• Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • Elitauction2023 600x110px (002)
  • Derby25
  • Jackpotbet
  • Michaelturn 600x110px
  • Enssnapshot 600x110px

På Biddet – Xtra 14.06.18

Et referat fra en generalforsamling dukker uventet op – og det skal naturligvis bemærkes.

Jeg har dækket dansk trav og galopsport i snart 50 år – nogen vil sige, det er for længe – andre ikke.

Men for første gang nogensinde har jeg modtaget et referat fra en generalforsamling i DTC få dage efter mødet er afholdt.

Det er bemærkelsesværdigt!

Af referatet fra det historiske møde – historisk fordi det kun varede 51 minutter – fremgår det , at Jydsk Væddeløbsbane ikke fandt det betimeligt at være repræsenteret.

Der var heller ingen repræsentanter fra Sammenslutningen af Danske Travhesteejere (SDT) samt Dansk Pony Væddeløbs Forbund.

Så tre medlemmer af Dansk Travsports Centralforbund fandt altså ikke generalforsamlingen så vigtig, at man sendte repræsentanter til mødet.

Det må give stof til eftertanke i baglandet!!!

Fra referatet noterer vi ..

At DTC havde et overskud på 606.028 kroner i 2017 og nu har en egenkapital på 3.2 millioner kroner!

At det samlede honorar til bestyrelsen udgør 180.000 kroner fordelt med 60.000 kroner til formanden, 30.000 kroner til næstformanden og 10.000 kroner til menige bestyrelsesmedlemmer.

At det indkomne forslag fra Bornholm om ændret stemmefordeling blev trukket af forslagsstilleren.

At Bornholm under eventuelt klagede over, at man ikke længere måtte sætte et sponsorlogo på forsiden af baneprogrammet!

Desuden blev der – ifølge referatet – spurgt ind til et forslag om at booste præmierne i de klassiske løb fra The Jackpot Club, om arbejdet med rekruttering, etablering af en godkendt uddannelse (hov – den tror jeg også man arbejdede på for 10-15 år siden), støtte til arbejdet på banerne med pony og travskoler samt problemstillingen med manglen på løbsheste og nye hesteejere!

Vi noterer, at den allerstørste udfordring dansk travsport har – nemlig manglen på heste og hesteejere omtales under eventuelt – og sidst på mødet!

Men de var jo også kun samlet i 51 minutter, så hvad kan man nå der – og inden frokosten, der ventede!!

På Biddet – 14.06.18

Om svensk/norsk dominans i USA og en hemmelig dansk forening, der nu nedlægges.

Svenske trænere har i snart mange år været dominerende inden for amerikansk travsport, og med de investeringer på amerikanske ungheste-auktioner, der er gjort af svenske hesteejere inden for de sidste par år, så vil de svenske træneres dominans i de store klassiske stakes-løb fremover blive total.

Alene det faktum, at når The Meadowlands lørdag formiddag, lokal tid afvikler syv babyraces for travere (der er også for pacere, men dem ser vi bort fra her) så er der i alt tilmeldt 49 2-åringer – de 38 er trænet af svenskere eller nordmænd!

Løbene på lørdag er opdelt i hhv. hoppe og hingste-løb, og hos hopperne er 20 ud af de 28 anmeldte svensktrænede, mens den svenske dominans er endnu mere udtalt i hingste-løbene, hvor 18 ud af 21 er svensktrænede.

Marcus Melander, der er nevø til Stefan ”Tarzan” Melander har fået en forrygende start på sin trænervirksomhed i USA, og på lørdag er han sammen med Åke Svanstedt, den træner, der sender flest trav-babies ud, nemlig 11 hver, fordelt med fem hopper og seks hingste – og pudsigt samme fordeling til såvel Melander som Svanstedt

Jimmy Takter har anmeldt syv 2 trav-babies, Trond Smedshammer fire (han er nordmand, men alligevel) Nancy Johansson tre,  og Lucas Wallin og Jonas Czernyson, hver en.

Senere på dagen skal Jimmy Takter køre alle tiders dyreste åring, Tactical Landing i en Qualifier.

Tactical Landing, der er helbroder til Mission Brief, blev som åring solgt for 850.000 dollars til et konsortium.

I fjor var den i træning hos Bob Stewart i Lexington, hvor den startede to gange uden at gøre større væsen af sig. I en Qualifier viste den dog 1.12.1 som vinder.

