TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Folketingspolitikere på afveje

af | 16. okt 2014 | Nyheder

HFFs formue kan ikke benyttes som buffer til at sikre den fortsatte drift af banerne i Billund og Nykøbing F med baggrund i den foreslåede lovændring, skriver tidl. folketingsmand og borgmester, Anders Poulsen (V) i et åbent brev til den socialdemokratiske Folketingsmand, Troels Ravn, desuden påpeger Anders Poulsen i et andet brev til en anden socialdemokrat, Flemming Møller Mortensen, at Hestevæddeløbssporten  selv tjener sit indskud.

talerstol

Svar til Troels Ravn (S).

Troels Ravns udtalelse til TVSyd d. 11/10-2014, referat i Travservice den 13/10-2014, begyndte så godt, – citat: ”Hvis Dansk trav og galop skal være en attraktiv samarbejdspartner for Norge og Sverige, så kan det ikke nytte noget, at vi har lukket to eller tre væddeløbebaner. Derfor må HFF understøtte med sin formue, imens forhandlinger om et fælles nordisk spilleselskab står på”- citat slut.

Men, men. Så henviser du til medafgiften på ca. 50 mio. kr. ved hestevæddeløbsspillets overdrag-else i 2000 til det 80% statsejede spilleselskab – citat: ”Når HFF har en betydelig formue, der kan være med til at sikre, at ingen væddeløbsbaner lukker i 2015, så syntes jeg, at Fonden skal komme med de nødvendige penge” – citat slut.

Det forholder sig imidlertid således, at den, som led i overdragelsesaftalen omhandlede medafgift, både er lovfæstet og formålsbestemt til renovering og drift af væddeløbsbanerne, udvikling af avlsarbejdet, forhøjelse af løbspræmierne og forbedring af uddannelse ( se Ole Stavads fremsæt-telse af L 269 den 5/4-2000, side 4, 3. afsnit).

Mener du, at man, uden f.eks. en tilsvarende erstatning, kan bryde en lovfæstet overdragelses-aftale, som brave politikere: Mogens Lykketoft og Ole Stavad, henholdsvis finansminister og skatteminister, har indgået. ??

Lov mig, at du får Justitsministeriets kronjuristers udtalelse om retsprincipperne derom, inden I gør noget galt. !! 

Bemærkning til Flemming Møller Mortensen (S), formand for Folketingets Kulturudvalg.

Flemming M. Mortensen udtaler den 11/10-2014 til TV MidtVest, at støttebeløbet til hestevædde-løbssporten skal ned. Men, men hestesporten får ikke støtte.  0 tilskud, husk det Flemming M.

Omsætningen fra hestespil udgør mellem 530 mio. kr. og 6oo mio. kr. pr. år og omsætningen genererer en udlodning fra Kulturministeriet til hestesporten på 95 – 98 mio. kr. pr. år. Dertil kommer, at hvis Tipstjenesten (nu Danske Spil) ikke havde overtaget hestespillet i 2000, så ville hestespillets omsætning være langt højere (se finansministerens redegørelse til statsrevisorerne i anledning af beretning nr. 06/02 om Dansk Tipstjeneste A/S 2/5-2003). Bestyrelsen for Dansk Tipstjeneste udtaler deri, citat: ” – – – – – – – Hvis hestesporten i 2000 havde haft held med, at få ind-ført det såkaldte lynspil Harry Boy i Danmark i et tæt samarbejde med svenske ATG, ville resultatet kunne ses i form af en betydelig faldende indtjening på især det lukrative Lotto-spil. Der ville i en sådan situation blive tale om tabt indtjening i størrelsesorden 3-cifret millionbeløb – hvert år” –citat slut. Altså hestesporten indtjener selv helt og fuldt, hvad den modtager fra Kulturministe-riet. 0 tilskud.

Men det I prøver med stemmeaftale og lovforslag medfører et job-tab på små 1.000 arbejdsplad-ser og tilsvarende negativ vækst i landdistrikterne. (se høringssvar fra landbrugets Viden-Center)

Lov mig, at du taler med Henrik Sass Larsen om den negative vækst og med Carsten Hansen om tilbagegangen i landdistrikternes arbejdspladser, inden I gør noget galt. !!

Venlig hilsen

Anders Poulsen.