TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Det ser sort ud

af | 6. nov 2014 | Nyheder

Alle aftalepartnere, der er med i den stemmeaftale som ligger til grund for Kulturministerens lovforslag L23, bakkede op omkring lovforslaget ved førstebehandlingen.Christiansborg_Slot

Det er sort ud for dansk trav- og galopsport.

Man kan ikke drage anden konklusion efter førstebehandlingen af lovforslaget L23, der fra 2015 vil beskære HFFs budget med 15 millioner kroner til cirka 82 millioner kroner.

Samtlige partier, der er med i stemmeaftalen, bakkede op om Lovforslaget.

Udover idrætsordførerne (eller deres substittuer) havde Orla Hav (S) et indlæg, hvor han beskrev hestesportens historik og relation til Danske Spil på glimrende vis, ligesom Hans Chr Schmidt (V) spurgte ind til tankerne omkring muligheden for at hestesporten etablerer eget spilleselskab i samarbejde med vore nabolande.

I den forbindelse gav Kulturministeren udtryk for, at hun gerne ville medvirke til at denne proces ville ske så hurtigt som muligt.

Anni Mathiesen (V) spurgte om HFF måtte bruge af sin kapital, der pt. er på cirka 40 millioner kroner og hertil svarede Kulturministeren, at det alene var HFFs bestyrelse der disponerede over fondens midler, men at hun mente at en kassebeholdning på mellem 1 mio. – 3. mio kroner ville være passende!