For nylig fik Jimmy Takter Tactical Landing i træning, og i forrige uge testede han den på The Meadowlands, hvor den nærmest fløj banen rundt.

På lørdag bliver dens optræden på The Meadowlands mere officiel, når den starter i 12. Qualifier på dagen.

Og mere om den svenske dominans.

I ugens The Road to The Hambletonian er syv af de ti rangerede heste trænet af svenskere!!

Jimmy Takter træner tre af dem, kun 25-årige Marcus Melander har ansvaret for to, mens Åke Svanstedt og Steffan Lind hver træner en enkelt.

Listen toppes fortsat af Marcus Melanders Fourth Dimension, der ejes af Stall Courant, og som endnu ikke har startet i år.

Kender du Sammenslutningen af Danske Travhesteejerforeninger?

Det var en gang en markant stemme i dansk travpolitik, men akkurat som så meget andet er også denne forening synet hen og vil nu blive opløst!

Det var fremsynede mænd som Peder Bødker og Erling Rügge samt et par stykke mere, der for små 30 år siden tog initiativet til at stifte denne forening, der skulle være et fælles talerør på danske travhesteejere.

Man udgav medlemsblad og kæmpede en hård kamp for at blive optaget i Dansk Travsports Centralforbund, der på det tidspunkt udelukkende var en eksklusiv forening for væddeløbsbanerne.

Kampen blev vundet, og udover Hesteejerforeningen så blev også amatørernes Forenede Danske Travamatører, Opdrætterforeningen og senere såvel trænerforening, pony samt monté-forening og på et tidspunkt var Greyhound Sport Danmark også medlem.

Man skulle tro, at danske travhesteejere ville stå last og brast og støtte op om deres fælles sager – den vigtigste af dem – nemlig at få kanaliseret så mange penge til væddeløbspræmier som muligt, men det er slet ikke sket, og i flere år har Sammenslutningen af Danske Travhesteejerforeninger sovet tornerosesøvn.

Men der kommer ingen prins og vækker foreningen, for den afgår ved døden i løbet af i år.

Anderledes er det i Sverige, hvor foreningen Travhästägerne, der har 23 underklubber som medlemmer, markerer sig kraftigt – især efter de har ansat debattøren Linn Andersson som sekretariatschef.

Man har opstillet en række mål for svenske ejere af travheste, såsom:

Afskaffelse af betaling for gæsteboks.

Afskaffelse af gebyr for ejerregistrering.

Startpengene skal øges fra 500 kroner til 1.000 kroner

En generel forhøjelse af præmiebudgettet

Har vi herhjemme nogle lignende publicerede (kendte) mål for dansk travsport?

Måske blev de fremlagt på den 51 minutter lange generalforsamling i fredag i Dansk Travsports Centralforbund?

Her blev Bornholms forslag om ændret stemmefordeling i øvrigt ikke behandlet, da DTC vist vil overse sine vedtægter og justere dem i 2019.

Vil du i øvrigt se mere om den svenske hesteejerforening så er her link til deres hjemmeside – klik her

På Biddet 13.06.18

Om måske verdens hurtigste generalforsamling i et travforbund og meget andet

Resten af året vil Norge fortsat kun spille med til de løbsdage, hvor der ikke samtidigt køres løb på norske baner.

Undtaget herfra er dog danske galopløb.

Det var to norske spillere sikkert glade for tirsdag aften, hvor de var ene om at finde den rigtige kombination i V5-spillet på Jydsk Væddeløbsbane. De vandt hver små 50.000 kroner.

Hidtil har det ikke været muligt at spille fra en dansk væddeløbsbane, hvor der var løbsdag, og til svenske og norske løb.

Kun hvis den danske bane havde en PitStop og aftale med Danske Spil kunne man gøre det.

Nu er Dansk Hestevæddeløb imidlertid ved at have en teknisk løsning klar, og inden for de nærmeste uger kan du spille til svenske eller norske løb, når du er på dansk væddeløbsbane, der har løb.

I fredags havde Dansk Travsports Centralforbund ordinær generalforsamling.

Vi har erfaret, at der blev sat ny uofficiel rekord for generalforsamlinger i forbundets regi med 51 minutter!!

Ja, de vigtige ting har de sikkert styr på i Forbundet, så hvorfor bruge tid til at drøfte dem på en generalforsamling!

En af de ting som opdrættere og hesteejere har drøftet inden for den sidste månedstid – bl.a. på facebook – er hvordan vi atter kan skabe fremgang i dansk travsport.

