TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Dopingprøver: Danmark i bund

af | 30. jan 2019 | Nyheder

Danmark er et af de lande, hvor der tager færrest dopingprøver inden for travsporten – det viser en opgørelse for 2018 som UET har lavet.

Det er en lidet flatterende plads i bunden som dansk travsport indtager, når det gælder antallet af udtagne dopingprøver i fjor.

Kun i østlande som Tjekkiet, Litauen, Estland, Serbien og Rusland blev der taget færre prøver end i Danmark!

I 2018 blev der udtaget 225 dopingprøver i dansk travsport – heraf var de 200 taget i forbindelse med løbsafviklingen, og resten – de 25 – var taget uden for løbsdage.

De 225 dopingprøver svarer til, at der er udtaget prøver i 12% af samtlige travløb i Danmark i 2018.

I 2017 stod det lidt bedre til, idet der her var udtaget i alt 293 prøver – svarende til 16% af de afviklede løb.

De danske dopingtal står i skærende kontrast til antallet af dopingprøver i vore nabolande.

I Tyskland, blev der således ud taget prøver, der svarer til 78% af løbene, Sverige 49%, Norge27% og Finland 24%.

Med de 12% prøver holder dansk travsport sig dog inden for den internationale aftale, der er lavet i UET, som siger, at der skal udtages dopingprøver i mindst 10% af løbene.

Der var ingen positive dopingprøver i Danmark i 2018, men det var der f.eks. på Malta, hvor man tog prøver i 82 af de 602 løb der blev afviklet, og fik 12 positive prøver.

I 2017 var der 5 positive prøver på Malta.

Frankrig er det land, hvor der tages flest dopingprøver – og de udtages i såvel løb, træning og prøveløb. I alt 16.845 prøver og der blev afviklet 11.183 løb, så det giver et indekstal på 151%.

39 af prøver var positive.

Også Italien er faktisk ret flinke til tage dopingprøver.

I 2018 blev der taget 9.961 prøver – de 23 var positive.

I UET-regi blev der i alt taget 54.115 prøver og af disse var 117 positive.

Det er 2 promille!