TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Bornholms travsport i knibe

af | Nyheder

Siden 1960 hvor travsporten med etableringen af Bornholms Travbane holdt sit indtog på solskinsøen har det været muligt at træne travhestene i øens skove. Men det bliver fremover forbudt.

Gennem årene har mange bornholmske travheste fået deres daglige træning på de lange skovstier i bl.a. Almindingen.bornholm_kort-505x348

Mange af øens amatørkuske og hesteejere har købt en ejendom, der lå op til skoven med henblik på let at kunne træne sine heste på skovens veje og stier.

-Gennem alle årene har vi aldrig fået nogle klager, men selvfølgelig har der nok være episoder, hvor folk, der ikke er vant til at se en travhest, er blevet overrasket, men som nævnt – der er aldrig nogen, der har klaget, fortæller Mikkel Stub Jørgensen, bestyrelsesmedlem i Bornholms Travselskab.

Men på trods af et tilsyneladende harmonisk parløb mellem travsporten og skovens øvrige brugere har Naturstyrelsen og skovrider Søren Friese nu besluttet, at al træning med travheste skal forbydes i øens skov-arealer.

I stedet henvises travfolket til enten at træne på travbanen eller på en 3.5 kilometer lang træningsbane, der sent i 2016 blev etableret nord for travbanen.

-Travselskabet har sammen med Skoven faktisk været til at finansiere denne træningsbane, der har to gode lige-ud strækninger, men vi så ikke sammenhængen med planen om at udelukke os fra at træne i de øvrige skove, da vi gik ind i dette projekt, siger Mikkel Stub Jørgensen videre.

Såvel Travselskabet som Foreningen af Travhesteejere på Bornholm har protesteret mod forbuddet mod at træne travheste i de bornholmske skove, og i aften har man indkaldt til et orienteringsmøde  om emnet på Kannikkegård i Åkirkeby.

Her vil skovrider Søren Friese fortælle om baggrunden for at udelukke travheste fra træning i skoven.