Der synes – blandt debattørerne  – at være bred enighed om, at en førstepræmie i Dansk Trav Derby på 1 million kroner vil kunne være med til at skabe interesse for dansk travopdræt – både blandt købere, men også blandt opdrættere, der har flaget deres hopper ud til Sverige.

For Familien Mønster blev deltagelse i søndagens løb på Bjerke en halv-dyr affære.

Både Knud og Michelle fik bøder på hver 3.000 kroner for deres drivning af hhv. Repay Merci og Brixton.

En ny norsk hjemmeside med nyheder om norsk travsport har set dagens lys – den hedder  www.trav365.no

Mens vi herhjemme har gået og sukket efter regnen, så kom den til overflod i tirsdags i Frankrig.

Træningscentret Grosbois uden for Paris blev hårdt ramt og store områder stod under vand. Det lykkedes dog banepersonalet at få klargjort de træningsbaner, så hvis ellers heste og kuske kunne forcere vejene op til banerne, var det muligt at træne.

Sådan så der ud på Grosbois tirsdag. Foto Anders Lindqvist

Og nu til noget helt, helt andet.

Var forleden til en fødselsdag, hvor der blev budt på et utraditionelt indslag – nemlig en festtegner.

Det vakte stor moro og kan anbefales – se tegneren Sune Watts hjemmeside – klik her

 

På Biddet – 12.06.18

En kedelig udvikling i toto-spillet

Da vi for en måned siden afviklede Copenhagen Cup på Charlottenlund Travbane dykkede den totale omsætning med over 5 millioner kroner i forhold til i fjor.

I søndags, hvor Bjerke Travbane afvikles Oslo Grand Prix, faldt den samlede omsætning på dagen med ikke mindre end 14 millioner kroner!

Kun Solvalla kan bryste sig af fremgang i sit Elitlopp-meeting, men en god del af den fremgang skyldes helt sikkert at franske PMU for første gang spillede direkte ind i Vinder/Plads puljerne på Solvalla.

Til Copenhagen Cup-dagen var det i høj grad udlandet der svigtede og spillede for cirka 4,5 millioner kroner mindre til løbene end året før, men også den danske omsætning var svagere.

Den udenlandske omsætning faldt med omkring 14%, mens den danske omsætning droppede med 10,5%,

I Norge var det ikke blot den udenlandske omsætning, der skuffede i søndags.

I en interview med Rikstotos direktør, Harald Dørum i Trav og Galopp Nytt fremgår det, at alene i V75-spillet droppede den udenlandske omsætning med over 6 millioner kroner i søndags!

Men også nordmændene svigtede spillet til søndagens løb på Bjerke ved kun at omsætte for lige over 15 millioner i samtlige spilleformer – mod 18.2 millioner kroner i 2017!

Herhjemme har den danske omsætning det heller ikke for godt.

En opgørelse over omsætningsudviklingen i maj måned, som Dansk Hestevæddeløb har lavet, viser en tilbagegang i omsætningen i den danske andel af spillet til danske baner – det vil altså sige alt spil fra DanToto/Danske Spil samt baneomsætning, er faldet med 9% i forhold til maj måned 2017. Banespillet viser dog en lille fremgang på 1%.

Renser vi tallene for Copenhagen Cup-dagen, er der dog tale om en fremgang i den samlede danske omsætning på 4%, mens alene baneomsætningerne udviser en fremgang på 8%.

Også den udenlandske omsætning til danske løb er positiv, – når man tager Copenhagen Cup-dagen bort.

Uden Copenhagen Cup er der en fremgang på 18%, men i år afvikles der heller ikke løb på nogle danske baner uden der er tilspil fra udlandet.

Sådan var det ikke i fjor.

Det samlede spil til danske baner fra udlandet i maj var på 39.4 millioner kroner, men vi selv spillede for 12,9 millioner kroner til vore egne løb.

I snit har der været 8 heste til start i hvert løb i maj måned.

Det er nok her hovedårsagen til tendensen i omsætningstallene ligger.

Vi mangler heste i løbene, og vi kommer til at mangle endnu flere.

Løsningen!

Færre løbsdage med færre løb – helt enkelt.

Gad vide om de diskuterede den problematik på den ordinære generalforsamling i Dansk Travsports Centralforbund i fredags?

