TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Åbent brev til Kulturminsteren

af | 27. okt 2014 | Nyheder

Åbent brev.

Kære Kulturminister og Kulturudvalgets medlemmer.                                      Den 26. oktober 2014

Vedrørende L 23, bilag 7 og høringssvar fra Videncentret For Landbrug.

Bilag 7 (offentligt bilag):

Hestevæddeløbssportens Finansieringsfonds bedømmelse af KPMGs rapport til Kulturministeriet om dansk hestevæddeløbssport. Idet jeg henviser til selve bilaget, gengiver jeg bedømmelsens hovedtræk i min sammenklemte version:

  1. Rapportens beregningsmæssige besparelsesforslag er uden virkelighedsforbindelse.
  2. Rapportens investeringsforslag for banerne er også uden virkelighedsforbindelse.
  3. Rapportens forslag om ændrede startforhold for travheste (nævnt eksempel, Skive Trav) er gennemført for mindst 40 år siden.
  4. Rapporten er tydeligvis udarbejdet uden kendskab til de faktiske forhold.

Høringssvar af 15/8-2014 fra Videncentret For Landbrug:

Med henvisning til selve høringssvaret gengiver jeg derfra.

På grundlag af Videncentrets analyse, i samarbejde med Aarhus Universitet, om hestesektorens indflydelse på dansk samfundsøkonomi, så konkludere Videncentret i høringssvaret, at gennem-førelse af det fremsatte lovforslag vil medføre, at der tabes mellem 800 og 900 arbejdspladser og en tilsvarende negativ vækst i landdistrikt områderne.

I al beskedenhed vil jeg oplyse, at i godt 15 år har min kone og jeg været opdrætter og ejere af travvæddeløbsheste. Jeg har selv trænet vore heste. Indtægterne havde været større, ved træning hos vore dygtige travtrænere, men den daglige omgang med hestene har betydet meget i vort liv.

Håb, sejre, skuffelser, men altid hverdagsglæder over hestenes godt befindende og tillid.

De to nævnte analyser: sagkyndige, kompetente og konkrete om dansk hestevæddeløbssport siger tydeligt:

At rapporten, hverken hvad angår fagligt kendskab eller sagligt niveau, lever op til det for kultur-udvalgsmedlemmerne nødvendige grundlag.

At Videncentrets analyse og høringssvar om tabte arbejdspladser og negativ vækst som tilsyne-ladende manglende oplysning, lever ej heller op til det for kulturudvalgsmedlemmerne nødven-dige grundlag.

Det nødvendige grundlag er naturligvis det grundlag, som burde være tilstede, før kulturudvalgs-medlemmernes indgåelse af stemmeaftalen. Når det nødvendige grundlag ikke var tilstede, skyldes det (sandsynligvis) et (måske naturligt) ukendskab hos minister og embedsværk til hestevædde-løbsområdet.

Men på en saglig, kompetent og oplyst måde er det tidligere manglende grundlag nu fremme.

Derfor skråt stemmeaftalen og ændre lovforslaget, så vi får en fremtidssikret hestevæddeløbs-sport med fremgang i vækst og arbejdspladser.

Med venlig hilsen

Anders Poulsen, Hr. Knuds Vej 13, 7500 Holstebro.

Tidl. MF-er, borgmester samt tidligere formand for Skive Trav og endnu travhesteejer.