TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Elliot-sagen: Hvem har egentlig udelukket Elliot??

af | 10. jun 2020 | Nyheder

Stutteri Disneys 4-årige Elliott, der i strid med DTCs dopingreglement var blevet behandlet som 3-åring med Tildren i december 2019, er foreløbig udelukket i min. 180 dage – det dobbelte, der ellers anført som minimum for denne forseelse i samme reglement.

Vi fik en henvendelse fra den sjællandske hesteejer og amatørkusk, Henrik Hartington, der bl.a. skrev

 Jeg undrer mig over hvad det er hesten har gjort ,siden den ikke må starte det næste halve år. Hesten og hesteejeren er uskyldig, men hvad med den ansvarlige træner som har hesten i sin varetægt. Kan han bare fortsætte uanfægtet uden at blive stillet til ansvar ?

Sidste del af spørgsmålet kan besvares med, at sagen nu behandles i Skandinavisk Doping Komite, og at deres afgørelse vil blive fulgt af DTC.

Det er den normale procedure.

For hestens vedkommende så er der sket en dom med omgående virkning.

DTC skriver på trav.dk bl.a. følgende:

Brugen af Tildren på heste yngre en 4 år er ifølge de gældende regler en forbudt behandling, hvorfor der i henhold til §38.10 nedlægges startforbud på Elliot i mindst 180 dage. Startforbuddet træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Imidlertid er der forskellige sanktioner med hensyn til udelukkelsesdomme af heste, der er nævnt i denne §38.10.

Her står:

Startforbud for hest indebærer forbud mod anmeldelse til løb og deltagelse i alle anerkendte løb i Danmark og udlandet. Startforbuddet nedlægges administrativt. For brud på DTCs Forbudsliste (A-listen) nedlægges startforbud for et bestemt tidsrum (minimum 180 dage, maksimalt livstid).

For brud på DTCs Karenstidsliste (B-listen), nedlægges startforbud for et bestemt tidsrum (minimum 90 dage).

Tildren er optaget på DTCs Karenstidsliste – B-listen – så det vil sige, at Elliot skulle mindst have 90 dages udelukkelse, men har altså fået det dobbelte!!

En henvendelse til Klaus Storm, DTC gav i første omgang det svar, at man (DTC) ikke vil kommentere på en igangværende sag.

Som svar på endnu en henvendelse skriver Klaus Storm imidlertid, at det ikke er DTC, der har valgt at stramme udelukkelsen til Elliot til 180 dage, men derimod Skandinavisk Doping Komité (SDK)

Klaus Storm bemærker også, at han ikke deltager i behandling af sager i SDK når der er danske heste eller danske personer involveret.

Vi tillader os dog, at undres over den afsluttende sætning om sagen på trav.dk

Der vil ske en indsamling af oplysninger i sagen, hvorefter den vil blive overgivet til behandling i Skandinavisk Doping Komité.

Hvordan og hvorfor har Skandinavisk Doping Komite haft mulighed for at udelukke Elliot ekstraordinært i 90 dage – altså i alt min. 180 dagen, når sagen ikke er overgivet til dem endnu??