På Biddet 07.06.18

Flere mennesker til galopløb i Stockholm end til Elitloppet!

Sverige fejrede deres nationaldag i går og gjorde det bl.a. med et stort arrangement på området Gärdet i Stockholm.

Nationaldagsgaloppen bliver arrangementet kaldt, og det var i år sjette gang det blev afviklet.

Tal om succes!

Der kommer op mod 50.000 tilskuere til disse galopløb hvert år – til årets største travløb i Sverige, Elitloppet på Solvalla cirka det halve.

Nu kan de to arrangementer retfærdigvis ikke holdes op mod hinanden, for hvor Nationaldagsgaloppen har præg af en stor familiedag med væddeløb, konkurrencer og underholdning af kendte kunstnere er Elitloppsdagen jo et sportsligt arrangement, der især tiltaler travsportsentusiaster.

Men der er alligevel noget at lære fra denne galopdag i Stockholm, for det viser jo, at det er muligt at få folk til at komme til væddeløb, når blot indpakningen er anderledes end blot hestevæddeløb.

Fra Gärdet. Foto Kanal 75

Trav eller galop-bacillen skal sås, og det er sådant et arrangement perfekt til.

Det skal dog samtidig følges op med gratis invitationer til kommende løbsdage – evt. med rabatkuponer til banens restauranter.

Kunne vi forestille os noget lignende som Nationaldagsgaloppen i Danmark?

Vi har vist ikke samme muligheder for et arrangement på en stor plads som Gärdet, men man kunne jo f.eks. bruge det hollandske ”street-race”, hvor hestene dyster parvis mod hinanden på f.eks. Strøget i København, hvor der er anlagt en midlertidig grusbane.

Ellers hvorfor ikke lave ”strandvæddeløb” på en af de store jyske strande. Det er utroligt populært i såvel Tyskland og ikke mindst i Frankrig.

Nu vil nordjyderne med det samme sige: Jamen, vi har da både Aså and Pandrup-løbene.

Rigtigt – og de fortjener en større opbakning fra Trav og Galop-Danmark end det nu er tilfældet.

Men de to arrangementer udelukker ikke andre.

I øvrigt er Aså and Pandrup vel en reminiscens fra en svunden tid, hvor der blev afviklet travløb i forbindelse med dyrskuerne rundt omkring.

Det koster selvfølgelig at arrangere hestevæddeløb uden for de permanente baner, men som led i en byfest, kulturfest eller festival burde det være muligt at få økonomien på plads.

I øvrigt var det sådan de første trav- og galopløb blev afviklet i Billund i slutningen af 1960-erne, hvor Bjarne Pedersen lavede Hestival, der var en kombineret salgsdag og løbsdag med flere tusinde besøgende på det areal, hvor Billund Trav senere kom til at ligge.

På Biddet – 04.06.18

De løb solen sort i Billund – og spillet fulgte med. Skulle der have været omstart i såvel Travkongen som i Sprintermesteren? – Om sporten i øvrigt samt The Jackpot Club og Fast Track TV

Der var lagt op til en stor løbsdag på Billund Trav, og vi blev ikke skuffede!

Tsunami Diamant med Robin Bakker vandt som ventet Sprintermesteren og gjorde det på en facon, der indikerer, at det er en hest, der ender i Europa-eliten.

Den er virkelig lækker at se på, og synes at have de helt rigtige kvaliteter til at blive en tophest.

Også Sprintermesterens nummer to, Flying Fortuna med Christoffer Eriksson havde ære af sin indsats.

Hvis nu startsporene havde været byttet om, så Flying Fortuna havde haft inderbane – hvordan havde løbet så udviklet sig?

På tredjepladsen overraskede Raket Brodde med Mads Hvid Nielsen mig virkelig,

Jeg havde ikke set, at den skulle kunne begå sig i dette selskab, men den hængte bedst med af resten og satte ny rekord 1.13.1.

Jan Dahlgaards norske Quality Fighter blev nummer fire og først på femtepladsen kom en dansk hest, Close to Heaven med Birger Jørgensen.

Ja, vore gode danske 4-åringer har det som regel svært i Sprintermesteren, som nok kommer for tidligt  på sæsonen for mange.

Men skulle der ikke have været omstart i Sprintermesteren?

Come on Hugo med Bent Svendsen slog nogle slag ud i banen under fremkørslen og forhindrede dermed Chelsea med Kent Friborg i at komme frem til vingen.

