TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Dagen derpå

af | 7. nov 2014 | Nyheder

?Demonstrationen gennemført – 1. behandling af Lov23 overstået – nu er det dagen derpå.

Foto Mads Hjortsballe

Foto Mads Hjortsballe

Demonstrationen fik den store opmærksomhed, som man kunne håbe. Både skrevne og æterbårne medier var til stede på Slotspladsen og flere Folketingspolitikere kom ud for at tale med trav-og galopfolket

– Det skylder vi, når folk møder op for at gøre os opmærksom på deres problemer, sagde Jakob Engel-Schmidt fra Venstre.

Og Engel-Schmidt blev orienteret om hestevæddeløbssportens problemer.

Så meget, at han bagefter gik op på sit kontor og fremsendte to spørgsmål til Kulturministeren, der lyder:

Spørgsmål 17

Er ministeren enig med Videncentret for Landbrug i, at når de ændrede økonomiske rammevilkår for hestesporten i lovforslaget er fuldt indfaset, vil det koste Danmark op imod 850 arbejdspladser?

Spørgsmål 18

Hvordan vil ministeren sikre, at dansk hestevæddeløb til stadighed vil være en attraktiv partner for de andre nordiske heste-spilleselskaber, når der i lovforslaget på fire år fjernes 1/3 af det økonomiske grundlag for hestevæddeløbssporten i Danmark.

I debatten i Folketingssalen var problematikken omkring udsigten til at lovforslaget kan koste samfundet 850 arbejdspladser stort set ikke et tema.

Jeg tror, at det faktum at HFF har en egenkapital på lige under 40 millioner kroner gør, at såvel Kulturministeren som Kulturudvalgets medlemmer mener, at i første omgang skal disse penge bruges til at sikre den fortsatte drift af alle baner.

Men de 40 millioner rækker ikke til hele den tidsramme som Kulturministeren opererer med – Ministeren mener nemlig, at det først er efter 2018, at Hestevæddeløbssporten skal kunne indgå i et tæt nordisk samarbejde på spilområdet.

Derfor er Engel-Schmidts andet spørgsmål særdeles relevant.

For HFFs kassebeholdning kan kun holde trav- og galopsporten oppe på samme økonomiske niveau som nu i et par år.

Derefter er kassen næsten tom, og så bliver respiratoren slukket for dansk hestevæddeløbssport.

Er vi så en attraktiv forretningspartner for nogen som helst, hvis vi har en sport, der er på vågeblus?

Jeg tror ikke, at der ændres i Lov23, men der kan i lovens betænkning indføjes, at spil på heste hurtigst muligt kan frigøres fra Danske Spil.

Det synes der at være interesse for at gennemføre fra flere partier.

Men har de samme partier så også tænkt på, at de nu slipper den konkurrent ind på markedet, som de bekæmpede tilbage i 1999/2000.

Dengang så man indførslen af V75 som den store stygge ulv.

Derfor kom spil på heste ind under Danske Spil og Hestevæddeløbssporten blev lovet et årligt millionbeløb som kompensation.

Vil man nu – for 30 millioner kroner – slippe konkurrenten (V75 og andre store puljespil) ind, der måske kan tage en god luns af Lottos markedsandel?

Det virker ikke på mig som en forretningsmæssig klog disposition, men jeg er jo heller ikke Politiker!