TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Hestesportens fjende nr 1!

af | 10. maj 2014 | Nyheder

Kulturminister Marianne Jelveds kendskab til de faktiske forhold omkring Hestesporten og dens historik har været uinteressant for hende i bestræbelserne for at skaffe penge til andre idrætsmæssige formål.

Hestesportens fjende nr 1. Kulturminister Marianne Jelved (R). Foto Nicolas Tobias Følsgaard

Hestesportens fjende nr 1. Kulturminister Marianne Jelved (R). Foto Nicolas Tobias Følsgaard

Marianne Jelved (R) må efter tirsdagens Idrætsforlig betragtes som Hestesportens fjende nummer 1 og det understreges yderligere i et interview i dagens udgave af Morgenavisen Jyllands-Posten, hvor hun bl.a. udtaler:

– Jeg kunne sige til mig selv, at 61.000 kroner årligt til hvert aktivt medlem i hestesporten i offentlig støtte er et helt urimeligt beløb, når hvert aktivt medlem i Idrætten modtager mellem 150- 170 kr. pr. medlem pr år.

Denne udtalelse viser med al tydelighed, at Marianne Jelved slet ikke er klar over den samfundsmæssige gevinst, der er ved at have Hestesporten – og at Marianne Jelved tilsyneladende totalt glemmer, at det var Folketingets politikere der i 2000 besluttede at Hestesportens levebrød – totalisatoren – skulle overgå til Danske Spil –  dengang Tipstjenesten –  fordi man ville holde konkurrencen fra det svenske V75-spil nede.

Det havde den pris, at Hestesporten skulle sikres et årligt beløb til drift – dengang fandt man ud af at beløbet skulle være 75 mio. kroner, men i øvrigt afhængig af de overskud som Danske Spil genererede.

Hestesporten er jo meget mere end hesteejere, opdrættere, trænere og administrationspersonale.

Der er masser af afledte jobs/arbejdspladser, der kan relateres til Hestesporten og som er med til at holde det danske samfund i gang.

Derfor er det nærmest en tarvelig sammenligning Marianne Jelved kommer med i udtalelsen.

Desværre er Marianne Jelved ikke alene om at misforstå problematikken omkring Hestesporten.

Som vi i går kunne fortælle, så mente Anni Mathiesen (V), at Hestesporten havde fået den aftale man ønskede i form af en nedtrapning af tilskuddet fra Tipsnøglen over fire år med 30 millioner kroner.

Intet er jo mere forkert.

Dansk Hestevæddeløb har flere gange været fremme med ønske om at få fem år på samme niveau til at finde en ny forretningsmodel.

Hestevæddeløbssporten i Danmark har været drevet for meget små midler i forhold til landene omkring os, men ikke desto mindre har man rent sportsligt været i stand til at frembringe trav- og galopheste, der kan klare sig i international konkurrence.

Trav- og galopløb i Danmark er en del af landets kulturarv.

Med tirsdagens Idrætsforlig er man godt i gang med at aflive Hestevæddeløbssporten i Danmark.