TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

HFF har lukket pengekassen

af | Nyheder

Selv om der fra politisk side på Christiansborg har været udtalt ønske om, at Hestesportens FinansieringsFond skulle bruge af fondens kapital til i en overgangsperiode at sikre den daglige drift på de lukningstruede væddeløbsbaner, så forbliver HFF-kassen lukket.Christiansborg_Slot

Med cirka 40 millioner kroner i egenkapital virker HFF som en stærk økonomisk faktor, der kunne være med til at skabe et åndehul for de lukningstruede baner så længe de politiske drøftelser omkring den samlede trav og galopsports fremtid ikke er afsluttet.

Den mulighed afviser HFF klart i et brev til Kulturminister Marianne Jelved.
Her står der bl.a.

De eneste midler, der findes i hestevæddeløbssporten i Danmark er HFF’s egenkapital, der ikke både kan anvendes til at frikøbe hestevæddeløbsspillet fra Danske Spil og til i en kort periode at friholde baner fra lukning på grund af de massive bortfald af driftsstøtte.

Fondens egenkapital er endvidere af likviditetsmæssige årsager nødvendig for sikring af tilførsel af midler til sporten, idet tildeling af midler fra Kulturministeriet tidligere, og formentlig i endnu højere grad fremover, har krævet et stærkt likviditetsberedskab.

Med de politisk besluttede ændringer af finansieringen af hestevæddeløb i Danmark er det ikke muligt at opretholde spil på heste i uændret omfang. Der er derfor også politisk truffet beslutning om gennemførelse af besparelser, der alene kan opfyldes ved nu at lukke nogle af de mindst benyttede baner.

Det er således usikkerheden om, hvor meget Hestevæddeløbssporten skal betale for at få totalisatorspillet tilbage, der er hovedårsagen til at HFF passer på sin egenkapital.

Desuden har Fonden også brug for likviditet, idet tilskuddene fra Kulturministeriet hidtil har været udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Omvendt så skulle man dog tro, at det ville være muligt at forhandle sig frem til en aftale om mellemfinansiering med en af landets store banker.

At situationen er alvorlig er hævet over al tvivl, og at konsekvenserne er meget mere alvorlige end de er forudsat i Lov 23, kunne vi påvise i går.

Det er ikke kun 15 millioner i år 2015 HFF beskæres, men mindst 19 millioner, 27 millioner i 2016, 35 millioner i 2017 og 43 millioner i 2018.

Det imod 15, 20, 25 og 30 millioner kroner i lovforslaget!

Og det er jo alvorligt nok i sig selv.

I dag er det sidste frist for politiske bemærkninger til lovforslaget, og i morgen ventes betænkningen skrevet, således at loven kan 2. behandles den 9. december og endelig vedtages den 11. december.

Sådan er køreplanen i hvert fald.

Men betyder det brev som HFF i fredags fremsendte til Kulturministeren, og som Kulturudvalget i går også indsendte som spørgsmål til ministeren, at der bliver en time-out?

Det kan jo ikke være rigtigt, at vore folkevalgte politikere ikke kan se urimeligheden i det, de er ved at beslutte.

Trav- og galopsporten bruger ikke tudekiks, men kæmper for ret og rimelighed til at drive en sportsgren under rimelige forhold – trav- og galopsport er en dansk kulturarv, der er forankret over hele landet.

Og sådan skal det blive ved med at være.