Det ses tydeligt på Fast Track-videoen, hvor man med succes havde fastgjort et ”Go Pro-camera” på startvognens vinger.

Også i Travkongen var der tale om en tvivlsom start.

Flemming Jensen med Punk punkterede og Flemming råbte til Starteren i startvognen, men uden held.

Starten gik – og Punk var ude af løbet.

For anden gang vandtes Travkongen af Tycoon Conway Hall med Steen Juul, og hesten var virkelig herlig at skue.

Vi håber med ejer Morten Staal og træner Steen Juul, at de hovproblemer Tycoon Conway Hall har haft, er overstået – Tycoon har fortsat meget at hente på væddeløbsbanerne!

Covini med unikt hattrick

Også i andre løb blev der vist fin form.

Michael Larsens røde Prince of Persia var lige så god som vi havde forventet, og sejrede meget sikkert i 1.12.7a/1900 m og Covini med Nicolaj Andersen fortsætter sin fine udvikling, der gerne skulle kulminere den sidste lørdag i august i Dansk Hoppe Derby.

Kan Covini vinde den dag, vil det være ensbetydende med en unik Tripple, idet såvel hendes moder som mormoder har vundet Dansk Hoppe Derby!!

Og så viste Dontpaytheferryman med Birger Jørgensen sig endelig fra sin bedste side.

Nu levede han op til de forventningerne man fik til ham sidste år, og sejren blev hjemført i ny banerekord 1.13.5a/1900 m.

Darwin Ice med Bent Svendsen var en positiv overraskelse på andenpladsen.

Svendsen fyrede fra start og var tæt på at nå forbi Færgemanden i første sving, men krøb så ned i ryg og det gav en andenplads.

Jensen-double

Der er ikke noget at sige til, at Flemming Jensen har store forhåbninger til Beyblade.

Denne Trophy Catch-søn leverede en meget fin præstation, da den sejrede let i 1.12.4a/1900 m – og med en startpræmiesum på en kvart million rækker dens formåen et stykke vej.

At Flemming Jensen fik lov til at beholde sejren med Thai Highway, kom bag på mig. Jensen gik meget sent ud ved dommertårnet, hvor Birger Jørgensen var på vej frem ude i andet spor med den tyske Glaedar.

Flemming Jensen fik 400 kroner i bøde ”for at gå for sent med” – så noget var der jo galt, og Glaedar var tættest på Thai Highway over mål!

The Jackpot Club

Spilleklubben, The Jackpot Club satte sit præg på løbsdagen – ikke alene ved sit store sponsorat på 100.500 kroner, men også ved at omkring 100 medlemmer var på plads i restaurationen, iklædt klubbens poloshirts ligesom bordene var dækket med duge påført The Jackpot Club logoet.

Klubben sørgede også for at baneomsætningen steg med omkring 20% i forhold til samme dag i fjor og landede på 356.000 kroner ud af den samlede omsætning på 1.2 millioner kroner.

Jo – trods nogle skønhedspletter så var det en fin dag på Billund Trav.

Fast Track

Og til slut – ideen med at have et studie til Fast Track-udsendelserne er skudt helt over målet.

Det er unødvendigt snak – tror de fleste hellere vil se opvarmnnger – og så havde man jo i øvrigt tre andre journalister i gang på banen!

Brug hellere budgettet – når det nu er lagt  – til et ekstra kamera!

På Fast Track gør man gør så meget ud af at lave V4 og V5-forslag, men så snart disse spilleformer er i gang slipper man dem  – næsten.

Bevares, der kommer et pip om værdien, hvis det huskes, men hvorfor ikke et skilt med V4/V5-værdi efter hver afdeling – og samt de evt. værdier for næste afdeling.

Disse informationer kan være med til at øge spændingen og spillelysten!!

Og det er vel dybest set det essentielle formål ved at have en TV-kanal!!

 

 På biddet 01.06.18

Mammen skabte debat – Tilbage til V6-tiden og så har vi glemt hvorfor vi kører travløb.

I et indlæg til Talerstolen fra hesteejeren Rene Mammen tog han fat om problemet om mangel på heste i løbene i Danmark. (se indlægget på dette link – klik her

Mammen håbede på at hans indlæg ville skabe debat – og det har det så sandelig også gjort på Facebook i gruppen travsport.

Flere problemstillinger er vendt i indlæggene, men det generelle billede i debatten har været, at der skal gøres noget for at stimulere opdrætterne.

