsats. Tavlen bliver hængt op permanent i det nye staldbyggeri, hvor bidrag vil blive klassificeret således;

kr. 500 – 10.000 Bronze

kr. 10.000 – 50.000 Sølv

kr. 50.000+ Guld

Bidrag kan afleveres personligt hos Alette i sekretariat eller overføres direkte til kontonr. 7450 – 1322973. Husk navn, men du kan naturligvis også vælge at dit bidrag skal være anonymt og på vores hjemmeside www.aav.dk kan du løbende følgende vor ”Staldbarometer”