TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Har Jelved fået forkerte informationer?

af | 4. nov 2014 | Nyheder

På tirsdagens samråd havde Kulturminister Marianne Jelved svært ved at finde det rigtige svar, da Hans Chr. Schmidtspurgte ind til et møde den 26. marts i Kulturministeren, hvor Jørgen Kold, Videncenter for Landbrug havde deltaget i.

Talte man på mødet om hestesporten generelt eller om hestevæddeløbssporten?

Marianne Jelved fastholdt, at Jørgen Kold udelukkende var indkaldt for at kommentere den rapport om Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark, som var lavet i 2009.

– Der blev udelukkende talt om hestesporten bredt i Danmark og ikke specifikt omkring trav og galopsporten, sagde ministeren.

Men det er så en sandhed med modifikationer, for travservice er nemlig i besiddelse af den mødeindkaldelse som Jørgen Kold havde fået dagen før mødets afholdelse – og her fremgår tydeligt, at mødet først og fremmest drejede sig om hestevæddeløbssporten – trav og galop.

Her er dagsordenen, som Jørgen Kold modtog og som man drøftede på mødet i Kulturministeriet:

  1. Hvilken indvirken har Spil på hestevæddeløb på dansk hesteavl og hestehold?
  2. Hvad betyder det for hestehold og –avl i Danmark, at der er mulighed for hestevæddeløb i alle dele af landet?
  3. Hvordan ville det påvirke dansk hestehold og hesteavl, hvis mulighederne for hestevæddeløb i Danmark blev henholdsvis begrænset eller udvidet?
  4. Kan I sige noget om den samfundsmæssige nytteværdi af hestevæddeløbssporten?
  5. Hvor tæt forbundet er almindelig hesteavl og hestehold i Danmark med dansk hestevæddeløbssport?

Ovenstående dagsorden viser med al tydelighed, at det var hestevæddeløbssporten, der var på agendaen den pågældende dag – og ikke den generelle hestesport, som Marianne Jelved påstod i samrådet.

Endnu engang ser det ud til at embedsværket i Kulturministeriet har ageret som beskrevet i den nyligt udkomne bog – Mørkelygten!

moerkelygten