Ikke overraskende har Bo Jondahl været bannerfører her med sit forslag om ens opdrætterpræmier for hingste som for hopper samt en fast procentsats for præmier vundet i udlandet.

Men også præmierne i vore klassiske løb skal hæves foreslås.

Der skal minimum være 1 million kroner i førstepræmie i Dansk Trav Derby – Træner Kenneth Nielsen foreslår denne løsning

Vi skal egentlig bare erkende at der findes to slags hesteejere.
Dem der går efter drømmen om klassiske løb og store præmier og derfor investerer i ungheste.
Og dem der køber startheste til glædelig brug i almindelige løb.
Sæt præmierne gevaldigt op i de klassiske løb f.eks. 1 million til derbyvinderen osv.
Og kør med gode præmier i liga løb samt normalt niveau i almindelige løb.
Det vil gavne hele fødekæden og skaffe flere heste til sporten.

Men hvordan man lige skaffer midlerne til at hæve præmiesummerne i de klassiske løb væsentligt- det er et åbent spørgsmål endnu.

Prøv at se på startlisterne til løbene i Billund på søndag, hvor The Jackpot Club har sponseret rammeløbene, så mange har en førstepræmie på 23.500 kroner.

Det har virkelig samlet flotte felter, og der kan ventes en meget fin sportslig dag.

Søndagens Billund-program får mig til at tænke tilbage på V6-tiden i 1984-85, hvor dansk travsport virkelig fik et sportslig løft med V6-løbene, der på skift blev afviklet på de forskellige baner og hvor førstepræmien i de indledende afdelinger var på 20.000 kroner og i finalen på 30-40.000 kroner.

Desuden var der transporttilskud.

Nu blev V6-spillet dengang ingen løftestang, men var det ikke værd at overveje et nyt forsøg i 2019?

Vi har i dag en Travliga, som ikke er bundet op til nogen spilleform og som derfor kun kan interessere hesteejere og trænere.

For alle andre er Liga-løb principielt ligegyldigt.

Men hvis man nu lavede en V5 eller en V6-liga – som var bundet op til det vi kunne kalde et ”dansk landsspil”, så kunne vi ikke alene booste omsætningerne på disse løbsdage i weekenden, men også øge interessen for travsporten.

Men travsporten drejer sig ikke kun om spil.

Det er jo rent faktisk hastighedsprøver, der afvikles, og fra hvert løb bliver hestenes præstationer vurderet ud fra den gennemsnitlige kilometertid, den har præsteret.

Desværre er det et punkt dansk travsport i den grad har forsømt at tage vare på.

Vi burde selvfølgelig for længst have haft elektronisk/automatisk tidtagning på alle baner, og rekordlister – det være sig danske såvel som banerekorder, der burde være behørigt registrerede og offentlig tilgængelige.

På landets national-arena, Charlottenlund Travbane er punktet, Banerekorder ikke opdateret siden 2016!!!!!

Flere andre baner har styr på det og Jydsk Væddeløbsbanes information i den retning synes jeg er klart bedst.

På Biddet – 24.05.18

Houston – we have a problem! – Og det er stort!

Studerede træningslisterne for trænerne på Charlottenlund Travbane, og det er læsning, der giver stof til eftertanke.

Steen Juul, der om nogen har domineret – ikke blot Lunden, men dansk travsport – har ifølge Sportssystemet blot 34 heste i træning – heraf er de fire ustartede.

Vi taler altså om en af dansk travsports førende travtrænere!

Rene Jonassen har 21 heste – heraf 8 ustartede og Ken Ecce 19 heste i træning, heraf 6 ustartede.

For de øvrige public-trænere på Lunden ser tallene således ud:

Flemming Larsen – 18 heste – 4 ustartede

Anders F. Jensen -16 heste – 8 ustartede

Axel Jacobsen – 15 heste – 7 ustartede

Nicolaj Andersen – 12 heste – 5 ustartede

Ulrik Christoffersen – 11-heste – 7 ustartede

Alex Haagensen – 11 heste – 5 ustartede

Thomas Fischer – 11 heste – 3 ustartede

Kenneth Nielsen – 8 heste – 4 ustartede.

Der er noget, der er gået rivende galt på det, som vi nu skal kalde landets national arena, Charlottenlund Travbane.

Det kan da godt være, at Lundens trænere sportsligt har klaret sig godt i de senere år, men det har bare ikke haft en afsmittende effekt på deres forretninger.

