TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Det siger HFF

af | 13. dec 2014 | Nyheder

Også HFF har udsendt en pressemeddelelse omkring den beslutning som man sammen med sportens hovedorganisationer er kommet frem til, hvorefter alle baner kører i 2015.

HFF’s bestyrelse har drøftet situationen efter Kulturministerens fremsættelse Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste og hundevæddeløb og lov om fremme af dopingfri idræt samt Folketingets Kulturudvalgs betænkning af 10. december 2014 til loven.

Lovforslaget indebærer bl.a., at midlerne til fremme af hestevæddeløbssporten reduceres med kr. 16 mio. i 2015. Endvidere udtales i betænkningen bl.a.:

”Udvalget finder det afgørende, at den danske banestruktur bevares, indtil undersøgelsens resultater foreligger, og henstiller til HFF, at fonden bruger/stiller midler til rådighed frem til afklaringen af de eventuelle finansieringsmodeller, og således at alle eksisterende baner er indeholdt i de fremtidige overvejelser.”

Bestyrelsen har på denne baggrund besluttet, at:

  • Der i 2015 budgetteres med indtægter på kr. 77½ mio. (hvilket er 19 mio. kr. mindre end i 2014).
  • De i forhold til 2014 reducerede indtægter på i alt kr. 19 mio. medfører reduktion i driftsbudgettet på i alt kr. 12 mio.
  • Derved reduceres fondens egenkapital med kr. 7 mio., som tilføres hestevæddeløbssporten. Dette beløb fragår i Fondens egenkapital der ultimo 2014 udgør 41 mio. kr.
  • Dette indebærer at eksisterende baner initialt i 2015 bevares.

Bestyrelsen har samtidig i enighed med sportens repræsentanter besluttet, at – såfremt der ikke i løbet af 2. kvartal 2015 fra politisk side sikres midler til opretholdelse af banestrukturen fra tidspunktet, hvor Danske Spil og HFF fremlægger rapport om alternative finansieringsmodeller – vil tilskud til drift mv. af 2-4 baner, ophøre.

Anvendelsen af HFF’s egenkapital til formålet skal således ses i tillid til de politiske udmeldinger om en positiv afklaring af en fremtidig finansieringsmodel.