TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

BIllund Trav accepterer et nej

af | 24. jun 2016 | Nyheder

Efter forhandlinger med Billund Kommune  har bestyrelsen på Billund Trav erkendt, at det ikke er muligt at frasælge et jordstykke til Restaurant Propellen.

Et frasalg af et stykke jord nord for tribune-bygningen ville have reddet økonomien for Billund Trav i 2016.DH_BILLUND_TRAV_LOGO_CMYK-2

Men Billund Kommune vil hverken udnytte sin forkøbsret eller være med til at ændre lokal-planen for travbanens område.

Det står fast efter forhandlinger med Billund Kommune.

Billund Trav har på den baggrund fredag morgen udsendt denne pressemeddelelse:

I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling tilbage i januar måned, hvor aktionærerne gav bestyrelsen mulighed for at frasælge et mindre areal til Hotel Propellen, har der været ført drøftelser med Billund Kommune vedr. bl.a. Billund Kommunes forkøbsret og muligheden for at overføre arealet til Hotel Propellen. Billund Kommune har meldt ud, at man ikke ønsker at gøre brug af forkøbsretten, men at man heller ikke vil tillade en arealoverførsel til Hotel Propellen.

Bestyrelsen for Billund Trav har afholdt møde med borgmester Ib Kristensen og kommunaldirektør Ole B. Hansen, hvor de gav udtryk for, at man ser Billund Trav som et aktiv for kommunen, hvilket også en bevilling på 75.000 kr. til en markedsføringsaftale er et bevis på.

Men uagtet dette gav kommunen udtryk for, at man ønsker at bevare det areal Billund Trav ligger på som et samlet areal, hvis der på et tidspunkt i fremtiden ikke vil blive afviklet løb på Billund Trav. Hvilket ligger til grund for kommunens afvisning af planerne om et salg.

Billund Travs bestyrelsen har meddelt Hotel Propellen kommunens afgørelse, med håbet om et forsat godt samarbejde, og at man, såfremt der sker en ændring i kommunens holdning, atter vil genoptage forhandlingerne om en overdragelse af arealet.

Fremadrettet vil Billund Travs bestyrelse afvente et udspil fra Folketinget omkring spilliberalisering, og en afgørelse fra Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond omkring sæsonen 2017, før der igangsættes tiltag for at understøtte driften i 2017. Et arbejde, bestyrelsen ser frem til at løse, så der også i 2017 og årene fremover vil være væddeløb på Danmarks største bane.