TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Forsinket julegave til danske travopdrættere

af | 14. jan 2019 | Nyheder

Når Dansk Travsports Centralforbund udsender afregninger for januar måned, vil der bl.a. være en præmie, som mange opdrættere måske ikke var opmærksom på de var berettiget til at modtage.

Har du indregistreret et travføl i G-årgangen hos DTC inden den 31.december 2018, så er du berettiget til at modtaget 2.000 kroner pr føl.

Det fremgår af betingelserne for Unghestesatsningen.

Her står om G-årgangen:

Ordningen gælder for heste, der er født i 2018 og optaget i Dansk Travsports Centralforbuds Fødselsregister for G-årgangen eller supplement til denne.

Regelsæt for udbetaling :

Der ydes en præmie på kr.2.000 til opdrætterne af heste i G-årgangen, hvis disse er registreret hos DTC senest 31.december 2018.

Udbetaling af præmien vil ske på afregningen for januar måned 2019.

Udover denne præmie vil der fortsat være en præmie til en ejer af en G-hest i h t betingelserne, der er som følger

Hvis en hest i 2020 som 2 års eller i 2021 som 3 års godkendes i prøveløb på en dansk bane og efterfølgende senest 31.december 2021 har gjort sine to første starter på en dansk bane, ydes et tilskud på kr. 10.000.

Tilskuddet på kr. 10.000 tilfalder den eller de personer, der er registreret som ejer/ejere ved hestens anden start.

DTC tager først på et senere tidspunkt til om der også for G-årgangen – som det er tilfældet med F-årgangen – skal laves en Præmiechance, man kan tilmelde sig til og dermed give afkald på de 10.000 kroner mod at få en større præmie i klassiske storløb.