Der var engang, hvor Lundens trænere var totalt dominerende, og hvis man havde en hest, der skulle forbedres, så satte man den i træning på Lunden.

Den tid er for længst forbi – nu er den danske trænerstand blevet mere homogen, og der findes dygtige trænere tilknyttet alle landets baner.

Men det er galt med Charlottenlund Travbane, når banens største træner kun har 34 heste i sin varetægt.

Der er ingen tvivl om, at beslutningen om at køre 38 onsdagsløb i 2009, var med til at dræbe interessen for at være hesteejer på Charlottenlund Travbane.

At der heller ikke måtte trænes på Charlottenlund i hverdagen, har givet også haft en negativ indflydelse på udviklingen i antallet af hesteejere.

Men det er ikke hele forklaringen – men nok en god del.

For se, hvordan galopsporten blomstrer på Klampenborg Galopbane med fyldte stalde – ja, så store er problemerne, at banens trænere ikke har bokse nok til deres rådighed!

Og der kommer nye hesteejere til galopsporten!

Hesteejere, der er gået ind og har satset store beløb på indkøb af heste i såvel ind- som udland.

Der er da også københavnske hesteejere inden for travsporten, der har investeret i hestemateriale – og også ofret mange penge, men det er jo slet ikke som i gamle dage, hvor det nærmest var reglen, at hvis der var et unghestetalent i provinsen, der var til salg, så var der en københavnsk hesteejer, der var parat til at købe den.

Den tid er forbi!

Travsporten i landets hovedstad har det ikke godt!

Houston – we have a Problem?

Hvordan får vi løst det!

På Biddet – 23.05.2018

Skal du til Elitloppet? – Det spørgsmål får jeg så at sige hvert år.

Og nej – jeg skal ikke til Elitloppet.

Jeg har været der, men du som endnu har din første Elitloppstur tilgode – tag derop!

Det bare mig der er mærkelig – også det punkt!

Men selv om jeg er privilegeret, og kunne få plads i Presse-huset, der ligger i begyndelsen af opløbet på Solvalla, så trækker det ikke nær så meget i mig for at komme til Stockholm, som f.eks. til Paris!

Til Prix Prix d’Amerique i januar,

Vejret er endda bedre i Stockholm – ja, det kan være steghedt den sidste søndag i maj.

Og kursen på de svenske kroner er jo klart i dansk favør, men nej.

Jeg vil hellere sidde foran skærmen  her den sidste weekend i maj og nyde topsporten, der bliver leveret.

Man ser jo løbene meget bedre foran TV-et og får mange flere nuancer med end hvis man er på plads.

Jeg har skam haftmange  gode og morsomme oplevelser, dengang jeg var fast inventar på Elitlopp-turene.

For mange år siden boede vi hvert år på et hotel, der hed Birger Jarl (eller var det Haakon Jarl), og udforskede det stockholmske natteliv – jeg mindes også en gang, der var nogen der bevægede sig ud på taget på bemeldte hotel midt om natten.

Dengang var det med toget til Stockholm – og hjem igen sent søndag aften, for at lande i København mandag morgen.

Men intet problem.

Vi var jo unge – og løbene blev kørt mange gange igen ned gennem Sverige.

Jeg har også været med til at køre i bil til Stockholm – og det var før alle disse motorveje var opfundet.

Ja, man er jo en ældre herre!

Jeg var senest til Elitloppet i 2014, hvor Timoko vandt løbet for første gang.

Det behøver ikke at være sidste gang, jeg har været til Elitloppet – man skal jo ALDRIG sige ALDRIG.

Set med danske øjne bliver det en ekstra spændende weekend.

Vil Takethem klare sig til finalen i Elitloppet?

Hvad med Slide so Easy i Sweden Cup?

Den har vel en ret så god chance for at komme til finalen og her være med til at kæmpe om sejren!

Og trods den dårlige startplads er Bandit Brick vel ikke ude af billedet i Klass 1-finalen, hvor Machiavelli også er en god chance.

Og apropos Machiavelli!

Jeg under virkelig dens entusiastiske ejer David Bröms den oplevelse han nu får ved at have en hest til start i en V75-finale i Elitloppet.

David bor højt oppe i Sverige, men følger sine heste, som han har i Danmark hos Kent Friborg, nøje og beretter om dem på sine Facebook-profil.

Her er virkelig en person, der brænder igennem med sine beretninger om sine hestes udvikling og mål!

