TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Alle baner kører i 2015

af | Nyheder

Pressemeddelelse fra Dansk Hestevæddeløb

Der afvikles hestevæddeløb på alle landets ni baner i 2015. Det har sportens organisationer truffet afgørelse om.

Travbanerne i Billund og Nykøbing Falster samt provinsgaloppen i Aalborg og Odense lukkes ikke som tidligere udmeldt ved årsskiftet.

Det blev resultatet af de forhandlinger, som sportens organisationer i går havde på et møde i Charlottenlund.

Her blev sportens to hovedforbund, Dansk Travsports Centralforbund (DTC) og Dansk Galop (DG), samt det fælles driftsselskab Dansk Hestevæddeløb (DH), enige med bestyrelsen for Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond (HFF) om et budget for den kommende sæson, hvor der tilføres midler til drift og løbsafvikling på samtlige landets baner i hele 2015.

DTC, DG og DH mødte frem til mødet med et budgetforslag, der indebar, at de 19 mio. kr. (16 mio. kr. i mistet tilskud + 3 mio. kr. som følge af fald i Danske Spils overskud, red.), som sporten mister i tilskud fra årsskiftet, dels skulle tilvejebringes ved at gøre indhug i HFF’s egenkapital samt via besparelser på andre områder, primært investeringsbudgettet.

”Efter ganske hårde forhandlinger nåede vi dette kompromis, der set med sportens øjne er meget tilfredsstillende. Dermed er det sikkert, at der afvikles løb på samtlige landets baner efter årsskiftet,” fortæller formand for Dansk Hestevæddeløb, Peter Rolin.

Han understreger dog, at 2015 bliver et overgangsår, hvor hestevæddeløbssporten samtidig har i opdrag at finde det set-up, der skal køres med fra 1. januar 2016 og fremefter.

”Senest ved udgangen af juni 2015 skal sporten have fundet ud af, hvordan banestruktur og samlede budgetter skal se ud fra 2016 og årene derefter,” siger Peter Rolin.

Set-up afhænger af finansieringsmodel

I løbet af første halvår 2015 skal der derfor foreligge en konklusion på, hvorvidt det kan lykkes at skabe en ny finansieringsmodel for sporten via en alternativ model for hestespillet.

”Når vi ved, om og i givet fald hvornår en ny finansieringsmodel kan være klar til ikrafttræden, skal vi skrue sportens fremtidige set-up sammen. Både hvad angår antallet af baner samt strukturen i øvrigt,” siger Peter Rolin.

Han forklarer, at HFF åbnede for egenkapitalen, da fonden ville imødekomme den betænkning, som Folketingets Kulturudvalg kom med i midten af denne uge. Her henstillede udvalget til, at HFF brugte af egenkapitalen, således at alle baner kunne holdes kørende, indtil mulighederne for alternative finansieringsmodeller var afklaret.

”Sporten er bevidst om, at egenkapitalen kun kan bruges denne ene gang, og derfor er dette meget velovervejet. Men det glæder såvel DTC, DG og DH rigtig meget, at HFF nu har indvilliget i at åbne for brug af egenkapitalen. Det giver sporten mulighed for at bevare vores vigtigste egenkapital, nemlig vores aktive, opdrættere og hesteejere,” siger Peter Rolin.

 Detailplanlægning i næste uge

I dag informeres landets baner og sportens interesseorganisationer om detaljerne i gårsdagens aftale. Det sker ved et møde på Fyens Væddeløbsbane.

Først derefter vil sæsonplanen samt sportens drifts- og præmiebudgetter for 2015 blive endeligt udarbejdet.

”Nu kender vi hovedtrækkene i budgettet for 2015, men detaljerne skal vi først til at fastlægge, og det skal vi bruge den næste uge til,” siger Peter Rolin.

Selvom det nu er lykkes at holde liv i alle landets baner i endnu en sæson, så fortæller DH-formanden, at 2015 bliver et økonomisk hårdt år for hestevæddeløbssporten.

”Der skal spares både centralt og på baneniveau. Hovedparten af besparelserne vil som sagt komme på investeringsbudgettet, hvor der kun efterlades plads til nødinvesteringer.”

”Vi må også konstatere, at præmiebudgettet heller ikke vil kunne holde niveauet fra 2014, men her vil besparelserne ikke blive så store. Forbundenes og DH’s intention er, at vores aktive og hesteejere rammes mindst muligt,” siger han.