Steen Juul – denne dansk travsports levende legende – er ikke blot til start i Elitloppet, men har også Wonderboy og Peakadilly med til Solvalla.

Wonderboy starter lørdag, mens Peakadilly starter i weekendens absolut sidste løb – det 15. søndag eftermiddag med start klokken 18.15.

Flemming Jensen starter udover Slide so Easy lørdag eftermiddag og Stella Newmen og Ken Ecce er på plads søndag med KTAS-hesten Black Bird samt Bella Mont – i øvrigt i samme løb som Wonder Boy og Stella Newmen.

Opdrætteren Peter Simoni har to heste til start – Derby Simoni – og Bag’s Simoni.

Så er der bestemt dansk islæt i Elitlopp-weekenden, som jeg glæder mig til at følge på TV.

 

På Biddet – 22.05.18

I Danmark kan vi have Derbyfeber – i Sverige får de Elitloppsfeber – og den er i alvorligt udbrud lige nu.

Hvis man bare er den mindste travsportsinteresseret, så er det umuligt at undgå at se eller høre noget om den kommende weekend på Solvalla, hvor Solvallas internationella Elitlopp køres.

Løbet blev indstiftet i anledning af Solvallas 25 års jubilæum i 1952, men hed da faktisk Jubileumspokalen, men året efter blev det døbt Solvallas internationella Elitlopp, men efterhånden hedder det blot, Elitloppet.

Og alle ved, hvad der er tale om.

En fest for travsporten, der omfatter tre dage, og hvor kulminationen sker når de otte heste, der fra to indledende løb har kvalificeret sig til finalen, hvor der i år venter vinderen en førstepræmie på 3 millioner kroner.

Elitloppet er en fartfest over den engelske mile, 1609,344 meter, og sidste år vandt Bold Eagle sit indledende løb på imponerende vis i 1.08.4.

Men Elitloppet har ikke altid været et sprinterløb.

Der var faktisk nogle år, hvor man ændrede distance op til dobbelte – 3.200 meter, men også til 2.700 meter, for at lokke franske travstjerner til at starte.

Løbet har heller ikke altid været et autostartløb.

Permit, der vandt det første løb i 1952, havde således 20 meter tillæg, og Carné, der vandt i 1954, havde godtgørelse, og startede fra 1580 meter!

Den legendariske franske hoppe, Gelinotte havde 40 meter tillæg, da hun vandt i 1957!

Op til vor tid er Elitloppet bare vokset sig større og større, og kendskabet til løbet er udbredt – ikke bare i Sverige eller i Norge eller Europa, men over hele verden.

I weekenden sender en australsk SKY-kanal således samtlige løb fra Solvalla, og den australske deltager, Maori Times er genstand for en massiv dækning fra medier down-under.

Den danske Elitlopps-deltager, Takethem med Steen Juul. Foto Kanal 75

Det er derfor lidt beskæmmende, at selv om vi har en dansk deltager i Elitloppet ved Takethem, så er Elitlopps-feberen i hvert fald ikke endnu brudt generelt ud i det danske mediebillede.

Det er ellers en rigtig god historie med en travhest, der mod alle odds kommer sig ovenpå en alvorlig skade, der holdt den væk fra løb i mere end et år, og en travtræner- og kusk som Steen Juul, der i sin karrieres efterår, fortsat er i stand til at begå sig på højeste internationale niveau!

At Takethem også ejes af nogle særdeles entusiastiske ejere, hvis hang ellers mest har været til galopsporten, er også en krølle på historien om den danske deltagelse i Elitloppet.

Takethem var atter uheldig, da startpladserne skulle fordeles ved lodtrækning, og trak spor 7.

Men umuligt er det bestemt ikke, at den hårde hest i år tager en finaleplads!

Man kan stadig få et Pladsodds på Takethem i indledende afdeling hos Unibet til odds 4,15.

Unibet tilbyder også odds 2,10 på at Takethem kvalificerer sig til finalen (de fire første går til finalen), mens man kan få 1,65 på, at han ikke gør det!

Hvis man på søndag vil følge Takethem så kan det ske på DanToto Racing Live eller på DanToTos hjemmeside, hvor man kan tilvælge svenske Kanal 75.

For seere der har mulighed for at tage Svensk TV4, så kan Elitloppsdagen følges på den kanal  fra klokken 14.00 og frem til klokken 18.30.